• $17,9506
  • €18,2656
  • 1028.34
  • 2857.18
12 Mart 2018 Pazartesi

Bozkurt!

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mersin’de slogan atan gençleri Bozkurt işareti yaparak selamlaması bazı çevrelerde rahatsızlığa yol açsa da bunun geniş ölçüde de olumlu yankı yaptığı anlaşılmaktadır. Bir defa Bozkurt işareti yapan İlk Türkiye Cumhurbaşkanının Erdoğan olması önemlidir. Gazi Paşa’ya zamanında kendisine ‘Bozkurt’ sıfatıyla hitap edilmiş olsa da zaten o zamanlar böyle bir işaret olmadığı için kendisinin de böyle bir selamlamasından bahsedilemez.”

Bu meselelere hassasiyet gösteren ilk lider rahmetli Alpaslan Türkeş Bey, Bozkurt işaretini yapan ilk devlet ve siyaset adamıdır ki onun da bu işareti ilk defa Azerbaycan ziyareti sırasında, gençlerin kendisini bu işaretle selamlamasından sonra onlara mukabele etmek için yaptığı, sonra bu selamlama şeklinin Türkiye’de de yaygınlaştığı bilinmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bozkurt işareti yapması ne anlama gelmektedir? Bazıları bu davranışı, basit bir siyasi manevra, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın bir neticesi olarak görürken, bazıları Cumhurbaşkanı’nın giderek milliyetçi bir çizgiye yöneldiği söylemektedir; kimileri ise ‘İslamcı gelenekten’ uzaklaştığı anlamında bazı iddia ve suçlamalar etrafında olayı değerlendirmektedirler. Daha başka suçlayıcı, niyet sorgulayıcı, önyargılı ifade sahiplerini bir tarafa koyarsak meseleye nasıl bakmak lazımdır?

TARİH VE SEMBOLLER

Öncelikle tespit edilmesi gereken husus, meselenin sembolik tarafıyla ilgilidir. Çeşitli milletlerin tarihinde olduğu gibi Türklerin de farklı tarihsel dönemlerinde farklı figürlerin kullanıldığı sembolik ve estetik değerlerden bahsedilir. Türklerin en eski romantik tarihsel döneminin en önemli destan ve metinlerinde bozkurt motifinin muhtelif biçimlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Bozkurt motifinin destanlardan çıkıp bir siyasi mahiyet kazanması, öyle anılması şüphesiz yakın döneme ait bir olaydır.

“İmparatorluk sonrası dönemde, bütün milli devletlerin oluşumunda başvurulduğu gibi, tarihsel köklerin sembolik kaynakları araştırılırken, Ergenekon, Oğuz Kaan Destanları başta olmak üzere çeşitli tarihsel metinlerde Bozkurt’un farklı bir yeri olduğu tespit edilerek çeşitli milli kuruluşların tabiri caizse ‘logolarında’ bu sembole yer verilmiştir; Atatürk döneminde paraların üzerinde bile basıldığı bilinen bir husustur. Kısaca belirtmek gerekirse, milli devletler kendi tarihsel kökenleriyle ilgili sembolik anlatımda muhtelif figürlere referans veriler ve Türkler açısından Bozkurt’un böyle bir yeri vardır.”

Buraya kadar söylenenlerin ‘siyasi’ bir tarafı var mı? ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sembolik selamlama işaretini neden yapmıştır’ diye sorgulayanlar, meseleyi MHP bağlamında ele aldıkları için kendilerince bir izah arayışına girmektedirler.

NEYİN MÜCADELESİ?

Mesele sanırım Bozkurtla ilgili olmaktan çok onun simgesel olarak temsil ettiği ‘milli’ olan ile ilgilidir. Bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı’nın ısrarla ‘milli’ kavramına vurgu yapmasından rahatsız olmaları elbette sebepsiz değildir, bu durum milli olandan duydukları rahatsızlıkla alakalı olduğu kadar, bu kavramın milliyetçilik fikriyle olan bağıyla da ilgilidir. Milliyetçilik düşüncesinin, milletin hukukunu savunmak anlamına geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkça ‘tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet’ şeklinde ortaya koyduğu hususların bu kapsamda olduğunu görenlerin, bundan rahatsız olmaların bir kısmı maksatlı, bir kısmı ise cehaleti yüzünden duruma tepki gösterdiği söylenebilir.”

15 Temmuz bu milletin varlığına, ülkenin bağımsızlığına karşı birlikte mücadele etmenin ne anlama geldiğini gösteren bir dönüm noktasıdır. Burada millet, muhafazakarlık, milliyetçilik, demokrasi gibi kavramları kuşatıcı bir yaklaşımla ele almak tercih değil bir gerçeklik, bir zorunluluktur. Bu süreci yöneten ‘devlet aklının’ bunun bilincinde olması işin tabiatı gereğidir.

<p>Ezgi Aşık soruyor, Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin cevaplıyor</p>

İstanbul'da sağanak yağış ne durumda?

Balıkesir'de işlenip 37 ülkeye satılıyor

Depremin izleri su altında tüm gerçekliğiyle duruyor

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi! Deniz suyu kahverengiye dönüştü