• $17,9626
  • €18,2694
  • 1023.47
  • 2957.98
29 Ağustos 2019 Perşembe

18

Bir siyasi partinin kurulduğu yıldan itibaren yani 18 yıl iktidarda kalması üzerinde durulması gereken bir konudur. Dünya tarihinde bir örneği bulunabilir mi bilmiyorum fakat şurası açıktır ki bir parti kurulduğundan bu tarafa, katıldığı bütün seçimleri kazanmaya devam ediyorsa burada birkaç meseleyi mutlaka açıklığa kavuşturmak gerekir. Bunlardan birincisi, partinin yapısıyla ilgilidir; ikincisi, partinin toplumla kurduğu bağlarla; diğeri ise doğrudan doğruya partinin iktidar sürecinde yaptıklarıyla/icraatıyla ilgilidir.

Ak Parti Türk siyasi hayatında 18 yılını geride bırakırken üzerinde durulup değerlendirilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır; büyük değişim projelerini başarmış bir parti olduğu için, siyasal olarak yenilik yaratarak ilerlediği için kesintisiz bir şekilde 18 yıldır iktidar partisidir. Bu konulara daha başka hususlar ilave ederek bir değerlendirme yapmak, uzun bir analize başvurmak için bu sütun yeterli olmayabilir fakat temel meselelerin kısaca altının çizilmesi 18 yılın arkasındaki dinamizmin ortaya konması bakımından lüzumludur.

KRİZE KARŞI SİYASİ CEVAP

AK Parti’nin toplumla kurduğu derin ilişkiyi anlamak açısından şu hatırlatma önemlidir. Siyaset sosyolojisi denilen bilim dalı, ‘toplumla’ ‘devlet’ arasında değişim dinamikleri açısından bir çelişki yaşanıyorsa durum bir krize işaret eder uyarısı yapar. Toplumsal değişme karşısında devlet; ilki, değişim sürecinin sorunlarını çözerek bu sürece akışkanlık sağlamıyorsa; diğeri, değişimi sürükleyen toplumsal gruplara karşı engelleyici bir tutum takınıyorsa; bir başkası ise, ‘toplumsal kurumlarla’ ‘siyasal kurumlar’ arasında çatışma varsa, burada değişim sancısı büyümüştür demektir.

Kast edilenin iki binli yılların başında yaşanan ekonomik kriz olmadığının altını çizmek gerekir; çünkü ‘siyasal kriz’ ekonomik olanın da belirleyicisidir ve söz konusu yıllarda siyasal yapıda yaşanan bu kriz hızla ağırlaşmaktadır. Siyasal kriz ortamlarında kurulan her yeni parti değil, krizin mahiyetini kavrayarak ona doğrudan doğruya cevap veren, üstelik bunu kurduğu toplumsal bağlarla ve siyasal dille topluma aktaran partiler ilgi toplayabilir ve kurulduktan kısa süre sonra da olsa iktidara gelebilirler.

YENİLİK

AK Parti’nin kuruluş sürecinde Türkiye’nin yaşadığı siyasal krizi şu şekilde özetlemek mümkündür: Bir tarafta 12 Eylül rejiminin toplumla devleti karşı karşıya getiren sorunlu yapısı; diğer yanda 28 Şubat düzenin kadroları tarafından vesayet altına alınmış siyasi yapı ve bütün bu kuşatmaya sivil bir cevap veremeyen partilerin parlamentodaki kompozisyonu vardır. Toplumun bütün değişme eğilimlerini engellemeye çalışan, baskılayan bir devlet anlayışının toplumsal taleplerle, beklentilerle çatışmasıyla büyüyen bunalım karşısından AK Parti o yıllarda sivilleşme, demokratikleşme ve değişim projesiyle karşılık verecektir.

18 yıldır bu yönde sürekli yenilik yaratarak, kendisini yenileyerek bunu da karşılaşılan yeni olaylar, yeni sorunlar karşısında başararak ilerleyen, iktidarda kalan bir partinin gelecekte nelerle karşılaşacağını ayrıca ele almak gerekir.

<p>Barış Akarsu Merhaba filmi Gişeci'nin bu haftaki konuğu.  Mert Dikmen ve Can Anar'ın senaristi ol

Barış Akarsu Merhaba filmi hakkında tüm bilinmesi gerekenler

Parmaklarınız sizi ele veriyor! İşte kişiliğinizi ortaya çıkarılabilecek gizli gerçekler

Van'da keşfedildi! Urartulara ait olduğu düşünülüyor

Güvenliği hiçe sayıp ölüme meydan okuyan insanlar