• $13,5229
  • €15,2603
  • 802.796
  • 1973.07
24 Aralık 2009 Perşembe

YÖS adaletsizliği ne zaman bitecek?

Çoktandır yazmak istiyordum ama hep günI dem beni başka konulara çekti yazamadım. Bugün yazayım dedim, hazır katsayı pröülemi de yokken yazalım dedim. YÖS'ü bilir misiniz? YÖS, ÖSYM tarafından her yıl yapılan yabancı öğrenci sınavıdır. YÖS yılda bir kez yapılıyor. Türkiye'de öğrenim gören veya öğrenim görmek isteyen yabancıların girdiği bir sınav. Üniversitelerde belirli sayıda kontenjan ayrılıyor. Sınava giren öğrenciler bu kontenjanlara yerleştiriliyor.
Benim bu sınavın yapılmasına itirazım yok hatta yurtdışından öğrencilerin gelip ülkemizde okumasını destekleyenlerden birisiyim.
Ama itirazım şurada; sınava başvurmak için koşullar kısmını incelediğinizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızın olmaması gerekiyor. Yani bu ülke vatandaşı olmayacaksınız. Peki, Bulgaristan'dan veya buna benzer ülkelerden gelip ülkemize yerleşmiş Türklerin çocuklan TC kimlik kartı yoksa bu sınava giriyor. Aynca sınavda öğrencilere 60 Türkçe, 80 temel öğrenme becerileri yani yetenek testi soruluyor.
Sonuçta yukarıda bahsettiğim öğrenciler Türkçe'yi çok iyi bildikleri için Boğaziçi Üniversitesine Türk öğrencilerinin onda biri kadar çalışarak girebiliyorlar. Bu da ciddi bir eşitsizlik oluşturuyor.
CİDDİ BİR EŞİTSİZLİK Birkaç öğrenci yazmış bana, 'Hocam bu adaletsizlik değil mi?' diye. Bence de adaletsizlik.
Bu durumu düzeltmek lazım. Nasıl mı? Türkiye'de uzun süre yaşamış olanlar bu sınava alınmayabilir veya YÖS sadece yurtdışından gelen öğrencilere açık olabilir. Ancak şurası kesindir ki bu haliyle ciddi bir eşitsizliktir.
'Ne olacak bu SBS'nin hali?'. Biz söyledik, yazdık, anlattık. Dinlediler mi bilemiyorum ama geçenlerde bir veli bana bir mektup gönderdi. Bu mektubun bir kısmını sizinle paylaşmak istedim.
"Sayın Turgay Polat; yazılarınızdan ve bakış açınızdan dolayı size teşekkür ederim. Eğitimle ilgili en doğru bakışı sizden görmekteyiz. Bildiğiniz gibi 2007-2008 eğitim-öğretim yılından beri orta öğretime geçiş sisteminde 'SBS' uygulanmaktadır. Bu sınavlar öğrencilerin basan durumunu belirleyerek orta öğretime geçişlerini sağlamaktadır.
Basan durumunu belirlemedeki kriterleri 'SBS', 'YBP' olarak belirleyen bakanlık (Bu 2 kriter belirli oranlarda etkileyerek sınıf puanını oluşturmakta.
'YBP'nin etkisi %27,2'dir. YBP o yılkı ders notlarının ağırlıklı ortalaması ile oluşan bir puandır. Sınıf puanı belirlenirken öğrencinin 'YBP'si dikkate alınarak hesap yapılmaktadır.
Orta öğrenime yerleştirmede 'YBP'nin önemli ölçüde etkili olması, okullarımızdaki puanlamaların "objektif" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Peki, son 2 yıldır böyle bir objektiflik var mıdır? Bakanlık bununla ilgili olarak okullara bir yazı göndermek dışında (öğretmenlerin objektif olması) hiçbir şey yapmamıştır.
SİZ NE YAPARDINIZ?
Öğretmenlerin yıllık olarak performanslannı gözlemlemeye yönelik veriler oluşturulmasını amaçlayan bakanlık 2 yıl içinde bir veri oluşturmuş mudur? Böyle bir veri ile henüz karşılaşılmamıştir.
Ülkemizin bütün okullarının ve bütün öğretmenlerinin aynı objektiflikte olduğunu düşünmek, sistemi buna dayandırmak beraberinde haksızlıklan getirmektedir.
Bunun farkında olan bakanlık valiliklere gönderdiği genelge ile SBS puanı ile YBP arasında (SP) 100'lük sistemde 30 ve daha yukan fark olan öğrencilerin durumlarının incelenmesi için çalışmalar başlatılacağını (2007-2008). 2008-2009 ve sonraki yıllarda 20 ve daha yukan puan farkları incelemeye alınacaktır denmektedir. Bakanlık da bu tür farklılıklann adil olmadığını bilmekte fakat bununla ilgili bir önlem almamaktadır. İncelemelerin yapılıp yapılmadığı bilinmemekte, şayet yapılıyor ise ortaya çıkan adaletsizlik sonucu durumlarında farklılık olan öğrenciler için bu mahrumiyet nasıl giderilecektir? Bir puanın yüzde biri kadar puanlann dahi orta öğretime geçişte çok önemli olduğunu düşünecek olursak yerleştirmedeki adaletsizliğin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlayabiliriz.
Yıl sonu basan puanının okullarda suiistimal edileceği endişesi yaygın bir kanaat iken e-okul kayıtlarından yapılan inceleme sonucu öğrencilerin SBS puanlan ile okulda oluşan 'YBP'leri karşılaşünlmış manidar bir farklılık görülmemiştir denmektedir.
Bir puan aralığında bile binlerce öğrencinin olduğunu düşünecek olursak 10 puan ve üzeri fark olan öğrenci sayısının, smava giren öğrenci sayısının neredeyse dörtte üçü kadar olmasının önemsenecek bir durum olmadığının düşünülmesi doğru değildir. Bundan sonra yapılacak olan incelemelerin bu adaletsizliği düzeltmesi mümkün olmayacaktır.
Şimdi soruyorum sizin öğrenciniz bu haksızlığa uğrasaydı ve sizin elinizden bir şey gelmeseydi ne yapardınız?"

<p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uzmanı  Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı araç içinde

Yolda kalan sürücüler araç içinde ne yapmalı?

256 yaşında ölen adamın sırrı açıklandı!

Rusya'nın en korkutucu köyü! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Akbabalar evcil köpeklerin peşine düştü! Korku dolu anlar