• $9,4912
  • €11,0636
  • 543.391
  • 1455.42
19 Ağustos 2014 Salı

TEOG başarılıymış

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl hayata geçirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine yönelik yapılan çalıştaylar doğrultusunda değerlendirme raporu hazırladı. Rapora göre, uygulamanın ilk yılı olmasına rağmen, pek çok hedefe ulaşılmış. MEB, TEOG sisteminde uygulanan parametrelerin işlevlerini ne ölçüde yerine getirdiğinin ölçülmesi ve sistemin daha nitelikli hale getirilmesi için Haziran'da 2'si İstanbul'da olmak üzere, Rize, Antalya, Kırşehir, Aydın, Erzurum, Gaziantep ve Samsun'da resmi ve özel okullardan gelen öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerin katılımıyla 9 çalıştay düzenledi. Daha sonra sisteme ilişkin özel ve resmi okulların görüşlerinin karşılaştırmalı olarak yer aldığı bir rapor hazırlamış. Rapora göre, TEOG sisteminin öğrenci başarısını daha doğru ölçtüğü sorusuna, resmi okullar toplantısı katılımcılarının yüzde 71'i, özel okullar toplantısı katılımcılarının yüzde 44'ü olumlu yanıt vermiş. Yani özel okulların %56’sı öğrencilerin başarısını ölçmüyor diyor. Devlet okullarının ise %30’u bu fikirde.

Ortak sınavların, öğrenci üzerindeki baskı ve strese etkisi sorulduğunda ise resmi okul katılımcılarının yüzde 75'i, özel okul katılımcılarının yüzde 55'i yeni sistemin baskı ve stresi azalttığını belirtmiş. Baskı konusunda ben de hemfikirim ama katılımcıların %45’i bu konuda olumsuz düşünüyor.
Uygulamanın öğrencinin okula devamına etkisi sorulduğunda ise resmi okul katılımcılarının yüzde 66'sı, özel okul katılımcılarının yüzde 61'i sistemin okula devamının arttığını söylemiş. Yani bu sistemin getiriliş sebebi olan okula devam konusunda başarısızlık %40. Yani dershaneye devam eden öğrenci oranı da zaten %40’larda yani değişen bir şey yok.
Öğretmenlerin mesleki performansına etkisi araştırıldığında ise resmi okul katılımcılarının yüzde 59'u, özel okul katılımcılarının yüzde 51'i sistemin öğretmenlerin mesleki performanslarında artış sağladığını belirtmiş. Bir diğer deyimle öğretmenlerin yarısı sistemin öğretmenlere etkisi olmadığını düşünüyor.
Katılımcılara uygulamanın, öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlenmesi ve değerlendirmesini sağlayıp sağlamadığı da soruldu. Resmi okul katılımcılarının yüzde 64'ü, özel okul katılımcılarının yüzde 52'si öğrenci kazanımlarının objektif bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesinin sağlandığını söylemiş. Ben bu konunun nasıl ölçüldüğünü merak ediyorum. Kazanım ölçmeniz mümkün değil üstelik bunu sadece 100 soruyla yapamazsınız. Bunu soran da yanıtlayan da sanırım eğitime o kadar uzak ki ortaya çıkan en mantıksız veriyi rapora yazabiliyor.
Uygulamanın en önemli parametrelerinden biri olan mazeret sınavlarının, sınav kaygısına etkisi sorulduğunda resmi okul katılımcılarının yüzde 78'i, özel okul katılımcılarının yüzde 58'i mazeret sınavlarının öğrenci ve veli üzerindeki kaygıyı azalttığını belirtti. Ancak katılımcılar mazeret sınavlarının yalnızca il merkezlerinde, büyük illerde ise birkaç merkezde yapılmasını önerdi. İşte bu sistemin en çarpık yani mazeret sınavı, eşitliği bozan, adaletsizliği yaratan kısmı, Yani mazeret sınavları bu sistemin en arızalı tarafıdır.
Ortak sınavlarda öğrencilerin yanlış cevaplarının doğru cevapları etkilememesi uygulamasının ne derece doğru olduğu sorulduğunda ise resmi okullar toplantısı katılımcılarının yüzde 71'i, özel okullar toplantısı katılımcılarının yüzde 63'ü yanlış cevaplarının doğru cevapları etkilememesinin doğru bir uygulama olduğunu söyledi. Buyurun çoktan seçmeli sınav yapıyorsunuz ama yanlışlar doğruları götürmüyor. Olacak iş değil ve siz bunu onaylatıyorsunuz.
Resmi okullar toplantısı katılımcılarının yüzde 40’ı, özel okullar toplantısı katılımcılarının yüzde 60'ı TEOG uygulamasıyla hedeflenen amaçlara ulaşılmadığını belirtti.
Sonuçta MEB keşke ölçme değerlendirme uzmanlarını toparlayıp; 'Sorular ölçmeye uygun mu? Geçerliliği, güvenilirliği var mı? Kapsam geçerliliği nasıl? Öğrencileri eşit ölçüyor mu? Çeldiriciler çalışıyor mu, Diye ölçseydi. Tabİİ o zaman duymak istemediklerini değil duymak istediklerini sormuş şaşıracak bir şey yok.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu