• $9,3132
  • €10,8585
  • 529.126
  • 1429.85
6 Ekim 2020 Salı

Türkiye'nin jeopolitik kararlılığı

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; özellikle son 10 yıldır belirginleşen, son beş yıldır boyutlanan ve nihayetinde 15 Temmuz kalkışmasıyla net olarak belirginleşen sürecin ortaya koyduğu zorunluluğun ürünüdür.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Türkiye’yi çevresinden içeriye doğru iten, jeopolitik imkanlarını ve zorunluluklarını köreltip, içe kapatarak, geleceğine hükmetmeye çalışan küresel kuşatmanın püskürtülmesinin kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Mavi Vatan’da yani Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz’de haklarını sonuna kadar, tavizsiz savunabilme ve doğal kaynaklarına sahip çıkma kararlılığıdır. Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinden Türkiye’yi içe kapatıp, geleceğini karatmaya çalışanlara karşı amansız mücadelenin kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Doğu-Batı arasında, Avrupa, Asya, Afrika kıtaları ve Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu bölgelerinin orta yerinde merkez ülke olmanın bilinci ve onun gereklerini eksiksiz yerine getirmenin kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Doğu Akdeniz’de KKTC’nin varlığını eksiksiz, tavizsiz koruyup kollama kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Mavi Vatan’da sismik ve sondaj faaliyetlerini kendi filosuyla ödünsüz, inançla, dirençle sürdürme kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Fas’tan, Çin’e kadar uzanan coğrafi alanda İslam dünyası ve Türk dünyasının jeopolitik bütünlüğünü engellemeye çalışan garnizon devletçikleri etkin kılma ve artırma çabalarını etkisiz kılmanın kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; emperyalizmin garnizon devletçiği Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarına karşı vatan mücadelesi veren Azerbaycan kardeşliğini karşılıksız koruyup kollama kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; küresel kuşatmalara, haksız, hukuksuz dayatmalara karşı dış politika-iç politika bütünleşme bilinciyle karşı konulacağının kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; dış cephedeki direncin ve gücün, cephe gerisindeki bütünleşmeye bağlı olduğunun bilinciyle davranmanın kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; içeride yani iç cephede gedikler açmaya çalışanların, psikolojik harp teknikleri ve unsurlarıyla direnç kırmaya, bütünleşmeyi engellemeye çalışanların sinsi tuzaklarını bozma kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Türkiye’yi silah pazarı olarak edilgenleştirip, denetlemeye ve bu durumu sabitlemeye çalışanlara karşı, savunma sanayiinde yerli ve milli üretim hamlesini büyüterek sürdürme kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi vererek, üretim ekonomisini öncelikli kılan, en kıymetlileri üreten ülke konumunu hedefleyen, milli teknoloji hamlesini sadece bugünün değil, gelecek kuşakların eserine dönüştürme kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; yüksek teknoloji ve enerji bağımlılığını ortadan kaldıracak milli stratejiyi inançla, dirençle sürdürmenin ve önüne çıkacak tüm engelleri aşmanın kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; küresel sömürü ve terör baronlarının maşaları olan tüm terör örgütlerine ve arkalarındaki emperyalist sömürgeci efendilerine karşı mücadelenin kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; eksenler arasında sarkaç gibi salınarak edilgenleşen değil, aktif, güçlü iradeli Türkiye’nin ekseninde yükselmenin kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Dünya Beşten Büyüktür” şiarıyla, tüm mazlumlara nefes olmanın, özgüven olmanın kararlılığıdır.

Türkiye’nin jeopolitik kararlılığı; küresel sömürü düzenine karşı, adalete dayalı yeni bir düzenin öncülüğünün ve yeni bir tarih yazımının kararlılığıdır… 

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>İstanbul 'da ki pazarcılar böyle  söylüyor. Sebebi Giresun da bi

Ispanakta avrat otu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo'ya geldi

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! İşte o anlar...

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu