• $13,7194
  • €15,5684
  • 786.53
  • 1910.41
14 Şubat 2017 Salı

Çağın derdi obezite ve tip 2 diyabet

Diyet ve egzersiz yetersiz kaldığında etkin alternatif tedavi BARİATRİK CERRAHİ TÜP MİDE / SLEEVE GASTREKTOMİ “Bariatrik” eski ve yetersiz bir sözcüktür. Ağırlığı işaret eder. Ağırlık ise kendi başına sorun değildir. Ağır insanlar obez olmayabilir. Obezite ve metabolik sendrom sorunudur ve bazen ağır olmayan kişilerde de görülebilir. Bunlar metabolik sorunlardır. Amaç; iyi sağlık, iyi ağırlık, normal şeker, normal kan basıncı ve normal kan lipid düzeyidir.
Bariatrik cerrahi ekip işidir.
Bu ekipte cerrahlar dışında endokrinolog, diabet uzmanı, kardivasküler uzman, göğüs hastalıkları uzmanı, gastroenterolog ve psikolog/psikiatrist olmalıdır.

Obezite ameliyatları neden artış gösterdi;

- Obezite görülme sıklığının artışı
- Ameliyat yöntemlerinin gelişmesi
- Ameliyata bağlı ölüm ya da sorunlarda önemli derecede azalma
- Laparoskopik tekniklerin gelişmesi
- Ameliyat ekiplerinin tecrübesinin artması
- Gelişme çağındaki ve yaşlılardaki metabolik ve obezite tecrübelerinin artması
- Obeziteye bağlı yandaş hastalıklardaki cerrahinin etkisinin görülmesi
- Obezite ve metabolik cerrahinin yaşam kalitesi ve süresini artırması

Tüp mide gastrektomi

Son 15 yıldır morbid obezite tedavisinde tek başına etkin bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
Gastrik by-pass işlemlerindeki gibi barsak anastomozu ya da bağırsak devamlılığının sağlanması gibi ilave yük getirmez.
Tüp mide, mide kapasitesini azaltır, küçük miktardaki gıdalar erken kısıtlama sinyali verir.
Mide kapasitesini 100-150 ml düzeyine indirir. Ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi daha kısadır. Aşırı obezlerde de rahatlıkla laparoskopik uygulanabilir bir işlemdir.

Kaçak ve kanama riski olmakla beraber nadirdir. Malabsorbtif daha komplike ve ölüm oranı yüksek işlemlere göre düşük ölüm ve komplikasyon oranıyla tercih edilen bir ameliyattır. Ayrıca karın içi fıtık, bağırsak tıkanıklığı, vitamin eksikliği (özellikle B12) ve malnutrisyona neden olmayan başarılı bir obezite ameliyatıdır. Bundan dolayı pek çok obezite merkezinde öncelikli tercih edilen işlemdir. Her şey yolunda ise ikinci gün hasta eve gönderilebilir. Birkaç gün sıvı diyet ve 6-8 hafta PPI tedavisi verilir. İki haftadan sonra yumuşak gıdalara geçilir, 1 ay sonra normal gıdalara başlanır.

Sessiz ve yavaş ölüm

Metabolik sendrom, insülin direnci ile başlayan abdominal obezite, glıkoz intoleransı yada diabet, lipidemi, hipertansiyon ve koroner damar hastalıkları gibi sistemik bozuklukların görüldüğü ölümcül hastalıktır.
Ülkemizde 30 yaş ve üzerinde 10 milyonu aşkın metabolik sendromlu hasta vardır. Kadınlarda %40, erkelerde %28 oranında görülür. Tip 2 diyabet tedavisinde amaç sadece hiperglisemiyi düzeltmek değil kronik hastalığın komplikasyonlarını da önlemek ve azaltmak olmalıdır. Metabolik cerrahi işlemlerde amaç alınan gıdanın miktarını azaltmak ve gıdaların bağırsağın son kısmına geçişini artırmaktır.

<p> </p>

Parasosyal etkileşimi çocuklarımıza neden anlatmalıyız?

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor!

Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda ortaya çıktı! 1220'li yıllarda yapıldı

2021'in en etkili kadınları seçildi! İşte listede yer alan isimler