• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
24 Eylül 2023 Pazar

Kuyruklu canavar nargile

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmî Gazete 'de yayımlandı. Yönetmeliğin uygulanması için yetki Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.

Alkollü içki sunumu, satışı ve tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlere ilişkin tanımlarda değişikliğe gidildi ve kapsam genişletildi. Yeni düzenlemeye göre bu yerlerin açık alanları, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içine alındı ve bu alanlarda da bu ürünlerin satışı yasaklandı.

Öncelikle yönetmeliğin hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Daha önceki yazılarımda ortaöğretim ve yükseköğretimin başladığı şu günlerde çocuklarımıza yönelik kurgulanan birtakım tehlikelere dikkat çekmiş ve yetkilileri uyarmıştım ki yayımlanan bu yönetmelik uyarılarımın dikkate alındığını gösteriyor.

Bir millet bir orman gibidir.

Asırlık çınarları ile kadim,

Taze ve genç fidanları ile kaim!

Ve bu ormanı yok etmek isteyenlerin ilk evvela genç fidanları kesmek istemeleri gayet tabiidir. Zira asırlık bir ağacı yüzlerce balta darbesi yıkamazken bir fidan bir vuruşun mağlubu olabilir.

Dün Malazgirt'te, Çaldıran'da, Mohaç'ta, Çanakkale'de milletimizi yok edemeyen düşman ordularının içimize kadar soktuğu insanlık düşmanlarıyla fidanlarımızı hedef almaları da işte bundandır.

İstatistikler türün, alkol, uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul seviyelerine indiğini ve nesillerimizin ziyan edildiğini göstermektedir.

Bu nedenledir ki, okulların başlaması okul bahçelerinde, parklarda, sokaklarda, kafeteryalarda, oyun salonlarında milletimizin geleceğini hedef alan karanlık odaklarla mücadele etmenin de yeni bir başlangıç günüdür.

Aileler olarak, yavrularımızı milletimizin temel taşı olan aile mefhumuna uyarlamanın yollarını aramalı, bizden koparmaya çalışanlara karşı köklerimizi daha da sağlamlaştırmalıyız.

Sevgi ve hoşgörü dili ile genç dimağları işlemeli, onları karanlık kuyulara çekmek isteyenlere meydanı boş bırakmamalıyız.

Okullarımızda bağımlılık yapıcı maddelerin zararları ve uyuşturucu tacirlerinin yöntemleri ders olarak müfredata eklenmeli ve çocuklarımız bilinçlendirilmelidir. Okul idarecileri okul ve okul çevresinde karanlık odaklara karşı müteyakkız olmalıdır. Yönetmeliğin gereği olarak okulun içi, çevresi, servisler, servis sürücüleri, kantinler dâhil, tüm birimleri alkollü içki sunumu, satışı ve tütün mamulleri (nargile dahil) satışı yönünden kontrol altında tutmalı ve emniyet birimleriyle yakın iş birliği içerisinde olunmalıdır.

İdarecilerimizin dikkat etmeleri gereken bir diğer husus ise, okul çevrelerinde uyuşturucuya başlatmakta bir yol olan ve kolayca temin edilebilen paket açılarak tek tek satılan sigaralardır. Unutmayalım ki en tehlikeli bağımlılık yapıcı madde en ucuz ve en kolay yolla temin edilendir.

Bilvesile özellikle ilköğretim okulları ve üniversiteler tarafında nargile kafeler marifetiyle nargile kullanımına bağlı olarak uyuşturucu tehlikesine de dikkat çekmek istiyorum.

Kanada'da 18-24 yaş arası gençler üzerinde yapılan bir araştırmada, nargile içtiğini söyleyen gençlerin 3'te 1'i esrar ve diğer yasa dışı uyuşturucuları da kullandıklarını belirtmiştir. Aynı araştırmada, nargile içmeyen gençlerin sadece yüzde 11'i uyuşturucu kullandığını ifade etmiştir. Nargile içen ve içmeyen gençler arasında yapılan kıyaslamaya göre, nargile içen gençler, uyuşturucu ve türevlerini kullanmaya çok daha fazla eğilimli bulunmuştur.

Amerika'da Northeastern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, üniversite öğrencilerinde nargile kullanımı incelenmiş ve öğrencilerin yüzde 14,1'inin nargile kullandığı belirtilmiştir. Araştırmada nargile kullanıcılarının alkol, sigara, esrar, kokain gibi diğer maddeleri de kullanma oranının nargile kullanmayanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Kenya'da yapılan bir çalışmada ise Kenya Sağlık Bakanlığı Alkol ve Uyuşturucu İstismarı ile Mücadele Ulusal Kurumu tarafından toplanan nargile örneklerinin yüzde 79,2'sinde eroin testinin pozitif çıktığı ortaya konulmuştur.

Anlaşılacağı üzere bu "kuyruklu" canavar, bağımlılık tehdidini kesinlikle tetiklemektedir. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasında nargilenin önemli bir etkisi olduğunu düşünmemek asla mümkün değildir sevgili okurlarım.

Kişisel düşüncem, tüm dünyada nargile ile ilgili politika değişikliklerine gidilmesi yönündedir. Tüberküloz dahil pek çok bulaşıcı hastalığa, çeşitli kanserlere sebep olması, uyuşturucu bulaşına giden yol olması ve diğer sağlık etkileri nargilenin kamuya açık alanlarda yasaklanması için zaten yeterli sebeplerdir.

Purohane, pipohane olarak işyeri açılması nasıl mantıksızsa nargilehane olarak da işyeri açılması o derece mantıksızdır. Maalesef nargile kuyrukları bulaşıcı hastalıklar ve bağımlılıklara giden birer yol gibidir. Yolun sonu ise hastane veya hapishaneye çıkmaktadır.

Ülkemiz dahil pek çok ülkede sigara kullanımını azaltmak için uygulanan kanunlar maalesef nargile için uygulanmamaktadır.

Yasalarımız Avrupa standartları üzerinde olmasına rağmen, yaptırım ve uygulama konusunda zaafiyetlerimiz -ne yazık ki- vardır. Unutmayalım ki kanunlar, uygulayıcıları ile ve uygulanabildiği müddetçe kaim olur.

Selametle kalınız.

<p>Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin nes

2023 yılında 145 Van kedisi dünyaya geldi

Pekmez ve limon küründen sabahları tüketen yaşadı! Faydaları saymakla bitmiyor

İnsani ara bitti vahşet başladı... İşgalci İsrail Gazze saldırılarını yeniden başlattı

UNESCO'nun Türkiye'de koruma altına aldığı ilk eser! Restorasyonda sona yaklaşıldı