• $16,7832
  • €17,4971
  • 976.051
  • 2443.77
20 Temmuz 2015 Pazartesi

Yıllık izne çıkarken avans alamayan çalışan, kıdem tazminatına hak kazanır

İzne çıkarkan avans isteği geri çevrilen çalışanın kıdem tazminatını alma hakkı var. Ama burada işverenin ödeme güçlüğünde olmaması önemli.

Pek çok işyerinde yıllık izinler kanuna uygun kullandırılmıyor. İş yoğunluğu bahanesiyle pek çok işçi yıllık iznini parça parça kullanmak zorunda bırakılıyor. Kanuna göre yıllık iznin bir bölümü 10 günden az olamaz.

EN FAZLA 3'E BÖLÜNÜR

İşyerinde 1 yıldan 5 yıla kadar çalışmış olanlara 14 günden, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışmış işçilere 20 günden, 15 yıl ve daha fazla çalışmış işçilere ise 26 günden daha az yıllık izin verilemez. Bunun dışında 18 yaşından küçük işçilere ve 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere kıdemleri ne olursa olsun 20 günden az yıllık izin verilemez. İşçinin kıdemine göre belirlenen yıllık izin süresi, işçi ve işverenin anlaşması şartıyla en fazla 3’e bölünür. Fakat bölünen sürelerden biri 10 günden az olamaz. Yıllık izin işçiye 1’er günlük izinler şeklinde verilemez. Aksi halde işveren, her bir işçi için 270 TL para cezası öder. Yıllık izin hakkı yalnızca ücretli izinle sınırlı değil. Yıllık iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir ilde geçirecek çalışana, isteği halinde ve bu durumu belgelemesi (rezervasyon, bilet vs.) şartıyla toplam 4 güne kadar yol izni verilmek zorunda. Yıllık izinle ilgili çok bilinmeyen bir uygulama da yıllık izne çıkarken avans ödemesi zorunluluğu. Buna göre, yıllık izne çıkacak bir işçiye işveren, izne çıkmadan önce yıllık izin dönemine dair ücretini ödemek zorunda.

İZNE ÇIKMADAN ÖNCE

Yani 14 gün yıllık izne çıkacak işçiye 14 günlük ücreti, yıllık izne çıkmadan önce peşin olarak ödenir. Ayrıca eğer işçi ayın 15’inde maaş ödemesi yapılan bir işyerinde çalışıyorsa ve yıllık ücretli izin hakkını da ayın 25’inde kullanacaksa, o ayki ücretinin 10 günlük kısmı da işçiye avans olarak ödenmesi gerek. İzin yönetmeliğine göre; işçinin yıllık izne gitmeden önceki ödeme isteğine olumsuz yanıt alması halinde kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılması mümkün. Ancak burada işverenin ödeme aczinde olmaması ve işçinin de bu hakkı kötüye kullanmaması esas. Aksi takdirde karar olumsuz yönde olup, işçiyi işinden edebilir.

PARA CEZASI VERİLEBİLİR

Yıllık izinle ilgili düzenlemelerde işverene cezai yaptırım tanımlanmıştır. İzni verilmeyen işçi nedeniyle işveren para cezasıyla karşılaşabilir. Yıllık izni kanuna uygun verilmedi diye işçi de istifa ederek kıdem tazminatı da alabilir.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kıymetli izleyen HELAL kelimemiz Arapça kökenli olup izin

Helal olsun! Diyorum

NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak

Yerli etlik damızlık tavuk 'Anadolu-T' beyaz et sektörüne kazandırıldı

İlk kez duyacaksınız! Yaprağından sızan süt tam bir şifa kaynağı