• $8,658
  • €10,1795
  • 488.028
  • 1419.43
30 Haziran 2019 Pazar

WhatsApp'la çıkarılan çalışana işe iade hakkı

Okan Güray Bülbül
Okan Güray Bülbül

İş güvencesi kapsamındaki işçilerin iş sözleşmesinin yazılı olarak feshedilmesi şart. Ancak sözleşme SMS, e-mail veya WhatsApp mesajıyla sonlandırılırsa, işçinin işe iade hakkı var.

İşçiyle işveren iş sözleşmesiyle birbirine bağlı olan ve birbirlerine karşı sorumlulukları bu çerçevede düzenlenen iki taraftır. Bu iki taraf arasındaki ilişkiyi düzenleyen en önemli belge de iş sözleşmesidir. İş güvencesi kapsamındaki işçilerin iş sözleşmesinin yazılı olarak feshedilmesi şart. Dolayısıyla SMS, e-mail, WhatsApp mesajıyla iş sözleşmesi sonlandırılırsa, işçinin işe iade hakkı var. Hukuki olarak fesih tek taraflı bir irade beyanıdır. İstifa veya işten çıkarma gerçekleştiğinde işçi veya işverenin bunu kabul etmeme hakkı yok.

‘YAZILI FESİH’ ŞART

İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin feshinin yazılı yapılması gerekir. Ayrıca işçinin iş sözleşmesi feshine dair bildirimi imzalaması şarttır. İş güvencesi kapsamındaki bir işçi, (En az 30 işçinin çalıştığı bir işyerinde en az 6 aydır çalışan bir işçi) yazılı olarak iş sözleşmesi feshedilmediği için işe iade davası açarsa, işverenin nedeni sorgulanmaksızın usule uyulmadığı için işe iade edilir.

Baskıyla istifa, işten çıkarmadır

İş sözleşmesinin sonlandırılmasında kanuna uygun hareket edilmesi gerekir. Örneğin; tehdit ve baskı sonucu işçinin elinden istifa dilekçesi alınması durumunda fesih işleminin işveren tarafından yapıldığı kabul edilir. Açılacak bir davada bu durum ispatlanırsa bu işlem istifa değil, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi olarak değerlendirilir.

İşveren, boşta geçen sürenin ücretini öder

Gelişen teknolojiyle birlikte işten çıkarmalarda yeni yöntemler kullanılıyor. Örneğin işçi sözleşmesinin feshine ilişkin bildirimi imzalamazsa kendisine e-mail, sms veya WhatsApp mesajıyla bildirim yapılması çok sık karşılaşılan bir yöntem. Fakat iş güvencesi kapsamındaki bir işçinin yazılı bir fesih bildirimi yapılmadan işten çıkarılması mümkün değildir. Bu tip işten çıkarmalarda mahkeme işçinin işe iadesine karar verir. İşveren, davayı kaybeder veya işçiyi tekrar işe alıp boşta geçen sürenin ücreti öder. Ya da işçiyi işe başlatmayarak hem bu sürelere ilişkin ücretleri, hem de kıdem ve ihbar tazminatını ödemek durumunda kalır.

Fesih sebebi açıkça yazılmalı

İŞ sözleşmesinin feshinde nedenin açıkça ifade edilmesi gerek. ‘Verimsizlik’, ‘performans yetersizliği’ gibi nedenlerin işveren tarafından ispat edilmesi gerektiği gibi, ‘görülen lüzum’ veya ‘işletmesel gereklilikler’ gibi genel ifadeler de fesihte geçerli neden olarak değerlendirilmeyecektir.

<p>Şu an  verilebilecek kesin bilgi henüz sete çıkılmadığı. İnternette dolaşan kriz çıktı  haberleri

EDHO ile ilgili tüm gelişmeler DİZİKOTEK'te

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alanında çalışmalar hızla devam ediyor

Ani Örenyeri'ndeki kazılarda Selçuklu kümbeti ve mezarlığı bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alanını helikopterden inceledi