• $13,5674
  • €15,3773
  • 790.886
  • 1979.83
27 Aralık 2016 Salı

Torbadan işverene, emekliye engelliye müjde çıktı

Torba Kanun'dan üç kesime müjde... Memur emeklilerinin ikramiye farkları ödenecek. İşverene asgari ücret desteğinin yanında SGK primleri de ötelenecek. Evde bakım parası alan kişiler için de önemli bir düzenleme var.

Alt komisyondan geçen ve geçtiğimiz hafta Meclis gündemine gelen Torba Kanu'nda üç kesime yönelik müjde var. Müjdenin ilki otuz yılın üzeri hizmeti olduğu halde emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memurlara. Bu memurlara otuz yılın üzerindeki hizmetleri için ikramiye farkları ödenecek. İkinci müjde ise işverenlere. 2016'da uygulanan asgari ücret desteği, 2017'de de sürecek. Buna ek olarak işverenlerin SGK primleri de ötelenecek. Üçüncü müjde ise evde bakım parası alan kişilere geldi. Evde bakım parası alırken borçlu çıkma konusunda yeni bir düzenleme hayata geçecek.

30 YIL ÜSTÜNE İKRAMİYE

30 yılın üzerinde hizmeti olup emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memurlara SGK ikramiye farklarını ödeyecek. İkramiye farkları başvuru tarihine göre bir yıl içinde ödenecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM

2016'da asgari ücret yüzde otuz artırılmış ve 1.300 TL olmuştu. Buna karşılık işverenlere de asgari ücret desteği kapsamında 100 TL’lik destek öngörülmüştü. Torba Kanun'daki hükümle bu uygulama 2017'de de sürdürülecek. Dolayısıyla 2017 Ocak'ta bir işverenin asgari ücret desteğinden yararlanacağı miktar, 2016 Ocak'ta SGK’ya belirlenen günlük kazanç tutarının altında bildirilen sigortalıların SGK’ya bildirildiği gün sayısı üzerinden hesaplanacak. 2016 yılında 85 TL olarak belirlenen bu rakam 2017 için güncellenecek. Sigortalıların SGK’ya bildirildiği gün sayısının 3.33 TL ile çarpılması sonucu bulunan miktar kadar destek sağlanmıştı. 2017'de gün sayısının çarpılacağı miktar da yine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Yersiz bakım parası alanlara düzenleme

Torba Kanu'ndaki bir diğer hüküm ise evde bakım parası alan kişileri ilgilendiriyor. Buna göre yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen net gelir asgari ücretin üçte ikisinden az olan engellilere evde bakan kişilere evde bakım parası ödeniyor. Ancak belirtilen gelir sınırı aşıldığında, gelirin aşıldığının tespit edildiği tarihten itibaren haksız ödenen evde bakım parası faiziyle geri isteniyor. İşte Torba Kanun'daki hükümle bu sınırın aşılması sonrası kişilerden istenen paraya uygulanacak faiz oranında değişikliğe gidilecek. Gelir sınırının aşıldığı ölçüde faiz uygulanacak. Bu sayede gelir sınırının aşılması nedeniyle evde bakım parası alamayacak hale gelen ve bunu zamanında bildirmediği için mağdur olan kişilerin mağduriyetleri bir nebze de olsa azaltılacak.

İşverenin primleri öteleniyor

Torba Kanun'la işverenlere yılsonu ve 2017’nin başında rahatlatacak bir başka düzenleme daha var. Buna göre 2016 Aralık ile 2017 Ocak ve Şubat'ta ödenecek primler 2017’nin ekim, kasım ve aralık aylarına ötelenecek. Bu kapsamdaki prim ötelenmesine ilişkin uygulama şu şekilde olacak. Primler herhangi bir faiz işletilmeksizin ötelenecek. Dolayısıyla işverenlere yılsonunda ve başında ciddi anlamda destek sağlanmış olacak.

Hesaplamada farklılık yok

2015 Ocak'ta SGK’ya günlük kazancı 85 TL’den az 10 kişiyi 30 tam gün üzerinden toplamda 300 gün bildiren işveren, 2016 ocak ayında 999 TL asgari ücret desteği almıştı. 2017'de aynı şekilde belirlenecek rakam ile çarpılması sonucu uygulama ve destek devam edecek.

<p>Ezgi Aşık <span style='font-size: 1.6rem;'>soruyor, Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr. </span><

Omikron ile Kovid-19'un şiddeti azalıyor mu?

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan 2000 dolara satın aldı

Tesla'nın koltuğunu kestiler! Bakın içerisinden neler çıktı