• $13,5294
  • €15,3412
  • 789.371
  • 1979.83
20 Aralık 2016 Salı

Kapıcının tazminatına kapıcı dairesinin kirası da eklenir

Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı hesaplanırken kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi gerekiyor. Aksi halde, apartman yönetimine dava açılarak bu hak mahkeme yoluyla temin edilebilir.

Kapıcılar diğer işçilerden farklı çalışma koşullarına tabi olarak çalışırlar. Kapıcıların ellerine geçen asgari ücret farklı olduğu gibi, kıdem tazminatlarına esas ücretleri de farklıdır. Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı hesabında kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi gerekir. Kapıcılar apartmanlarda apartmanın güvenliğini sağlamak, kat maliklerinin çarşı işlerini görmek, apartmanın bahçesinin bakımını yapmak gibi faaliyetleri yürütürler. Aslında diğer çalışanlardan farklı bir durumları söz konusu değildir.

HAFTADA 45 SAAT İŞ

Kapıcıyla apartman yönetimi arasında iş sözleşmesi yapılması gerekir. Ancak sözleşmenin mutlaka yazılı yapılması gerekmez. Kapıcılar da diğer işçiler gibi haftalık 45 saat çalıştırılmalıdır. Bunun üzerine çıkan süreler için kapıcılara fazla mesai ödenmesi gerekir. Aksi taktirde apartman yönetimi yüksek idari para cezaları yanında SGK prim borcu da ödemek durumunda kalır.

YILLIK İZİN HAKKI VAR

Kapıcılarla ilgili kafaları karıştıran bir diğer konu da yıllık izindir. Pek çok apartman yöneticisi kapıcının yıllık izninin bulunmadığını iddia eder. Hâlbuki gerçek böyle değildir. Kapıcının da diğer bütün işçiler gibi yıllık izin hakkı vardır. Altı yıldır aynı apartmanda kapıcılık yapan kişiye en az 20 gün yıllık izin verilmelidir. Yıllık izin süresince kapıcıya ücret ödenmesi de gerekir. Ancak yıllık izin boyunca, yani kapıcının çalışmadığı günlerde, başka bir kapıcı istihdam edilebilir.

15 yıldır çalışanda 35 bin TL'yi geçer

Kapıcılar kapıcı dairesinde oturuyorlarsa bu daireye kira ödemedikleri gibi, kıdem tazminatını alarak işten ayrılmaları durumunda oturdukları dairenin kirası da kıdem tazminatlarına esas ücretlerine eklenir. Örneğin brüt ücreti 2 bin TL olan bir kapıcı, rayiç kira bedeli 350 TL olan bir kapıcı dairesinde oturuyorsa ve 15 yıllık çalışmasının sonucunda emekli olacaksa, apartman yönetiminin kapıcıya 2 bin 350 TL üzerinden 15 yıllık tazminat hesaplayarak ödemesi gerekir. Yani toplamda kapıcıya 35 bin 250 TL kıdem tazminatı ödenmesi gerekecektir. Kıdem tazminatının kapıcının oturduğu dairenin kirası kapıcının ücretine eklenmeden hesaplanması halinde kapıcı, apartman yönetimine dava açarak bu hakkını mahkeme yoluyla elde edebilir.

Neden kira alınmıyor?

Kapıcının kapıcı dairesine kira ödememesinin altında işçinin korunması gerekçesi yatar. Kapıcı olarak bir apartmana giren bir ailede erkeğin apartmanın bütün işlerini karısına gördürmesinin engellenmesi adına böyle bir düzenleme var. Ayrıca kapıcıların dairede oturması karşılığı çalışması ve apartman yönetimlerinin fahiş kira bedelleriyle kapıcıları ücret ödemeksizin çalıştırmaları engellenmeye çalışılıyor.

Daha az vergi kesilir

Öte yandan kapıcılar ücretten vergi kesintisi konusunda da farklı bir uygulamaya tabidir. Buna göre kapıcıların ücretleri gelir ve damga vergisinden muaftır. Bu nedenle asgari ücret üzerinden çalışan bir kapıcının eline geçen net rakam 1.300 TL değil, 1.399 TL’dir.

<p>1-DUNE</p><p>Okunması zor bir kitabın sinema uyarlamasını pek çok insan dört gözle bekledi

2021'in öne çıkan ve en çok konuşulan filmleri

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan 2000 dolara satın aldı

Tesla'nın koltuğunu kestiler! Bakın içerisinden neler çıktı