• $8,5104
  • €10,2981
  • 498.428
  • 1441.33
18 Aralık 2013 Çarşamba

Temsilci seçmeyen işyeri para cezasına hazır olsun

Okan Güray Bülbül
Okan Güray Bülbül
YAZARIN SAYFASI

İşyeri güvenliği konusu 1 Ocak’ta başlayacak olan uzman, hekim ve yardımcı sağlık personeli zorunluluğuyla yeniden gündeme geldi. Oysa işyerlerinin uyması gereken zorunlulukların 11 tanesi 2012’den itibaren başladı. Bir- çok işyeri hâlâ çalışan temsilcisi seçmemiş, düzenli sağlık gözetimini hayata geçirmemiş durumda. Bunları yapmayan işyerlerine 4 bin TL’ye kadar varan para cezaları kesilebilir.

ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE

Tüm işyerlerinde 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren çalışan temsilcisi seçilmesi gerekiyor. Çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde pek çok aşamada söz sahibi. İşyerinizdeki çalışan sayısına göre kaç temsilci seçilmesi gerektiği belirleniyor.

SEÇMEYENE 1.078 TL CEZA

- İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
- Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
- Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
- Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
- İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi seçilmesi gerekiyor.
Çalışan temsilcisi seçilmemesi halinde işvereni 1.078 TL’lik idari para cezası bekliyor. Çalışan temsilcisinin öneride bulunma hakkını ihlal eden işverene de 1.617 TL idari para cezası uygulanıyor.

SAĞLIĞI İHMAL ETMEYİN

Bunun yanında işyerinde çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmayan işveren, sağlık gözetimi yaptırmadığı her bir çalışan için 1.078 TL idari para cezasıyla karşılaşabilir. Dolayısıyla işverenlerin bir an önce çalışanlarına sağlık gözetimi yaptırması gerekiyor.

ŞU ANDA YÜRÜRLÜKTE

Bu yükümlülükler tüm işyerleri için yürürlükte. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini görevlendirme yükümlülüğündeki gibi bir geçiş sürecine tabi olmayan bu yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesi şart. İşverenlerin işyerlerini daha güvenli hale getirmek ve kanun hükümlerine uyum sağlamak amacıyla bir an önce çalışmalara başlaması gerekiyor.

VAKİT KAYBETMEDEN BU DÜZENLEMELERİ BİTİRİN

- Çalışan temsilcisi seçin
- İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri tutun
- Tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapın
- İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurun
- İş kazalarını 3 işgünü içinde bildirin
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurun
- İşe girerken mutlaka sağlık raporu alın
- Çalışanlara düzenli sağlık gözetimi yaptırın
- Acil durum planları hazırlayın

REHBERLER İNTERNETTE

ÇAĞRI merkezleri, kasaplar, kuru temizlemeciler, kuaförler risk değerlendirme rehberlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün sitesinden ulaşabilir..

DEFTER TUTMANIZ ŞART

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yerine getirilmesi gereken bir diğer yükümlülük kayıt tutma yükümlülüğü. İş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defteri kırtasiyelerde satılıyor. Temin edilen bu defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden veya noterden her sayfası onaylanmak suretiyle kullanılıyor.

YAPMAMAKTA ISRAR EDENİN CEZASI ARTIYOR

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği en önemli yükümlülük risk değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi yapılması için işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmeye başlanacak tarih beklenmeyecek. 30 Aralık 2012’den itibaren tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmak zorunda. Değerlendirme işveren tarafından oluşturulan bir ekip tarafından yapılıyor. Bunun yapılmaması halinde işverenler 3.234 TL idari para cezasıyla karşılaşabilirler. Ceza ilk tespitten sonra yapılmayan her ay için 4.851 TL olarak yenileniyor.

EN AZ SEKİZ METREKARELİK ODA AYARLAYIN

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlerini yerine getirmeleri için işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması gerekiyor. İşyerlerinden 50 ve fazla çalışanı bulunanlar hekim ve uzman için 8 metrekareden az olmayan iki oda temin etmeli ve acil durumlar için uygun bir aracı hazır bulundurmalı. Alışveriş merkezlerinde, iş hanlarında, iş merkezlerinde ise yer teminini yönetimden talep edebilir. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine yer temin etmeyen işverenler 1.617 TL cezayla karşı karşıya kalıyorlar.

YARIN:
- Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?
- İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları neler?
- İş güvenliği uzmanlarının ücretleri ne kadar?

<p>Tarihçi-Yazar Koray Şerbetçi bu hafta Kestirmeden Tarih  programında Kudüs özel bölümüyle karşını

Medeniyetlerin aynası Kudüs… Kadim şehre kim ne getirdi?

NASA Mars'ın 3 boyutlu görüntülerini yayınladı

Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı

Mersin sahilinde bulundu! Sahil güvenlik hemen çalışma başlattı