• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
3 Kasım 2016 Perşembe

Tavandan prim ödeyenin emekli maaşı % 15 artacak

Bir çalışanın SGK’ya bildirilen prime esas kazancı, onun emekli aylığının hesabında esas alınan ücretidir. Bir çalışan SGK’ya en düşük asgari ücretten, yani 2016 yılı için 1.647 TL’den bildirilebilir. Prime esas kazanç ne kadar yüksekse, emekli aylığı da o kadar yüksek olur. Bir çalışanın SGK’ya bildirilebileceği en yüksek ücret ise asgari ücretin 6.5 katıdır. Yani 2016 yılı için 10 bin 705 TL’dir. Kişi bu rakamın üzerinde brüt ücret alsa bile SGK’ya en yüksek bu rakam üzerinden bildirilebilir. Bunun tutarın üzerinde SGK’ya bildirim yapılamaz.

7.5 KATA YÜKSELTİLECEK

Önceki gün Meclis komisyonundan geçen ve bugünlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen kanun tasarısıyla, SGK prime esas kazanç tavanı yükseltilecek. Asgari ücretin 6.5 katı olan prime esas kazanç tavanı, 1 Ocak 2017’den itibaren asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanacak. Bu değişiklik sonrasında tavandan prim ödeyen kişiler için SGK’ya ödenen primler artacağı için, bu kişilerin emekli aylıklarında da yükselme olacak. Değişikliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2017 olacak.

DEĞİŞİKLİK NE GETİRİR?

Söz konusu bu değişiklik sonrası bugün itibarıyla 15 bin TL brüt ücretle çalışan fakat SGK’ya bildirimi tavandan yapılan bir çalışanın, prime esas kazancı yükseleceği için, emekli aylığı da yükselecek. Bu artışın ortalama miktarının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Kişinin SGK’ya tavandan bildirildiği dönemlerin uzunluğu da bu artışın oranında etkili. Diğer yandan prime esas kazanç tavanının artması, ücreti brüt olarak belirlenen çalışanların eline geçecek rakamın azalmasına da neden olacak. Bugün itibarıyla 15 bin TL brüt ücret alan bir kişinin SGK primleri 10 bin 705 TL üzerinden hesaplanıyor. Değişiklik bugün hayata geçmiş olsaydı bu kişinin primleri 12 bin 352 TL üzerinden hesaplanacaktı.

SSK'lıların % 38.7'si asgari ücretten bildiriliyor

SGK’nın istatistiklerine göre 2014'te SSK’lıların yalnızca yüzde 2.66’sı prime esas kazanç tavanından SGK’ya bildirilmiş. SSK’lıların yüzde 38,7’si asgari ücretten, yani prime esas kazanç alt limitinden SGK’ya bildirilmiş. Dolayısıyla bu değişiklik çalışanların tamamını ilgilendirmeyecek. Diğer yandan bu değişiklik SGK’nın prim gelirinin artırılması ve tavandan bildirilen kişilerin emekli aylıklarının yükseltilmesinin sağlanması açısından önemli. Değişiklik sonrası asgari ücretle çalışanların ücretlerinde prime esas kazanç tavanının artması sonucu bir azalma olmayacak. Aynı şekilde tavanı aşmayan miktarlarda kazanç elde eden kişiler için de 2017'de bir değişiklik olmayacak.

Kayıtdışı için çok önemli

Kayıtdışı istihdam son 10 yılda atılan önemli adımlara rağmen hala ciddi bir problem. Prim teşvikleriyle işverenlerin konuya olan bakışı değiştirildi. Denetim ve cezaların artmasıyla bu yöndeki gelişim hızlandı. Ancak halen sorun sürüyor. SGK’nın atacağı adımlar çalışanların geleceği için hayati önemde.

Net ücrette anlaşanlar için kayıp olmayacak

Diğer taraftan işverenle net ücret üzerinden anlaşan bir çalışanın ücreti, prime esas kazanç tavanının üzerinde ise bu durumda SGK’ya ödenen prim ve emekli aylığı artacak, ancak kişinin ücretinde bir düşüş söz konusu olmayacak. Dolayısıyla işverenle net ücret üzerinden anlaşan bir çalışan, ücretinde kayıp yaşamadan emekli aylığını yükseltmiş olacak.

<p class='MsoNormal'>Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından  yaklaşık 300 metre i

İETT otobüsü arızalanınca 300 metre itildi

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!