• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
28 Kasım 2021 Pazar

Şirket aracında emniyet kemeri takmayan yandı!

İşyeri tarafından verilen aracı kullanan çalışanlar, trafikte çok dikkat etmeli. Hız limitine uymayan, kırmızı ışıkta geçenler bu hataları tekrarlarsa tazminatlarıyla işten çıkarılabilir. Emniyet kemeri takmayanlar ise, tazminatsız işinden olur.

BAZI işverenler üst düzey yöneticilerine ve özellikle satış-pazarlamada çalışan işçilerine araç tahsis ediyorlar. Şirket araçlarını kullanan ve işi şoförlük olan işçilerin bu araçları kullanırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde tazminatsız olarak işlerinden olabilirler. İşverenler, çalışanlarına araç tahsis ettiklerinde bu aracın kullanım koşulları hakkında çalışanlarına bilgilendirme yapmak ve sürüş teknikleri ve araç kullanım esasları hakkında eğitim vermek durumunda.

TALİMATLAR ÖNEMLİ

Ayrıca bu bilgilendirmenin yazılı olması ve açıkça talimatlar içermesi çok önemli. Bu talimatlara uyulmadığında karşılaşılacak yaptırımların da belirtilmesi şart. Şirket araçlarını kullananların trafikteki ceza ve yaptırımlar kişiseldir. Yani çalışanın ehliyetine ceza puanı uygulanır. Eğer ceza plakaya uygulanmışsa işveren bunu çalışana yansıtabilir, ücretinden kesebilir. Bu kesintinin yapılabilmesi için bu durumun talimatlarda belirtilmiş ve çalışanın yazılı onay vermiş olması gerekir. İşveren, çalışana araç kullanımıyla ilgili verdiği talimatta araç için bir hız limiti belirleyebilir.

HIZ LİMİTİNE DİKKAT!

Çalışan bu limitin üzerinde bir hızla araç kullanırken trafik cezası yerse, işveren bu cezanın bedelini çalışanın ücretinden kesebilir ve ayrıca işçiden savunma da isteyebilir. İşçilerin işveren tarafından kendilerine tahsis edilen araçlarda hız limitine uymamak, kırmızı ışıkta geçmek gibi trafik kurallarına aykırı hareketleri nedeniyle birden çok kez trafik cezası yerlerse işlerinden olabilirler. Bu durumda işveren işçiye tazminat ödemek durumundadır.

İş güvenliğini tehlikeye atıyor

İŞÇİNİN kendisine tahsis edilen araçta emniyet kemerini takmaması ise işçiyi tazminatsız olarak işinden edebilir. Emniyet kemeri takmamak doğrudan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine aykırı davranmak olarak değerlendiriliyor. İşçinin emniyet kemerini takmamasının, özellikle işi şoförlük olan işçiler için tazminatsız fesih nedeni oluşturacağı Yargıtay tarafından da kabul ediliyor. Buna göre Yargıtay, işçisine emniyet ve kaza önleme tedbirleri, sürüş teknikleri, emniyet kemeri takma zorunluluğu ve ilkyardım konularında yazılı ve uygulamalı eğitim veren bu eğitimlere rağmen emniyet kemeri takmadan araç kullandığını tespit ettiği işçisine uyarı vermek isteyen işverenin, yazılı uyarıyı imzalamak istemeyen işçisini tazminatsız olarak işten çıkartabileceği yönünde karar veriyor.

İşte Yargıtay'ın şartları

AŞAĞIDAKİ şartlarda Yargıtay, emniyet kemeri takmayan işçinin tazminatsız işten çıkarılabileceğine hükmediyor:

* İşverenin bu konuda eğitim vermesi.

* İşçinin emniyet kemeri takmadığının somut delillerle ortaya konulması.

* İşçinin yazılı olarak uyarılmasına rağmen kemer takmamaya devam etmesi.

<p> </p>

'İBB Engelleniyor' algısı neden yapıldı?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (15 Ocak 2022)

Almadan önce etiketteki detaya dikkat! Peynir sahtecilik nasıl yapılıyor

Bear Grylls herkesi böyle kandırdı! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı