• $9,2428
  • €10,8029
  • 531.275
  • 1432.8
9 Mayıs 2017 Salı

Kıdem tazminatı için önce SGK, sonra istifa!

Bir kişinin emekli olması ve aylık bağlatması için üç şartın birlikte sağlanması gerekmektedir. Bu üç şart sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısıdır. 1999 ve 2008’de emeklilik için gerekli şartlarda değişikliğe gidilince pek çok kişi için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının dolması ancak yaşın beklenmesi durumu ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 gün ödenmiş primle kıdem tazminatlarını alıp işlerinden ayrılabilir. Bu kişilere kıdem tazminatı ödenmesinin nedeni emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları doldurmuş olmalarıdır.

YAŞI BEKLEYENLER İÇİN

Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları sağlayan işçinin bu nedenle kıdem tazminatı alabilmesi için çalıştığı işverene bağlı olarak en az 1 yıl kıdemi olması gerekmektedir. Bir yıllık kıdem yoksa işçi tazminat alamayacaktır. Dolayısıyla uzun yıllar çalışıp işinden ayrılan ve 15 yıl 3.600 günü başka bir işyerinde çalışırken dolduran kişiler son işyerlerindeki kıdemleri 1 yıldan az ise bu nedenle istifa edip kıdem tazminatı alamazlar.

'İSTİFA ETMİŞ' GÖSTEREBİLİR

15 yıl, 3.600 günle kıdem tazminatı almak için işçilerin uyması gereken bazı kurallar var. İşçiler kendilerine tanınan bu hakkı usulüne göre kullanmalılar. İlk kez sigortalı olunan tarihe göre değişen emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran kişiler bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdikleri takdirde işveren bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

Son işte çalışılan süre kadar

Bu yolla kıdem tazminatı alınırken yalnızca son işyerinde geçirilen süre kadar tazminata hak kazanılır. Örneğin işçi 10 yıl bir yerde çalıştıktan sonra başka bir işyerine geçmiş ve bu işyerinde 6 yıl çalıştıktan sonra yaş dışındaki şartla-
rı tamamlamış olması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmışsa son işvereninden 6 yılın karşılığı kıdem tazminatını alabilir. Bu nedenle işçiler haklarını kullanırken doğru zamanı tercih etmeliler.

Bir günü bile kabul etmedi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işinden istifa ederek ayrılan ve istifa tarihinden bir gün sonra SGK’dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısı alarak dava açan işçinin talebini kabul etmeyerek işverenin kıdem tazminatı ödenmeyeceğine karar vermiştir. Yerel mahkemenin aksi yöndeki kararını bozan Yargıtay, istifa dilekçesinde bu yönde bir ifade yer almadığı için durumun istifa olduğuna karar vermişti.

Ödememesi mümkün değil

SGK gerekli kontrolleri yaparak kişinin gerekli yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması halinde çalışana 'kıdem tazminatı alabilir' yazısı veriyor. İşverenin bu yazıyı kabul etmemesi veya kıdem tazminatı ödememesi mümkün değildir. İşçi bu yazı olmadan istifa ederse işveren tazminatı ödemeden işçiyi istifa etmiş gösterebilir.

<p>Türkiye'nin attığı önemli adımlar  dünya medyası tarafından yakından izleniyor. Birçok ünlü düşün

“Türkiye yükselen ağır sıklet”

21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor