• $9,262
  • €10,7921
  • 526.391
  • 1409.56
21 Şubat 2016 Pazar

İşyerindeki 'esaslı' değişiklik işçiye tazminat hakkı getirir

Bir işyerinde eğer çalışma şartlarında 'esaslı' bir değişiklik söz konusu ise çalışan eski görevinde çalışmaya devam edebilir. Eğer bunu istemezse işveren işçiyi tazminatlarını ödeyerek işten çıkartmak durumunda kalır.

Birden fazla işyeri bulunan işverenler zaman zaman işçilerini farklı şubelerde görevlendirmek isteyebilirler. Bu durumda işçinin çalışma şartlarında değişiklik yapılması söz konusu olmaktadır. Bu tip durumlarda işverenlerin yapacağı değişikliğin niteliği çok önemlidir. Eğer çalışma şartlarında 'esaslı' bir değişiklik söz konusu ise işçi eski görevinde çalışmaya devam edebilir veya işveren işçiyi tazminatlarını ödeyerek işten çıkartmak durumunda kalır. İşçiyle işveren arasındaki iş ilişkisinin şartları iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar veya işyeri uygulamalarıyla belirlenmektedir.

YAZILI OLARAK BİLDİRMELİ

İşveren iş sözleşmesinde belirlenmiş çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapacaksa bu durumu önceden işçiye yazılı olarak bildirmek durumundadır. Yazılı olarak bildirilmeyen değişikliklere işçinin rıza göstermesi beklenemez. Diğer yandan yazılı olarak yapılan bildirimi işçinin altı işgünü içerisinde yine yazılı olarak kabul ettiğini bildirmesi gerekir. Altı işgünü içerisinde işçinin yazılı olarak kabul etmediği bir değişikliğin yapılması mümkün değildir. İşçi altı işgünü içerisinde değişikliği yazılı olarak kabul etmezse işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ispat ederek ve bildirim sürelerine uyarak iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmuşsa işveren işçiye bunu da ödemek zorundadır.

İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR

İşçi işveren tarafından çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul etmemesi nedeniyle işten çıkartılırsa ve iş güvencesi kapsamı içerisinde ise işe iade davası açabilir. Bu durumda işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ispat etmek durumundadır. Eğer mahkeme işverenin yaptığı değişikliğin geçerli bir nedene dayanmadığı yönünde karar verirse işçi eski işine dönebilir. İşveren bu durumda işçiyi eski şartlardaki işinde çalıştırmaya devam etmek durumundadır.

Kabul etmeyebilir

İşçinin çalışma koşullarında yapılan söz konusu 'esaslı değişikliği' kabul etmemesi halinde işverenin
değişiklik feshi yapması gerekir.
Bu durumda işçiye hem ihbar, hem de kıdem tazminatı ödemesi veya ihbar süresi kadar işçiyi çalıştırmaya devam etmesi gerekir.

Temizlik işine verilirse...

Örneğin, tekstil sektöründe dokuma tezgahında çalıştırılan bir işçinin temizlik işlerine verilmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik anlamına gelmektedir. Bunun yanında işveren işçisini aynı il sınırları içerisinde başka bir işyerinde görevlendirebilir. Ancak bu değişikliğin işçinin işe gelmek için yolda daha fazla zaman geçirmesi anlamına gelmesi halinde çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak değerlendirilmesi söz konusu olacaktır.

İstemezse eski işini yapabilir

ÇALIŞMA koşullarındaki esaslı bir değişikliği kabul etmeyen işçi, eski işine aynı şartlarda devam etmek durumundadır. Değişiklik eğer işyeri değişikliği ise ve işçi bu değişikliği kabul etmemişse bu durumda işçinin eski işyerine çalışmak için gitmeye devam etmesi gerekir. İşveren çalışmasına izin vermezse bu durumda iş sözleşmesini feshetmiş olacaktır.

<p>Sosyal medyada viral olmuş haftanın en eğlenceli videolarını 'GÖRMELİSİN'!</p>

Saklambaç Ustası Bu Tarla Faresini 'Görmelisin'

Fenerbahçe, Trabzon'a ayak bastı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (16 Ekim 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi