• $16,7622
  • €17,4153
  • 969.787
  • 2442.71
8 Ekim 2019 Salı

İşyeri devredilen çalışan bu nedenle işten çıkarılamaz

‘İşyeri devredildi’ diye işçilerin iş sözleşmeleri sona ermez. Yeni işveren işçileri bu nedenle tazminatsız şekilde çıkaramayacağı gibi, çalışanlar da “Ben bu işverenle çalışmayacağım” diyerek işten ayrılamaz.

İşyerinin devredilmesi hukuki bir işlemdir. Bu hukuki işlem sonucunda işvereni değişen işçinin iş ilişkisi yeni işverenle devam eder. İşyerinin devredilmesi o işyerinde çalışanların iş sözleşmesinin sona erdiği anlamına gelmez. Ayrıca bunun yanında çoğu kez işyerinin devrinin işçiye otomatikman kıdem tazminatı alabilme hakkı sağladığı düşünülebilir.

İŞÇİ HAKLARI DA DEVREDİLİR

Halbuki durum böyle değildir. Yani işyeri devredildi diye işyerindeki işçilerin iş sözleşmeleri sona ermez. İşyerini devralan yeni işveren işyerindeki işçilerin sözleşmesini sırf bu nedenle tazminatsız feshedemeyeceği gibi, işçiler de “Ben bu işverenle çalışmayacağım” diyerek bildirim süresini beklemeden işyerinden ayrılamaz. Devreden işverenle devralan işveren arasında işyerinin işçisiz devri gibi bir işlemin yapılması da mümkün değildir.

SÖZLEŞMELER DEVAM EDER

Yeni işveren devreden işverenin işçileriyle çalışmaya devam etmek durumundadır. Ancak devir dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür. İşyerinin devredilmesi halinde işçilerin iş sözleşmesinin devam etmesi işçinin korunmasına yönelik bir düzenlemedir. Ancak işverene sağlanan bu hak nedeniyle işçilerin mağdur olmasını engellemek adına bu yönde bir düzenleme mevcuttur. İş hayatında yaşanabilecek bu yöndeki tehlikeler neticesinde işçinin iş sözleşmesinin ve ücret alma hakkının devam etmesi için bu hüküm uygulanır.

Hesaplamada çalışılan bütün süreler sayılır

Çalıştığı işyeri devredilen işçinin devir sonrasında iş sözleşmesinin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sonlanması halinde kıdem tazminatı çalıştığı bütün süre dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin 3 yıl işyerini devreden işveren yanında, 2 yıl da işyerini devralan işveren yanında çalışan bir işçinin ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine 5 yıllık çalışması üzerinden 5 brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu durumda işçinin hak sahipleri kıdem tazminatının tamamını devralan işverenden talep edeceklerdir. Kıdem tazminatını işçiye ödeyen işveren, bu işçinin devreden işveren nezdinde çalıştığı 3 yıllık süreye ilişkin yaptığı ödemeye ilişkin devreden işverene rücu edebilir.

Eski patron 2 yıl daha sorumlu

İşyerini devreden işveren toplam iki yıl süreyle daha işyerini devrettiği tarihe kadarki ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden işyerini devrettiği işverenle birlikte sorumludur. İşyeri devredildikten bir yıl sonra bu konularda denetim olması ve eksiklik tespit edilmesi veya mahkeme kararıyla eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde devreden işveren, devralan işverenle birlikte sorumludur. İşyerini devreden işveren bu gibi durumlarda kendi döneminde doğan alacaklardan sorumlu tutulur.

İŞÇİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINI ALABİLİR

Yalnızca işyerinin devri dolayısıyla iş sözleşmesi sonlandırılan işçiler kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanırlar. Ancak işyerini devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerle veya iş organizasyonu değişikliği gerekçesiyle iş sözleşmelerini feshetmesi halinde durum farklılık arz eder. İşyerinin devri halinde işçilerin sözleşmeleri işyerini devralan işverenle devam edeceği için işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz. İş sözleşmesi sona ermediği için bu durumda işçinin kıdem tazminatı alması mümkün değildir. İşçiler yalnızca devir nedeniyle kıdem tazminatlarını alarak yeni işverenle çalışmaya devam etmeme hakkına sahip değillerdir. İşyerini devreden işveren, devir tarihinden önce doğmuş bulunan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan işyerini devralan işverenle birlikte sorumludur. Ancak devreden işverenin sorumluluğu açısından iki yıllık süre söz konusudur.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kıymetli izleyen HELAL kelimemiz Arapça kökenli olup izin

Helal olsun! Diyorum

NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak

Yerli etlik damızlık tavuk 'Anadolu-T' beyaz et sektörüne kazandırıldı

İlk kez duyacaksınız! Yaprağından sızan süt tam bir şifa kaynağı