• $31,1301
  • €33,8433
  • 2035.61
  • 9334.13
17 Şubat 2019 Pazar

Belediye şirketlerine geçen taşerona 'ilave tediye' yok

Belediyelerde ve bağlı (İETT gibi) teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerdeki işçiler ise bundan yararlanamıyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçen taşeron işçiler ilave tediye alamıyor.

Geçen hafta içerisinde medyada belediyeye ait şirketlere kadro geçişi yapılan taşeron işçilerin de ilave tediye alabileceği yönünde haberler yer aldı. Haberler konuyla ilgili bir Yargıtay kararına dayanıyor. Karara konu olan olayda İETT’nin alt işvereninde çalışan bir işçi, İETT ile alt işveren arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu iddia ederek dava açmış.

SADECE DAVALI İŞÇİ İÇİN

Konuyu değerlendiren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işçinin iddiasını haklı bulmuş ve işe girdiği tarihten itibaren İETT’nin işçisi olarak değerlendirmesi gerektiğine hükmetmiş. Muvazaalı alt işveren ilişkisi tespit edildiğinde İş Hukuku’ndaki ilke, işçinin baştan itibaren asıl işverenin işçisi olarak kabul edilmesidir. Dolayısıyla dava açan işçiye İETT’de aynı dönem çalışan işçilere hangi haklar sağlanıyorsa bu hakların sağlanmasına karar verilmiştir. Bu haklar içinde İETT işçisine ödenen ilave tediye de yer alıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği söz konusu karar yalnızca dava açan işçiyi kapsıyor. Dolayısıyla herkes için uygulanabilir bir karar değil. Aynı dönemde İETT’nin alt işverenlerinde çalışan işçiler de muvazaalı bir alt işveren ilişkisi bulunduğunu iddia ederler ve mahkeme de işçileri haklı bulursa dava açan işçiler yararlanamadıkları haklarını elde edebilirler.

'TEŞEKKÜLLER' DAHA FARKLI

İlave tediye, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun uyarınca ödeniyor. Kanuna göre belediyelerde ve belediyelere bağlı (İETT gibi) teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerde çalışan işçilere ise kanun uyarınca ilave tediye ödenmiyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçişi yapılan taşeron işçiler de ilave tediye alamıyor.

Yargıtay da aynı görüşte

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de, benzer şekilde görüş bildirerek, belediyeye bağlı teşekküllerle belediyeye ait şirketlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerle ilgili düzenleme sonrası belediyelerde çalışan alt işveren işçileri, belediyeye ait tek bir şirket bünyesinde çalışmaya başladılar. İlave tediye kanununda ise belediyeye ait şirketlerde çalışan işçilere ilave tediye ödenmeyeceği hüküm altına alınmış olduğu için bu işçilere ilave tediye ödenmiyor.

Düzenleme yapılırsa alınabilir

Söz konusu kişiler belediye veya belediyelere bağlı teşekküllerde istihdam edilmedikleri için ilave tediye hakkından faydalanamıyor. Ancak bu konuda bir düzenleme hayata geçirilirse, belediyeye ait şirketlerde çalışan işçiler de ilave tediye hakkından yararlanabilirler.

<p>Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su ala

Batan geminin mürettebatı 12 gündür aranıyor

BİM'e bu hafta salı neler gelecek? BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

Ticaret Bakanlığı marketlerdeki fiyat ve etiketleri denetledi

Başkan Erdoğan'ın 70'inci yaşına 70 özel fotoğraf... Bazılarını ilk kez göreceksiniz