• $13,1355
  • €14,9249
  • 756.32
  • 1816.57
3 Ocak 2013 Perşembe

Lise eğitiminin sonu mahalle mektepleri

4+4+4 Kesintili Eğitim 'reformunu' protesto etmek, sorgulamak 'suç' kapsamına girerken, Milli Eğitim Bakanlığı bu yıla yine kamusal eğitimin niteliğini daha da aşağıya çekecek 'Yeni Ortaöğretim Sistemiyle' giriyordu. 
4+4+4'le öğrencileri 'sınıfsal pozisyonuna' göre ayrıştırarak dar gelirli
ailelerin çocuklarını 'eleyip' kızsa eve, erkekse erkenden çıraklığa yerleştiren sistemin lise ayağına 'sınıfsal, bölgesel, siyasi' derin ayarlar getiriliyordu.
Akşam Gazetesi'nden Seray Şahinler'in haberinde; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 bin 135 Anadolu Lisesi'ni düz liseye çevirerek 'Akademik Liseler' adı altında 'ikametgah esasına' göre 'mahalle mektepleri' haline dönüştüreceğini öğreniyorduk.
Eminiz ki devlet liseleri arasında süregelen 'eğitim kalite adaletsizliğini' denkleyecek bundan daha maliyetsiz bir yol bulunamaz. Böylece herkes kendi mahalle lisesine devam ederek 'kamunun lise eğitim standardını da' iyice dümdüz ederdik..
Çünkü kapitalist toplumumuz artık isterse 'evrensel lise eğitim içeriğini' özel okullardan satın alacağı, kamu liselerinin de 'ucuz işgücü deposu üreten meslek/mahalle liselerine' dönüştürüleceği zamanlara ermiştik.     
DEVLET LİSESİNDE KALİTELİ EĞİTİM  VERİLİR Mİ ?
Ayrıca uzun yıllar düz liselerdeki kamusal eğitimin 'değersizleşmesine' göz yuman milyonlarca öğrenciye Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ya da üniversite giriş sınavı olsun 'gelecek garantisi' vaad eden dershanelerde 'talim etmeye' mecbur eden devlet, şimdi gelinen tarih itibarıyla kritik kararlar alıyordu.
Bu tek tipçi lise uygulaması devletin kaliteli ve fenni/ bilimsel lise eğitiminden çekileceğinin, bu 'paralı' hizmetin 'özel okullar' tarafından verileceğinin ilanıydı. Aynı zamanda bu uygulama 'özel okula dönüşün' talimatı verdiği dershanelere artık sertçe 'size fazla müşteri akmaz' uyarısıydı.
Çünkü vizyonumuz 2023 Türkiye toplum projesi gereği 'gecikmiş' geçişken sınıfsal kodları '4+4+4 ve Yeni Öğretim Yasasıyla' katılaştırılıyor..
Yoksulların, zeki ve başarılı çocuklarını 'devşiren' devlet geleneği de terk edilerek ülkenin yönetici sınıf kadrolarına, zengin ve paralı kesimlerin özel okullarda okumuş, devlete mali yük olmamış çocukları yönlendiriliyordu..    
 Anadolu Liseleri düz Liselerle 'tek tipleşirken', 100'ün üzerindeki Fen
Lisesi kapatılıyor geriye kalan 25 Fen Lisesi için nüfusu 500 bini geçen yerler olma şartı konuyordu. 
ZORLA MESLEK  LİSESİNE GİDECEKSİN
Yeni Ortaöğretim Yasası'nda yer alan otoriter bir uygulamayla 'kimin meslek lisesine gideceğine' Ortaokullardaki Öğretmen Kurulları karar verecek ve ne çocuğa ne de ailelere söz hakkı tanınacaktı.
Yani geleceğin potansiyel bir genetikçi, matematikçi ya da Göktürk Uydu projesinde çalışan bir mühendisi ortaokul itibarıyla 'itiraz hakkı' olmaksızın doğrudan Meslek Lisesi'ne gönderdiğimizi asla bilemeyecektik.
Anadolu'nun ücra köylerinde yaşayan yoksul çocukların 'succes story' dönemi bitiyor ve herkes mahallesine, gelirine, bölgesine ve Ortaokul Öğretmen Kurulu kararına tabi olarak 'sınıfını' bilmesi ve 'üniversiteye kadar gelip taş atmaması, parasız eğitim' diye bağırmaması gerekirdi.
Artık 'kura' ile işten atılan taşeron mu olur, özel sektörün açtığı meslek lisesinde ucuz stajyer mi olur açık öğretime devam eden çocuk işçi mi olur bilemezdik.

<p> </p>

Sergen Yalçın'ın istifasına ret kararı

Van'da aracın çarptığı ayı tedaviye alındı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (30 Kasım 2021)

2300 yılından geldiğini iddia ediyor! 300 yıl sonra neler olacak