• $9,2885
  • €10,7701
  • 526.333
  • 1412.66
22 Kasım 2016 Salı

“Siyaseti istismar etme suçu” ne olacak?

Dün, bu ülkede CHP’nin başını çektiği bir kesimin AK Parti’nin “tecavüzcüyü” aklamak için yasa çıkarabileceğini düşündüklerini veya böyle bir kötücül manipülasyonu hiçbir çekince duymadan kasten yapabildiklerini ifade etmiştim.

O AK Parti ki, evlenme yaşını 14’ten 17 yaşına çekmiş. O AK Parti ki tecavüzcüsüyle evlenerek bu suçtan kurtulma yolunu kapatmış, ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamış. O AK Parti ki, CMUK’ta yaptığı değişiklikle tecavüz suçlarına verilen cezayı neredeyse cinayet suçuna verilen cezaya yaklaştırarak artırmış.

Önerge ise tecavüz, cebir, zorlama dışında kalan, gönüllü erken evlilik konusunun tecavüz suçuyla aynı kategoriye girmemesi için hâkime takdir hakkı tanıyan, bu durumda bulunan parçalanmış üç bin ailenin yıllardır beklediği bir düzenleme.

Yani siyasetin çözmekle mükellef olduğu, üç bin aileyi ilgilendiren, tahakkuk etmiş cezayı ortadan kaldırmayan, ancak şartları karşıladığı durumda tecil eden geçici bir düzenleme yapılmış.

Erken evlilikleri önlemek için yıllardır AK Parti ve Aile Bakanlığı ciddi çalışmalar yapıyor. Bu yerleşik durumun normalleşmesi bir yasayla ve bir günde mümkün değil. Ama mağduriyetleri gidermek mümkün. Bıçak sırtı bir konu… Terimler hukuk literatürüne ait olduğu için yanlış algı yaratması mümkün. Önergeyi, suç ve cezanın tanımlandığı TCK maddesinde geçen terimlerle yazmak gerekiyor. Yoksa uygulanamaz. Önergede geçen “tecavüz dışındaki cinsel istismar suçu” tanımlaması, bu türden evliliklerin tecavüz suçuyla aynı kapsama girmesinden ötürü hâkime dosya bazında takdir hakkı tanıyor.

Yani her olayda, hâkim, vakaya özel, zor, cebir, tecavüz varsa bunu zaten görüyor ve cezayı veriyor. Ama eğer gönüllü bir birliktelik varsa, hâkim buna dair kanıtlara ikna olmuşsa, takdir kullanma hakkına kavuşuyor. Esasen, daha evvel tecavüz, taciz suçlarına getirilen ağır cezalar sonucu, cezalarda kademelendirme olmadığı için yaşanan mağduriyetleri önlemeye dönük. Zaten AYM ilgili kanunun bazı maddelerini iptal ettiği için bu yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuldu.

Bu durumu alıp, “Bir çocuğa beş kişi tecavüz etmişse, hangisiyle evlenecek?” diye sormak ancak trollere ve Kılıçdaroğlu’na yakışırdı. Böyle bir şey olamayacağı halde bu mağduriyeti gidermeye dönük bir önergeyi fırsatı ganimet bilip kullanmak, gerçekten konunun hassasiyetine, mağdur ailelere ve yargının kendisine yapılmış büyük bir haksızlık.

Ortada üç bin mağdur aile var. Bunu CHP’liler de pekâlâ biliyor ve komisyon toplantılarında “bu haksızlık giderilmeli” diyebiliyorlar.

Önergeye imza atan altı arkadaşımız günlerdir linç ediliyor. Bu AK Parti’nin önergesidir. Usulen Meclis Başkanlığı’na sunulduğu anda altı kişi buna imza atmıştır, o kadar. Şimdi bu arkadaşlarımızın çocuklarının fotoğrafları internette dolaştırılıyor. Bunun da güya kız çocuklarının hakkını koruduklarını iddia edenler yapıyor. Ben böyle bir nefret, böyle gözü dönmüş bir fırsatçılık, böyle bir ahlaksızlık görmedim. Gerçekten sözün bittiği noktadayız.

Eğer bu somut sorun hakkında CHP’nin daha iyi bir önergesi varsa lütfen Meclis’e sunsun, kamuoyuyla paylaşsın görelim.

Ama maksat hep bağcıyı dövmek, üzüm yemek değil. Bizim en büyük sorunlarımızda birisi de CHP’nin “Siyaseti ve olguları sürekli taciz etmesi.”

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Haftanın gündemine oturan en önemli gelişmelerden biri Uzay Yolu

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor | TeknoZone #5

Bu durumda işsizlik maaşı kesiliyor

Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu!