• $16,238
  • €17,3752
  • 969.999
  • 2390.14
5 Mart 2021 Cuma

İstibdat istibdat diyordunuz, n'oldu?

CHP'nin başını çektiği muhalefetin son dönemlerde kullandığı başlıca sloganlardan biri de "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" idi. Sosyal medyada "Kahrolsun istibdat" kampanyaları yaparak arkalarına "demokrasi" rüzgarını almaya çalışıyorlardı.

2023 seçimleri için ellerindeki en büyük kozlardan biri bu uydurma "istibdat" sloganıydı. Hep bir ağızdan "kahrolsun istibdat, yaşasın özgürlük" diyerek akıllarınca seçmeni manipüle edeceklerini sanıyorlardı.

Muhalefetin 2023 için elindeki kozlardan biri "ekonomi", diğeri de "demokrasi"ydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve önümüzdeki iki yılda hayata geçirmeyi planladığı "İnsan Hakları Eylem Planı", muhalefetin "demokrasi", "özgürlük" kozunu bir anda işlevsiz bıraktı. Zira, Erdoğan'a karşı olan çevreler bile, bu eylem planını "reform değil, devrim niteliğinde değişim" olarak değerlendiriyor.

Yeni sivil anayasanın temelini oluşturacak olan İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye'nin kendisini Avrupa'nın bir parçası olarak gördüğünün de ifadesi aynı zamanda.

Avrupa Birliği'nin karşılanmasını beklediği hususlara yönelik çalışmalara (bilhassa vize serbestisi) bu eylem planıyla hız verilecek.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminin etkinliği artırılacak.

Demokratik katılımı güçlendirmek için siyasi partiler ve seçim mevzuatında kapsamlı değişimler yapılacak.

Son günlerde tartışılan ceza infaz kurumlarını insan hakları odaklı denetimini sağlamak için komisyonlar oluşturulacak.

Adalet sistemiyle ilgili şikayetleri ortadan kaldıracak düzenlemelerin öncelikli kılındığı eylem planında "Bağımsız ve adil yargılama" için özel düzenlemeler getirilecek.

Hukuki öngörülebilirlik sağlanacak. İnanç ve dini özgürlükler gözden geçirilip koruma altına alınacak. Basın ve yayında ifade özgürlüğünü güçlendirecek yeni adımlar atılacak. Kişi özgürlüğü ve güvenliği için polisten tutun tüm yargılama süreçleri için sonuç alıcı yeni denetim uygulamaları getirilecek. Özel hayatın güvence altına alınmasından işkence iddialarının üzerine gidilmesine; çocuk ve kadınların korunmasından bürokrasinin insan hakları temelinde yeniden formatlanmasına kadar uzanan bir dizi yenilik bu eylem planının konu başlıkları arasında.

İki sene içinde hayata geçirilmesi öngörülen olan bu reform adımlarını Erdoğan'a mesafeli olan çevreler bile son derece olumlu karşıladı.

Eylem planının hazırlanmasına katkı veren kuruluşlardan olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Metin Feyzioğlu "İnsan Hakları Eylem Planı, sokaktaki insanımıza, hane halkına dokunuyor. Yıldızları tarif eden bir eylem planı değil, o yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir eylem planı. Ciddi bir yol haritası" şeklinde değerlendirdi.

Muhalefetin 2023 seçimleri için kullanmayı planladığı en büyük kozu böylece elinden alınmış görünüyor; bundan sonra ellerinde bir tek "ekonomi" kozu kaldı. Bundan böyle ekonominin kötü olması için dua etmekten başka çareleri görünmüyor.

<p> </p>

Ev kiralamasına sınırlama gelir mi?

Dünyanın en garip hayvanları! İlk kez göreceksiniz

Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

NASA tarih verdi! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor