• $9,2674
  • €10,8039
  • 531.158
  • 1434.1
23 Ağustos 2014 Cumartesi

Nazilerden Paralel Yapı’ya yalan ruhu

Tarihte yalan ve demagojiyi en yoğun biçimde kullanan siyasal figür Nazi propaganda bakanı Goebbels’tir (1897-1945). Naziler, vahşeti adeta bir endüstri haline getirmişken, bu kişi Alman kentlerinin ‘acımasızca’ bombalandığını söyleyerek radyoda ağlayabilmişti. Goebbels, yazılarında siyasette ‘yalan’ın kullanımı üzerinde özellikle durmuştur.

Totaliter ideoloji Nazizm, ‘yalan’ı sistemli biçimde kullanmıştır. Totalitarizm dünya ve siyasal iktidara ilişkin tekilci bir vizyona sahiptir ve bireyin irade ve özerkliğini tümüyle reddeder. Gerçeğin ne olduğunu her bireyin kendi başına belirlemesi totaliter sisteme aykırıdır. Doğru-yanlışı devlet ya da örgüt belirler. Asıl amaç örgütün nihai zaferi olduğu için düşmanlara karşı veya düşman önünde ‘yalan’ bir silah olarak kullanılabilir. Önemli olan söylenen sözün kendisinin değil örgütün amacının gerçek ve doğru olmasıdır.
Nazizmin bunu haklı göstermek için kullandığı felsefe biyolojik ırkçılıktır. Doğanın yasaları vardır, bu yasalar arasında ırk yasaları da bulunmaktadır, üstün ırkın kaçınılmaz zaferi gerek insanlık ve gerekse doğanın kurtuluşu demektir. Bu yasalara uygun olan eylem doğru, bunlara aykırı olanlar ise yanlıştır. Amaca hizmet ediyorsa yalan dahil her yöntem mübahtır.
‘Yalan’la ilişkisine işaret ederken Nazizmi tartışacak değilim. Ancak, ırkçılığın yanlışlığı bir yana doğa yasaları diye bir şeyin olmadığını, bunun insanların doğaya atfettikleri yasalar olduğunu hatırlatmak isterim.Yasa denilenler, bilim adamlarının çoğunluğunun kabul ettiği değişmez olmayıp yanlışlanabilir bilimsel gerçeklerden ibarettir. Aynı şekilde, toplumsal veya tarihsel mutlak yasalar da yoktur. Sadece liderin erişebildiği tartışılmaz yasaların varlığına inanmak ise o lidere kul olmaktır.
Paralel Yapı, tartışılmazlığa ilahi bir boyut katarak ‘yalan’ kullanımında Nazileri de geçmiştir. Şakirtler ‘yalan propaganda’ya ek olarak kimliklerini de gizlemektedir. Goebbels muhalefette de kendi adı ve siyasal kimliğiyle ortaya çıkmıştır. Soruyorum, siz Fethullah Gülen’in kendisi de dahil olmak üzere ‘ben Fethullahçıyım’ diyen birini gördünüz mü? Göremezsiniz. Bir iki gayrıresmi sözcü dışında örgüte bütünüyle sahip çıkan da yok.
Genelkurmay Başkanı’nı bile hapse tıkacak güce kavuştukları halde Türkiye’de binlerce kişiye sahte kimliklere bürünmeleri ve Fethullahçı aidiyetlerini gizlemeleri öğütlenmiştir. İnsanları o kadar pervasız yalancı konumuna sokmuşlardır ki, ekranlardan beddua eden birini ‘hayatta beddua etmez, herkese dua eder’ şeklinde savunabilmektedirler. Medyadaki yalanlara değinmeye bile gerek yok.
Gülen, 17-25 Aralık kumpasları sonucu Türkiye’ye bir Humeyni olarak döneceğine iyicei nanmış olmalı ki, Aralık ayının başında yayınlanan ‘Sızıntı’ dergisinde siyasal felsefesini özetleyen bir manifesto yayınladı. ‘Kargaşadan Nizama’ başlığını taşıyan bu metinde şöyle deniyor: ‘Nizam düşüncemizin yeniden gözden geçirilmesi, varlık içindeki İlâhî âhengin bizim iradelerimizle insanlık dünyasına taşınacağı inancının yenilenmesi ve devletler dengesinin bu yörüngeye çekilmesi, bugünkü nesillerin, geleceğin dünyalarına en büyük armağanları olacaktır’.
Burada, dünyada ilahi bir uyum olduğundan söz edilerek toplumun da buna uyması için totaliter bir rejim önerilmektedir. Müritler, tarihin her döneminde peygamber özelliklerine sahip bir liderin ortaya çıktığına, örgütün manevi şahsiyetinin mesih, liderinin de mehdiye benzer özellikler taşıdığına inandırılmıştır. İşte bu örgüt önce Türkiye’yi daha sonra dünyayı yönetecektir. Bu kadar yalanın işte bu kadar rahatça söylenilebilmesi ve militanların da hâlâ bunu kabul edebilmeleri temelde bu anlatıya inanmalarından kaynaklanmaktadır.
Karşımıza bazen yazar, bazen polis, bazen yargıç, bazen demokrat, bazen milliyetçi, bazen Müslüman, bazen liberal, sağcı veya solcu kılıklarda çıkıp hiçbir zaman siyasal çizgisinin bütününü ve aidiyetini açıklamayan bu insanlara artık maskeli balonun bittiğini hatırlatmak gerek.

<p>Trump için Rahip Brunson neyse Biden  için Osman Kavala o mu? 10 ülkenin büyükelçisinin yayınladı

ABD'nin Kavala ısrarı neden?

''Her an her yerde yeni bir salgın patlak verebilir'' Korkutan uyarı

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Türk kahvesi hangi hastalıklara iyi gelir?