• $9,29
  • €10,7706
  • 526.059
  • 1411.87
27 Kasım 2016 Pazar

Yüksek siyaset

1

Kaptanlıkta maharet mutedil denizde gemiyi yürütmekten çok, fırtınalı havalarda seyrü sefere devam etmek ise…

Yüksek siyasette onun gibi bir şeydir.

Rutin işleri görmek, her türlü iş ve işleyişin belirli kalıplar ve şablonlar bağlamında devam edegeldiği, bugünden yarın olacakların üç aşağı beş yukarı belli olduğu ortamlarda yöneticilik yapmak yüksek siyasetten sayılmaz, hatta siyaset bile denmez böyle durumlardaki faaliyetlere.

Onun adı olsa olsa ‘idare’dir.

Parantez içi bağlamında: ‘İdare etmek’in birincil manası; yönetmek, çekip çevirmek, korumak, kollamak… olduğu gibi ‘bir durumu geçiştirmek’ anlamı da taşıdığını unutmayalım. Parantezi kapattık.

2

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünlerde bir kez daha, daha da vurgulu bir şekilde Şangay Beşlisi’ne girmeyi gündeme getirmesi tam bir yüksek siyaset örneğidir.

Çünkü Türkiye, özellikle 15 Temmuz’dan sonra fırtınalı bir mecraya girmiştir.

Bu vadide işler idare etmekle deruhte edilemez.

Bu çerçevede idare etmek, çalının etrafını dolaşarak meseleyi geçiştirmek, ötelemek anlamına gelir ki;

Bugün geçiştirilenin yarın daha kuvvetli bir fırtına olarak geri dönmeyeceğinin garantisi olmadığı gibi;

Bugün idare-i maslahat yapmanın düşmanı azimlendirmek ve daha fazla güç toplayarak saldırmasına imkan tanımaktan başka bir hasılası olmaz.

Öyleyse böyle durumlarda, meseleyi bütün ağırlığıyla ve vahametiyle görüp üzerine gitmek ve bertaraf etmeye çalışmak iktiza eder.

İşte bunun adıdır siyaset yapmak/üretmek.

Görünen o ki; Sayın Cumhurbaşkanı da idare etmek düzleminde dolaşmak yerine, fırtınayı kaynağından durdurmak gibi yüksek bir işe soyunmuş durumda.

3

Burada önemli olan; tıpkı fırtınalı havada seyrü seferine devam eden/edebilen kaptan misali, sadece gemiyi salimen limana ulaştırmak değil, bu yolculuk esnasında gemi mürettebatının her türlü (ruh ve beden) sağlığını koruyabilmeyi başarmaktır.

Telaşa gerek yok!

Türkiye gemisi yoluna devam ediyor.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Haftanın gündemine oturan en önemli gelişmelerden biri Uzay Yolu

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor | TeknoZone #5

Bu durumda işsizlik maaşı kesiliyor

Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu!