• $13,6494
  • €15,2355
  • 788.757
  • 1997.69
11 Aralık 2016 Pazar

YALNIZ KALANLAR… YALNIZLAŞABİLENLER…

1

Öncelikle söyleyelim ki; modern dünyanın bütün bireyleri yalnızdır.

“Merkezinde Tanrı’nın olduğu bir düzenden, insanın merkeze alındığı dünyevi bir düzene geçiş…”i sağlayan modern paradigmaya göre, insan “ ‘halife’ değil efendidir.”

Yani; kadim kültürde her şeyin merkezinde Tanrı vardır, dolayısıyla insanlarda Tanrı’ya nispette vardır ve Tanrı’nın kullarıdır/yaratıklarıdır. Bu çerçevede ontolojik olarak insanlar birbirine denktir/eşittir.

Modernite bu zinciri kopararak her bir insanı ‘birey’leştirmiş/efendileştirmiştir/otonomlaştırmıştır.

Bu tanım gereği birey, biricikleşmiş, yani yalnız kalmıştır.

Bu bahsi diğer…

2

Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı’nın adı etrafında dillendirilen yalnızlık bu fasıldan değildir.

Bu vadide yapılan söylemlerden ve tartışmalardan anlaşılıyor ki, kastedilen;

Sayın Cumhurbaşkanı’nın meseleler karşısında tek başına bırakıldığıdır.

Ancak bu ‘tek başınalık’ ne yukarıda sözünü ettiğimiz anlamında modernitenin dayattığı türden,

Ne de toplumdan dışlama, öteleme, hayatın dışına itme anlamında bir yalnızlık değildir.

Zaten Sayın Cumhurbaşkanı’nın ne kişiliği, ne de konumu buna imkan tanımaz.

Müsaadenizle Fuzuli’yi yardıma çağıralım burada; çünkü zikredilen anlamda yalnızlığı en yoğun ve en vazıh şekilde o anlatmıştır.

“Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge

Ne açar kimse kapım badı sabadan gayrı”

Şükürler olsun ki, Sayın Cumhurbaşkanımız “bana gönlümdeki ateşten başka kimse yanmaz” diyecek durumda değildir.

Gerektiğinde ve her zaman onunla birlikte yanacak milyonlarca yürek vardır.

Her ne kadar içlerinden bir bölümü makam ve mansıp için geliyor olsa da her zaman kapısında bekleyen yüzbinler vardır.

Cumhurbaşkanımızın şikayetlendiği olsa olsa, meselelerin yoğunluğu ve bunaltıcılığı karşısında içine düştüğü haldir ki onun hükmü de Cahit Külebi’nin şiirindedir.

“ben yalnızlığı gökte uçar gördüm.

Ben yalnızlığı garip naçar gördüm.

Ben yalnızlığı gelip geçer gördüm.”

3

Benim yalnızlığı konu edinmem ise tamamen bunların dışında…

Bile isteye olmasa da; yaptıkları, söylemleri ve duruşları nedeniyle ‘yalnızlaşabilenler’ vardır ki, onların hükmü başkadır.

Hepimiz biliriz, denir ki; Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fetih düşüncesi ve planlarını sakalından bile gizledi.

Ne büyük bir yalnızlık hali olduğunu tahayyül edebiliriz rahatlıkla. Fatih’in yalnızlığı etrafında kimsenin kalmaması, destekçilerinin bulunmaması nedeniyle değil, yaptığı işin ehemmiyeti ve büyüklüğü nedeniyledir.

Bu bapta, milletin mukadderatına müdahil olma mevkiine çıkmış her liderin, diğer insanlardan önce ve farklı düşünebilme ve konuşabilme kıvamına erişmiş her fikir adamının kaçınılmaz kaderi yalnızlaşmaktır.

Bu anlamıyla ‘yalnızlık’ kazanılan bir şeydir.

Bu anlamıyla ‘yalnızlık’ ulaşılan bir makamdır.

Bu anlamıyla ‘yalnızlık’ sıradan insanların safından çıkıp bir üst merhaleye ulaşmaktır.

Buradaki yalnızlık münzevilik olmadığı gibi, toplumun dışıma çıkmak ve insanlardan kopmak da değildir. Topluma dışardan ve yukarıdan bakabilme hali olup;

Bir üslup sahibi olabilmeyi başarmışlık halidir.

Aksi zaten muhaldir.

Toplumsuz, topluma dayanmayan, toplumdan hareket etmeyen liderlikte, alimlikte yok hükmündedir.

Çünkü onlar ancak toplum var ise varlardır.

Dahası ve en önemlisi ise;

“Yalnız’ın muhatabı Allah’tır.”

<p> </p>

Kamu işçisinin maaşı ne kadar artacak?

Dalış sırasında köpekbalığına yem oluyordu! Okyanusta dehşet anları

Polisleri şaşkına çeviren suçluların ilginç fotoğrafları

dünyanın en zor testi olduğu iddia edilen dikkat testi! Sosyal medyayı salladı