• $13,7194
  • €15,5684
  • 786.53
  • 1910.41
23 Şubat 2017 Perşembe

Ümmi olmak ya da kalmak

1

Allah’ın Resulü’nün ‘ümmi’liği üzerine yapılan yorumlardan en muteberi ve en çok taraftarı olanı şudur, malumunuz;

Peygamberimiz; kendisinden önce ortaya çıkmış, insan zihnini kirleten ve varlığını bozan ne kadar fikir, düşünce, kanaat, gelenek, görenek, felsefi akım ve hatta din var ise onların hepsinden habersiz, hepsinden beri ve hepsine karşı ümmi idi.

Yani tertemiz bir zihinle, piri pak bir gönül ile vahye muhatap oldu.

2

Rönesans-Reform-Fransız İhtilali-Sanayi Devrimi vs., ile başlayıp gelişen modern düşünce biçimi (modernlik) gelip Müslüman toplumlara dayandığında;

Müslümanların büyük bir kısmı bu düşüncelere karşı ümmi bir tavır gösterdi. Anlamadı dolayısıyla içselleştirmedi.

Oysa görece okumuşlar ise; buna gelenekçiler, muhafazakarlar da dahil, şu veya bu şekilde moderniteye muhatap oldular.

Sureta karşı çıkanları bile moderniteye teslim oldular.

Bugün; modernitenin bölüp-parçaladığı, iğdiş ettiği, zulmettiği, sömürdüğü dünya halklarının tek umudu; dün moderniteyi anlamadığı için ümmi kalan Müslümanlardan başkası değildir.

Gerçekten de modernite bugün dünyanın belasıdır, kabusudur.

Bu beladan kurtuluş yolunu ancak bu kötülüğe bulaşmamış zihinler inşa edebilir.

Bu bağlamda, Müslümanların bir kısmı, iyi ki cahil(!) kalmışlardır ki;

Onların o cahillikleri bugün bize temiz bir yol açma imkanı sunmaktadır.

3

Şimdi önümüzde bir referandum var.

Başka bütün amiller bir tarafa.

Dün de, o Batı’ya cahil kalanlar var ya…

İşte onlar, sadece Türkiye için değil bölgeye ve dolayısıyla dünyaya huzur getirebilecek yeni bir anlayışın kurulmasına, neşvü neva bulmasına vesile olacağına inandıkları bir nizamın kurulması için evet oyu kullanacaklardır.

Ve bu sayede Türkiye önemli bir dönemeci dönmüş olacaktır, Allahualem.

<p> </p>

Parasosyal etkileşimi çocuklarımıza neden anlatmalıyız?

UNESCO'nun geçici listesindeki Yesemek'te 15 heykel gün yüzüne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış törenine katıldı

Ürdün'ün Salt kentindeki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor