• $32,4764
  • €34,725
  • 2482.44
  • 9530.47
29 Mart 2024 Cuma

Siz ‘eraeytelleziciler'den misiniz? Yoksa…

1

Neredeyse her namazda okuduğumuz surenin başlangıcı olan; 'rey' ve 'ente'den müteşekkil 'eraeytellezi' bir birleşik kelimedir. Buradaki 'rey'; görmek ve/veya görüş anlamınadır, 'ente' ise bildiğiniz gibi 'sen' demektir.

Vakti zamanında Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife ve ardılları için kullanılmıştır 'eraeytelleziciler' kavramı. Bu bağlamda kavram, 'bu hususta görüşün nedir?', 'şu meslek hakkında ne dersin?' anlamındadır.

Bu minval üzre hareket edenlereyse 'rey ehli' dendiği malumunuzdur.

2

Yakın zamana kadar bizler seçimlerde oy atmazdık;

Partilerin ya da adayların yapıp-ettiklerine, söyleyip söylemediklerine, sözünü tutup tutmadığına bakarak reyimizi kullanırdık.

3

Necip Fazıl Kısakürek; İslam'ın özünü, manasını, muradını, hikmetini anlamayıp kabuğa takılıp kalan, dini kendi çıkarları uğruna veya başkalarının emellerine hizmet edecek şekilde kullanan kaba, hoyrat, gafil kimseler için 'ham yobaz kaba softa' tabirini kullanırdı...

4

İnsanların reyini kullanması muhtelif alternatifler (partiler ve adaylar) arasında bir mukayese ve akıl yürütmesi sonucu, olayları ve olguları yorumlaması neticesinde bir hükme varması şeklinde tecelli eder. Bu konuda 'ne düşünüyorsun?', şu mesele hakkında 'ne dersin?' sorularına cevap sadedinde bizim reyimiz/tercihimizin belirginleşmesini sağlar.

Eraeytellezi'nin karşıtı ise körlüktür; her iki anlamıyla körlük... Hem gözün görmediği, hem de olayları ve olguları okuyamayış, bir olgunun arkasında, derununda olanı fehmedemeyiş, olup-bitenlere dair bir fikir geliştiremeyiş, şeyler arasındaki ilişkiler hakkında akıl yürütemeyiş... anlamında körlük.

Bu bağlamda; mesela; Bodrum'da (mealen) "hiç istemiyorum, hiçbir şey yapmayacaklar biliyorum, fakat yine de CHP'ye oy vereceğim..." diyen kadın kör olduğu gibi 'beyaz bir softa'dır. Yine İzmir'de; aday olarak tuvalet terliğini koysalar da oyum CHP'yedir... diyen kadın da hem kör hem naif bir yobazdır.

İddia ile söyleyebilirim ki; CHP'lilerden başka hiç kimse bu kabil cümleler kurmaz/kurmamıştır.

Geriye doğru, çeşitli tarihlerde yapılan seçim sonuçlarına bakarak da bu iddiayı doğrulayabiliriz. Diğer partiler zaman içinde yapıp-yapmadıklarına bağlı olarak kâh oylarını yükseltmişler, kâh oy kaybetmişlerdir. Fakat CHP'nin oyu hep aynı kalmakta, yani hiçbir zaman bir tercih sonucu oluşmayıp, softaca ve yobazca bir bağlanma neticesi olarak varlığını muhafaza etmektedir.

5

Beyaz softa ve naif yobazlardan oluşan bir topluluk giderek daha çok 'aynileşerek' bir nevi obezleşir.

Obezleşmek ise (günümüzde daha çok sosyal medyada) şiddeti doğurur.

Aslında bu şiddet hem ötekine, hem 'kendi'ne karşı yıkıcıdır...

Ne var ki CHP örneğinde gördüğümüz gibi aynileşerek obezleşen kitle bunun farkında değildir. Dolayısıyla giderek daha çok hem kendileri hem de toplum için bir tehdide dönüşürler/dönüşmektedirler.

Bilmiyorlar ki, obezliğin alametifarikası olan yağlar, vücudu koruyacak antikorlar üretemezler.

6

İki gün sonra sandık başında ya reyimizi kullanacağız ya da oy atıp geleceğiz.

Hayırlısı.

<p>Beyoğlu'nda çalıştığı bir mekandan ayrılarak başka mekanda işe başladığı için eski patronlarının

İstanbul'da işi bırakan DJ'ye silahlı saldırı kamerada

Karadeniz'in peştamalını dünyaya tanıttı

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi: Facianın boyutu gözler önüne serildi

Sırrı ortaya çıktı: Makarna suyunu dökenler pişman oluyor!