• $17,955
  • €18,3285
  • 1032.04
  • 2795.06
6 Temmuz 2017 Perşembe

Sahte çoğulculuk

1 - Modernitenin cilaladığı kavramlardan birisi de ‘çoğulculuk’tur malumu aliniz.

Erdemli ve sağlıklı bir toplum için tedavüle sokulan bu kavram, ne yazık ki yanlış kurgulandığı için hiçbir zaman kendisinden beklenen hasletlerin gerçekleşmesine vesile olamamış;

Benzer kavramlar gibi ‘çoğulculuk’ta Batı’nın diğer toplumları hizaya sokmak için kullandığı bir enstrüman olarak var olmuştur.

2 - Toplumsal huzura ve refaha katkı yapması beklenebilecek bir çoğulculuktan bahsedebilmek için; çoğulculuk iddiasında bulunan her unsuru önceden belirlenmiş ve formatlanmış bir ‘kapsam miğferi’nde mutabık olmaları gerekir.

“Kapsayıcı bir tutum ortaya koymadan çoğulcu olmak mümkün değildir. Yani ‘çoğulculuk’ ve ‘kapsayıcılık’ iç içedir; birinin bulunduğu yerde diğeri de bulunur ve hatta bulunmak zorundadır.”

Meselenin anlaşılması babında, İmam Maturidi’nin; şeriatların, mezheplerin, meşreplerin farklılığı konusunda verdiği örnek çok değerli olup, ders niteliğindedir.

Der ki İmam Maturidi: “Sema’dan aslı ve özü itibariyle aynı tatlı su indiği halde, yeryüzünün, yani toprağın farklı renk ve bileşime sahip olmasından ve farklı konumda bulunmasından dolayı, su yere indikten sonra renk ve tat bakımından değişip kimi yerde sel, kimi yerde bulanık olarak akıyorsa…”

Yani; sağlıklı bir çoğulculuktan bahsedebilmemiz için çoğulculuk bağlamında kendisinden söz edeceğimiz unsurların her biri, son görüntü olarak farklılık arz etseler de başlangıç olarak bir asıla, bir öze bağlı olmak mecburiyetindedir.

Sosyal alanda söz konusu edilebilecek bir çoğulcu yapı eğer bir kapsam içinde değilse; nihai erimde bir amaç etrafında toplaşılamıyorsa;

Bu tür yapılara ancak ‘fitne’ denebilir. Yani ne zaman, nasıl patlayacağı belli olmayan serseri mayınlar gibidir böyle yapılar.

Mesela bir ülkede çoğulculuk bağlamında farklılaşan görüşler, kendini bağlı hissetmiyorsa, yani yurtseverlik kapsayıcılığına dahil değilse o yapı yıkıcı bir unsurdur.

Keza; insan hakları bağlamında çoğulculuktan bahsedebilmemiz için herkesin ve her fiilin temel insan haklarını çiğnememesini ve zedelememesini esasa almak mecburiyetindeyiz.

Eğer böyle bir kayıt koymaz isek yaptıklarımıza; toplumu ihsat etmekten başka bir şey yapmamış oluruz.

3 - İmdi: Günümüz Türkiye’sinde, bahusus; kendi değerlerine, kendi insanına, kendi vatanına, kendi tarihine, coğrafyasına, örf ve ananelerine yabancılaşmış Batıcı modernlerin dillerine pelesenk olan ‘çoğulculuğa’ bir de bu gözle bakmaya ne dersiniz?

<p>TRT1'in 3 bölümü geride bırakan dizisi Mükemmel Eşleşme'nin Darıca'daki setinde, dizinin başrolle

Mükemmel Eşleşme'nin Meral'i Goncagül Sunar: “Komedi oyuncusu benim için iyi oyuncudur”

Kim der iki çocuk annesi diye... Meryem Uzerli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesiydi... Sungun Babacan hayatını kaybetti

Uzayda yıllardır var olan 21 Türk ismi! çok az kişi tarafından biliniyor