• $9,5115
  • €11,0903
  • 545.297
  • 1455.42
1 Kasım 2018 Perşembe

Niçin Maturidi

1

Türk Parlamenterler Birliği’nin düzenlediği, 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ‘Kayıp Aydınlanmanın İzinde/Maturidi Çalıştayı’na lütfedip, bu sütunlarda yazdığımız ‘Maturidi Dersleri’ nedeniyle bizleri de çağırmışlardı.

(Çalıştayın bilimsel kurul başkanı Şaban Ali Düzgün Hoca karşılaşmamıza müteakip; “sizi de önerdiklerinde doğrusu merak etmiştim. Bunun üzerine AKŞAM’da yazdığınız mektuplardan ikisini okudum, tamam dedim…”)

Daha önce 3-4 tane Maturidi üzerine yapılmış sempozyum/çalıştay metinlerini okumuştum. Bizatihi böyle bir çalıştaya ilk kez katılmış oldum ve ziyadesiyle istifade ettim.

Böyle bir çalışmanın yapılmasını düşünenleri, gerçekleşmesi için emeği geçenleri, tebliğleri ve müzakereleri nedeniyle katılımcıları tebrik ederim.

2

Osmanlı’nın son devir İslamcılarının ana görüşü şuydu; evet biz geri kaldık, ama bunun suçu İslam’ın değil Müslümanlarındır. Dolayısıyla o dönem Müslümanlarının zihinlerindeki İslam anlayışındandır.

Öteden beri, ta Nizamül Mülk’ten bu yana medreselerde Eşari ağırlıklı eğitim verildiğine, dolayısıyla yaşayan İslam’ın kodlarını da bu anlayış oluşturduğuna göre… Biz yeni bir anlayış bulmalıyız diyenler Maturidi’yi keşfediyorlar.

Doğrusu bugün de, kendini Müslüman diye tanımlayanlar arasında kafa kesecek kadar acımasız ve hoyrat kişilerin bulunuyor olması, her mezhep ve meşrep sahibinin kendi mezhebini/meşrebini din yerine koyması nedeniyle ortaya çıkan kaos ve kötülük insanlara aklı kullanmayı ve özgür iradeye salık veren Maturidi’yi hatırlatmaktadır.

Kimi dert sahibi; acaba Maturidi üzerinden yeni bir medeniyet yolculuğu başlatabilir miyiz diye dertlenmektedir. Dahası ve en önemlisi; sözlükte; demiri eritecek kadar kızgın ateş diye tarif edilen fitnenin hüküm- ferma olduğu dünyamızda acaba Maturidi’nin mutedil ve tevilatcı anlayışı bize salimen yürüyecek bir yol sunabilir mi? düşüncesidir Maturidiliği popüler kılan.

3

Her ne kadar, perşembe akşamı açılışta Şaban Ali Düzgün Hoca; bu konu yazıldı konuşuldu diye açıklık getirmeye çalışmış ve bazı cevaplar olsa da;

Ben hâlâ böyle bir çalıştay için ‘Aydınlanma’ kavramının seçilmiş olmasını anlayabilmiş değilim.

Bizim kategorik olarak Doğu-Batı ayrımı yaptığımız her zeminde Batı’ya yüklediğimiz aklımıza gelecek bütün olumsuzlukların irtibatlı olduğu bir kavramı, tam onun karşısında çıkış arayan bir çalışmaya, tabiri caiz ise ‘kapak’ yapmak doğrusu zor anlaşılır bir şey.

Ancak hemen belirtmeliyiz ki; kapaktaki bu olumsuzluk kesinlikle çalışmaların önemini azaltmaz, azaltmamıştır da.

Bu tür çalışmaların çoğalması inanıyorum ki bize yeni bakış açıları kazandıracak, önümüzde yeni yolların açılmasına vesile olacaktır.

Bir kez daha tertipleyenleri ve katılımcıları tebrik ve teşekkür ediyorum.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu