• $9,5391
  • €11,0704
  • 549.69
  • 1519.25
7 Eylül 2017 Perşembe

Mektepler açılırken…

1

Hayatın en problemli alanlarından bir tanesi; toplumun ve insanlığın geleceği için yapılması gerekenlerle, siyasetin talep ettiği şeyler arasında bir denge kurmaya çalışmaktır, herhalde…

Bunun bir iki örneğini AK Parti özelinde görmek mümkün.

2

Hafızamızı şöyle bir yoklarsak hepimiz hatırlarız ki; AK Parti’nin kuruluşu esnasında yayınladığı ‘Parti Programı’nda devlette çalışanların hepsinin sözleşmeli statüye geçirileceği vaat ediliyordu.

AK Parti iktidarının ilk yıllarında bu yönde ciddi adımlar da atıldı, ‘Kamu Reformu’ adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı projelerinden biri üzerinde uzunca bir süre çalışıldı da.

Sonra ne oldu? Bırakın mevcut çalışanların sözleşmeli statüye geçirilmesini, taşeron firmalarda çalışanlar dahi zamanla kadroya alındı, yani verimli olsa da olmasa da emeklilik çağı gelinceye kadar çalışma garantisine kavuşturuldu.

3

Mekteplerin açılması yaklaştı ya; neredeyse her sohbetin değişmez gündemlerinden bir tanesi eğitim oluyor;

Bu sohbetlerin ortak paydası; eğitimde işlerin iyi gitmediği.

Mesele ne yapmalı, nasıl yapmalıya gelince fikirler ve teklifler farklılaşıyor.

İşte bu noktada bizim zihnimiz yine AK Parti’nin kuruluş yıllarına kayıyor.

AK Parti’nin kuruluşunda, en çok da Birinci AK Parti hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olan Erkan Mumcu zamanında tartışılan konulardan bir tanesi de ‘eğitimin tümden özelleşmesi’ idi.

Devlet okul çağındaki bütün öğrencilere, mevcut sistemde her bir öğrenci için harcadığı meblağı (hatta daha aşağısını) burs olarak versin; öğrenci de istediği okula gitsin.

Eğer bu düşünce hayata geçseydi, çok değil 3-4 yıl içinde eğitimde ciddi değişimler olması kaçınılmazdı.

Çünkü her mektep, daha fazla ve daha kaliteli öğrenci almak için yarışacaktı. Yarışmanın gereği olarak hem fiziki mekanlarını iyileştirmek hem de eğitim kalitesini yükseltmek gereğini hissedecekti.

4

Fırsat tamamen kaçmış değil.

‘Bu konu yeniden tartışılamaz mı?’ diye hatırlatmak istedik; o kadar.

<p>Eğitimlerini aldılar, küreklerini hazırladılar. Bu kez doktorlarıyla beraber hastanede değil, kay

Kansere karşı kürek çektiler

Türkiye'ye has uçak! Motoru dursa bile uçuyor

Çorum'da anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı bulundu