• $8,4621
  • €10,2364
  • 494.51
  • 1441.33
31 Mayıs 2018 Perşembe

Maturidi dersleri/23 Serazat gezintiler/3

1

Bazen, altını pek doldurmadan, gerekçeleri sıkılaştırmadan da kimi hükümlere ve kanaatlere varabiliriz.

Ancak, zaman içinde yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bu kanaatlerimizi pekiştirir ve haklılığımıza dair bir sürü yaşanmışlığı, birikmişliği önümüze koyuverir.

Bunlardan bir tanesi de ‘yabancı dilde eğitim’dir, hele hele yabancı bir mektepte, hele hele ilkokul veya ortaokul seviyesinde daha da vahimi yabancı bir memlekette.

2

İmam Maturidi’ye göre; inanç diliyle ibadet dilinin aynı olması epistemolojik bir zorunluluktur.

Biz bu cümleyi şöylede kurabiliriz; düşünce diliyle eyleme dilinin aynı olması epistemolojik bir zarurettir.

Yani insan zihninde başka şey (başka dil ile) düşünüp diliyle başka şey (başka dilde) söyleyemez. Söylerse de o yarım yamalak bir şey olur.

3

Tarihten iki örnekle bu meseleye katkı sunmaya çalışalım bakalım…

Fatma Barbarosoğlu’nun, ‘Fatma Aliye: Uzak Ülke’ adlı romanından kısaca ve mealen: Osmanlı’nın son dönem güçlü paşalarından Ahmet Cevdet Paşa da her baba gibi çocuklarının iyi eğitim almasını ister ve iki kızını bir Fransız mektebine gönderir. Bir sabah içtimasında görevli rahibelerden biri bu kızlardan birinin saçını beğenmez, çekerek canını yakar. O kız bir daha o mektebe gitmez. Diğer kardeş devam eder. Fransız mektebine devam eden kardeş zamanla Hıristiyan olur, Fransa’ya kaçar, hatta rahibe olarak hayatını sürdürür, ailesiyle ilişkilerini keser…

(Adı Fatma Aliye olan diğer kardeş bizim açımızdan daha önemlidir ama konu dışıdır.)

Kız istemese de Ahmet Cevdet Fransa’ya gider, kızını arar; yetmez hafiyeler tutar onlara aratır ama hiçbir zaman kızına ulaşamaz. Filvaki kalan ömrünü kaybettiği (her cihetten) kızına yanarak geçirmiştir.

İkinci örneğimiz ise ‘Pol Molla’nın hikayesidir. Pol Molla; asıl adı Mehmet Ali olup Giritli dini bütün bir aileye mensuptur. Baba İbrahim Pertev Bey hem Askeri Tıbbiye’yi bitirmiş hem geleneksel din eğitimi almış birisi olarak; Girit’in geleceğinin belli olmaması nedeniyle de, oğlunu iyi eğitim alması için ilkokuldan sonra Fransa’ya gönderiyor.

Ortaokul ve liseyi kilise mekteplerinde okuyan Mehmet Al üniversite yıllarında tanıştığı felsefeci Maurice Blondel’in etkisiyle Hıristiyan olmayı seçer.

İki hikaye arasında bir fark vardır. Birinci hikayenin kahramanı ailesiyle ve ülkesiyle ilişkilerini keserken, ikinci hikayenin kahramanı ailesiyle ve geçmişiyle ilişkilerini kesmez, koparmaz.

O kadar ki, uzun yıllar görev yaptığı Vatikan Şarkiyat Araştırmaları Başkanı olarak iki din arasında diyalog kurulmasına bile çalışır. Eski dostlarıyla ve yakınlarıyla mektuplaşmaya ve görüşmeye devam eder.

4

Buradan (misyonerlik, deizm, dinler arası diyalog vs. gibi) farklı sahalara geçebiliriz ama biz bu Ramazan gününde bu kadarla yetinelim.

<p>Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı Süper Lig'de tüm  merak edilenleri Ezgi Aşık'a anlattı.</p

Süper Lig'de şampiyon kim olur?

Şırnak Valisi Pehlivan, Cudi Dağı'nda konuşlu üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz

Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar görenleri kendine hayran bırakıyor