• $8,4294
  • €10,1636
  • 492.172
  • 1441.33
04 Mart 2018 Pazar

Maturidi dersleri/16

‘İyi’ ve ‘kötü’

1

Bir önceki yazımızı;

Batı dışı dünyanın varlığını, hayatiyetini, şahsiyetini, onurunu… korumasının Batı’ya karşı ‘iyi’ ve ‘kötü’ bağlamında bir itiraz geliştirmekle mümkün olabileceğini söyleyerek bitirmiştik.

İyi de;

Batı’nın karşısına;

Ulusal çıkarlardan, medeniyet tasavvurlarından, dini bağlılıklardan, ırki aidiyetlerden, zamanın ruhundan, günümüz şartlarından, ekonomik kurallardan, bilgi ve güç felsefelerinden… bağımsız ve öncelikli olarak;

Salt ‘iyi’ ve ‘kötü’ değerleri öncüllüğünde bir şeyler söyleyebilmek için;

Bizim kaziyei muhkem derecesinde bir ‘iyi’ ve ‘kötü’ kabulümüz olması gerekmez mi? sorusu hiçte görmezden gelinecek bir soru değildir, bu minvalde.

İşte tam bu noktada Maturidi bize yol gösterebilir.

2

Maturidi’ye göre;

Bir şey iyi ise; emredilmiş, övülmüş ve helal kılınmıştır. Kötü ise; yasaklanmış, yerilmiş ve haram kılınmıştır.

Evet

Öldürmek kötüdür, işkence kötüdür, savaşta da olsa kadınlara ve çocuklara dokunmak kötüdür; yalan söylemek, iftira atmak, aldatmak, fitne çıkarmak kötüdür; namusa ve ırza tasallut, aile mahremiyetine saldırı kötüdür; işgal kötüdür; din dayatmak ve dili bozmak kötüdür; hırsızlık yapmak, kutsala sövmek kötüdür…

Listeyi tasavvur kabiliyetinize ve imgelem gücünüze göre uzatmanız her zaman mümkündür.

Çünkü kötülük organize bir şekilde bütün yaşam alanlarını kuşatmıştır.

Ama aynı zamanda

İyilikse; bir eksikliğin giderilmesine yönelik olan örgütlenmeye ihtiyacı duymayacak kadar yüce bir değer olmanın yanında, tanımlamalarla kısıtlanamayacak kadar kuşatıcı ve kapsayıcı olarak hep vardır ve buradadır.

Ancak buradan hareketle, Batı’ya ahlaksız ve haksız olduğunu söyleyerek bir itiraz geliştirebilir, ‘doğru söz’ün gücüne yaslanarak bir isyan başlatabiliriz.

3

İslami gelenekte Maturidi karşısında ki çoğunluğun düşündüğü gibi düşünüp, ona uygun davranırsak…

(Bu baskın görüşe göre; bir şey emredildiği için iyidir, övülmüştür, helal kılınmıştır; yasaklandığı için kötüdür, yerilmiştir, haram kılınmıştır.)

Güçlü olan devletlerin (Batı’nın), güç, haklı olmanın yerini aldığı için, söylediklerini iyi ve doğru kabul etmek mecburiyetiyle karşı karşıya kalırız.

Ayrıca;

Bağlı bulunduğumuz şeyhin, itibar ettiğimiz ağabeyin, saygı gösterdiğimiz üstadın, otoritesine sığındığımız liderin;

Bizim önceden sabit bir iyi ve kötü kabulümüz olmadığı için; her iyi dediğine ‘iyi’, her kötü dediğine ‘kötü’ diyen şahsiyetsizleştirilmişler güruhuna takılıp gideriz.

4

Görüldüğü/görüleceği gibi mesele fazla karışık ve zor da değildir. Mesela ahlaksıza ‘ahlaksız’, haksıza ‘haksız’ diyebilme ferasetini ve cesaretini göstererek yola koyulmakla, işe başlamakla kaimdir.

Batı, sahip olduğu bilimsel bilgi ve kullanımındaki aletler açısından ne kadar güçlü olursa olsun

Ahlaksız ve haksız bu yapı doğru yerden abanıldığı tekdirde yıkılmaya mahkumdur.

(İsterseniz bu satırları bir teselli arayışı olarak da yorumlayabilirsiniz)

<p>Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı Süper Lig'de tüm  merak edilenleri Ezgi Aşık'a anlattı.</p

Süper Lig'de şampiyon kim olur?

Şırnak Valisi Pehlivan, Cudi Dağı'nda konuşlu üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz

Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar görenleri kendine hayran bırakıyor