• $18,1122
  • €18,2138
  • 1020.5
  • 3011.25
10 Aralık 2017 Pazar

Dünyanın ‘havsala’sı

1- Günlük kullanımda aklın bir fonksiyonu (havsalam almaz, havsalası dar, havsalası geniş, havsalanın almaması gibi) olarak kullanılan havsala kelimesi genel tanım olarak insanda leğen kemiklerinin arasında ki boşluk anlamında kullanılsa da; kelimeden türetilmiş, yukarıda zikredilmiş örneklerle düşünüldüğünde, aslında, kadınlarda rahmi çevreleyen kemiklerin (leğen kemikleri) arasındaki boşluğu tanımlamak için kullanıldığını görürüz.

Havsalanın (aklın) olmaması, aslında bebeğin artık havsalaya sığmaması anlamındadır.

Bebek anne rahminde gelişimini malum süre sürdürüp belli bir cesamete ulaşınca artık havsalaya sığmaz olur, hayatını sürdürebilmesi için havsaladan dışarı çıkması gerekir. Yani doğum gerçekleşir.

2- Görüldüğü gibi tekil insanın var olabilmesi için bir havsala süreci gerekir, bir havsalaya ihtiyaç vardır.

Tekil insanda olduğu gibi insanlığın var olabilmesi için de bir havsalaya ihtiyaç olduğu söylenebilir çok rahatlıkla.

Böyle bakıldığında; genel olarak Ortadoğu, bahusus Kudüs’ün insanlığın havsalası olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün yeryüzünde yaşayan bütün medeniyetler, bazıları kendini karşıt olarak konumlandırsa da, dinlerden neşet etmiştir, bir dine dayanmaktadır.

Bütün dinlerin hayat ve neşv ü neva bulduğu topraklar ise Ortadoğu olduğu gibi, yaşayan üç büyük dinin bir arada temsil edildiği yer ise Kudüs’tür.

Bir bakıma bu dinlerin varlığı Kudüs’ün varlığına endekslenmiş durumdadır.

Nasıl ki; kadının havsalası içerden veya dışarıdan, şu veya bu nedenle hasara uğratıldığında, o kadın için artık üretmek söz konusu olamayacaksa;

İnsanlığın havsalasını tahrib etmekte insan soyunun geleceği açısından aynı sonucu doğurur.

Bu açıdan bakıldığında Amerika’nın ve İsrail’in Kudüs’e karşı giriştiği yok etme ameliyesi aslında insanlığa karşı yapılan bir cürümdür. İnsanlığı bitirmeye yönelik bir eylemdir.

3- Sisteme göre Amerika’da Başkan seçilirken yardımcısı da seçilir.

Trump’la beraber seçilen yardımcı da Mike Pence isimli birisi.

Geriye değin hafızamızı bir yoklar isek, Trump’ın daha önce ki tv görüntülerinde neredeyse yardımcısını hiç görmeyiz.

Ama, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul eden yasayı imzalarken bu yardımcı Trump’ın hemen yanındadır.

Bu hatırlatmadan sonra söylenmelidir ki; Mike Pence bir evangelisttir.

Evangelizimin Yahudi-Hıristiyan karışımı bir tarikat olduğunu hatırlarsak…

Hem Yahudilere, hem Hıristiyanlara göre kıyametten önce iyilerle kötülerin mutlak olarak ayrılacağı büyük bir savaş olacak.

Bu savaşın vaktini ise, kötülüklerin artık sınıra dayanması belirleyecek, inanışa göe.

Böyle olunca evangelistler bu savaşın ve kıyametin bir an önce gerçekleşmesi için ‘Tanrı`ya yardım etmek’ isterler.

Yani kötülük üstüne, kötülük üretmeyi dini bir vecibe sayarlar.

4- Tekrar ‘havsala’ya dönersek;

Malumunuzdur ki, hekimler bazen, vakit geldiğine inandıkları halde normal doğum gerçekleşmesi için kadının yaşaması gereken sancılanma gerçekleşmeyince, kadına suni sancı verirler.

Amerika’nın ve İsrail’in (bir anlamda evangelistlerin) yaptığı da bundan başka bir şey değil.

Kudüs’ü yıkmak, insanlığın havsalasına müdahale etmek, dünyanın sonunun bir an önce gelmesi için insanlığa suni sancı vermekteler.

<p>Agr Tur seyahat acentesi ve HIS Travel ortaklığı, özel taleplere göre şekillenen kişiye özel seya

QUALITA ile turizme yeni bir soluk geliyor

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın restorasyonunda sona gelindi! Garın son hali görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi! işte görüşmeden kareler

Çağla Şıkel ile çocukları alışveriş turunda... Böyle poz verdi