• $32,2053
  • €35,1156
  • 2500.7
  • 10643.6
12 Mayıs 2024 Pazar

Değişim başkalaşım (*)

AK Parti bağlamında yenilik/değişim/gelişim hakkında yazdıklarımıza bugün de yenilik-değişim-başkalaşım ekseninde devam edeceğiz.

1

Kaziye-i muhkem babında diyebiliriz ki; her yenilik değişimi, her değişim 'başka'laşımı getirir.

Mevcudun yok sayılması, ana yoldan sapılması, bünyeden kopulması, geleneğin göz ardı edilmesi anlamında başkalaşım negatif bir olgudur.

Hele; giyimiyle kuşamıyla, yiyip içtikleriyle, söyledikleriyle söylemedikleriyle, duruşuyla yürüyüşüyle, siyaset yapma tarzıyla, velhasıl yeni kuşandığı yaşam biçimiyle; millete, topluma, tarihe, coğrafyaya, kadim değerlere ve hatta kendisine 'yabancılaşmasa' birisi; hiç tereddüt etmeden, kararlılıkla, bünyeyi korumak için, onu kesip atmak gerekir.

Ne var ki her başkalaşma yabancılaşmaya evrilmez ve kötü değildir.

Hatta, bünyedeki eksiklikleri tamamlamak, yanlışları doğrulamak, kötülükleri iyileştirmek anlamında başkalaşım arzulanan bir şeydir.

2

Söylentilere göre, R. Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile MYK'da Cumhurbaşkanı olmaklığıyla kabinede değişiklikler yapmaya hazırlanıyormuş.

Dahası yakın zamanda kongre süreci başlatılarak teşkilatların yenilenmesinin, değişmesinin, başkalaşmasının önünün açılacağı söyleniyor.

Umulur ki AK Parti'deki bu değişim-başkalaşım süreci; uzun zamandır bünyede ortaya çıkan hastalıkların tedavi edilmesi, hastalık üreten şeylerin bünyeden temizlenmesi, yürüyüşe engel olan tortuların ve molozların ortadan kaldırılması, yozlaşmaya ve çürümeye neden olan mevki ve statü elde etme mücadelesinin ehil insanlar arasında hizmet yarışına dönüşmesini, siyaseti menfaat ve gelir kapısına dönüştürmeye çalışanlara imkan ve fırsat verilmemesini sağlayıcı bir rol oynar...

3

Bu vesileyle, dedik ya başkalaşım her zaman kötü değildir.

'Başka'sı da düşmanımız değildir.

Aksine 'başka'sı bizim sınavımızdır.

Başkasının, ülkede/partide varlığı ve bünyenin ona karşı geliştirdiği siyaset/tavır, bünyenin kalitesini ortaya koyar.

Başkası bir bakıma bizim kendimizi gözden geçirmemizin, kendimize bakmamızın, kendimize çeki düzen vermemizin müsebbibidir.

4

AK Parti, içerde başkasıyla münasebeti üzerine kafa yorarken; ülkedeki 'öteki' ile olan ilişkilerle de yakından ilgilenmelidir.

Türkiye bu konuda zor bir sınavın içerisindedir.

Azınlık olsa da Türkiye'de bir grup salt 'ötekine'/'yabancı'ya karşı geliştirdiği nefret ve şiddet üzerinden siyaset yapmakta, bu tavır Türkiye siyasetinin tamamını zehirlemektedir.

O kadar ki; göçmeni/yabancıyı/ötekini 'muhacir' olarak gören kendini de 'ensar' olarak konumlandıran AK Parti dahi bu zehirli dalgaya karşı mukavemette zaman zaman zaaf göstermekte...

Oysa öteki diyalektik gereği bizim hayat enerjimizdir...

Tarihte nice kereler denendiği gibi ötekinin kovularak tamamen aynı dinden, aynı ırktan devletler/şehirler/partiler/örgütler kurmaya teşebbüs etmek, imkansızı talep etmektir.

'Öteki'nin kovulup 'aynı'nın aşırılaşması yıkım getirir. Tıpkı aşırı üretimin bir noktadan sonra üretkenliği öldürmesi, aşırı bilgi bombardımanının bir noktadan sonra deforme edici bir özellik kazanması, aşırı iletişimin bir noktadan sonra kakofoniye dönüşmesi gibi...

Hep akılda tutmalıyız; 'Öteki'nin negatifliği 'kendi'ye şekil ve ölçü verir. Ve unutulmamalıdır ki; 'aynı' ile 'kendi' özdeş kavramlar/unsurlar değildir. İnsanın kendisi olabilmesi başkasına, ötekine muhtaçtır.

Başkasından/ötekinden kerteriz almayan topluluklar biçimsiz bir yığın olmaktan kurtulamazlar...

5

Umarım AK Parti önümüzdeki değişim sürecini 'kendi'liği esas alarak, başkasına da alan açarak sağlıkla yürütür ve ortaya dinamik, derinliği olan, başka düşüncelere ve tecrübelere açık, hayatın hiçbir alanını/gerçekliğini ıskalamayan bir yapı çıkar ve daha nice uzun yıllar Türkiye siyasetinin baş aktörü olmaya devam eder.

(*) Özellikle 'başka'sı üzerine düşüncelerimi geliştirmek için Yasin Aktay'ın 7 Mayıs 2024 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi'nde yayınlanan yazısında ve Byung-Chul Han'ın 'Ötekini Kovmak' isimli kitabından faydalanılmıştır.

<p>Brexit, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı... Sizce bu  gelişmeler Avrupa'nın sonunu mu getiriyor?<

Brexit, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı… Sizce bu gelişmeler Avrupa'nın sonunu mu getiriyor?

Fethiye'de piton yılanı alarmı! Bulunması için fotokapan kuruldu

60 KPSS puanı yetiyor: İlan resmen açıklandı! Onlarca personel alımı yapılacak…

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri!