• $9,2879
  • €10,7736
  • 527.244
  • 1413.17
29 Eylül 2019 Pazar

'CHP ZİHNİYETİ' nedir?

1

Değerli ablam…

Müsaadenle ve bilvesile CHP zihniyetinin ne olduğunu bir benzetme ile anlatmaya çalışayım.

1810 yılında bir grup Protestan Amerikalı ‘American Board Of Commissioners For Foreign Missions’ (Amerika Yurtdışı Misyonları Temsilcileri Kurulu) adı altında bir araya gelirler.

İsminden de anlaşılacağı gibi bu grubun amacı Amerika dışında Hristiyanlığı yaymak, yani misyonerlik yapmaktır.

Daha önceki tecrübeler göstermiştir ki bir topluluğa dışardan bir misyoner göndermektense içerden birisinin devşirilmesi daha verimli sonuçlar vermektedir.

Bunun için bu grup yurtdışından çocuklar getirerek misyoner yapmak üzere ‘Foreign Mission School’ (Yurtdışı Misyonerler Okulu, FMS) isimli bir okul açar.

Okulun dili İngilizcedir, her öğrenci eski ismini bırakıp yeni bir isim almak mecburiyetindedir, eski ve yerli kıyafetlerinden vazgeçip yeni ve modern(!) kıyafetler giymekle yükümlüdür ve tabi ki okul yatılıdır.

Bütün bunların amacı çocuğu ailesinden, doğduğu sosyal ve coğrafi çevreden, kültür ve inanca dair açık veya örtük ne kadar aidiyeti varsa onlardan tecrit etmektir.

Yani bir tarlanın önce temizliğe tabi tutulup sonra ekilmesi gibi bu çocuklarda önce nötr hale getirilip sonra hristiyanlılaştırılmakta, dolayısıyla medenileştirilmektedir.

Doğrusu okul çok başarılı olur.

Bir-iki istisna dışında çocukların hepsi İngilizceyi sular seller gibi konuşup iyi bir Hristiyan, iyi bir vaiz, iyi bir misyoner olmayı başarır.

Fakat, buna rağmen, bu okul bir müddet sonra kapanır.

Kapanış gerekçesi nedir biliyor musunuz?

Bu iyi İngilizce konuşan, eğitimli, dindar çocuklar beyaz kızlarla evlenirler.

Ve kıyamet kopar.

Bu durum bir skandal olarak nitelenir.

Skandalı ve boyutlarını araştırmak üzere bir komisyon kurulur.

Komisyonun kararı; yabancıları (mesela Kızılderilileri) modernleştireceğiz, sosyalleştireceğiz, Hristiyanlaştıracağız vs. derken yaptığımız işler bizi onlara eşitler muamelesi yapma noktasına getiriyorsa bu doğru bir şey değildir. Okul böyle bir yola girmişse, bu okul kapanmalıdır… der ve okul kapanır.

(Ara not: Bu konu çok daha önemlidir. Öyle ki Amerikalılar ve diğerleri daha sonraları başka memleketlerde okul açtıklarından erkek okullarına paralel kız okulları da açmışlardır. Amaç; yetişmiş ve eğitimli erkeklerin beyazların kızlarına musallat olmasını engellemek için onlara eş yetiştirmektir.)

(Ara not/2: Bu vesileyle yabancı dilde eğitimi ve çocuklarımıza verdiğimiz isimleri bir kez daha düşünebilir miyiz?)

2

CHP aynen Foreign Mission School gibidir.

Kuruluşla birlikte Cumhuriyete biçtiği misyon gereğince, milleti dinden uzaklaştırmak için dilimizle oynadı, yazımızla oynadı, eskiye ait bütün aidiyetlerimizi, alışkanlıklarımızı, örf ve adetlerimizi (ezanın Türkçe okunması belki bunun en sembolik örneğidir) ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yaptı. Tabi ki asıl amaç dinden uzaklaştırmaktı.

Büyük ölçüde bunda başarı da kazandı.

Ancak ne zaman ki kendilerine benzetmeye çalıştıkları Anadolu gençleri kızlarıyla evlenmeye kalkıştı,

(Buradaki ‘evliliği’ hem bizatihi evlilik hem mecaz olarak değerlendirebiliriz)

İşte o zaman bu türden her bir kalkışmayı, güç kullanarak, milleti döverek bastırmaya çalıştı.

(Son not: Yukarıdaki bilgiler Ayşe Aksu’nun ‘Robert Koleji’nin İzinde’ isimli kitabından alınmıştır)

Her askeri ihtilal ve/veya ekonomik ve sosyal müdahale/kriz bir dayak eyleminden başka bir şey değildir.

Acizane anlatmaya çalıştığım işte budur.

Hayıflandığım, dönüp dolaşıp yeniden CHP’den dayak yiyecek duruma düşmemizdir.

Özetin özeti; CHP zihniyeti bana/bize düşmandır. (‘Düşman’ kelimesini bilerek kullanıyorum)

Hiç değilse düşmana karşı tedbirli olmamız gerekmez mi?

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Haftanın gündemine oturan en önemli gelişmelerden biri Uzay Yolu

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor | TeknoZone #5

Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu!

Temizlik işçileri greve gitti sokaklar çöp yığınları ile doldu