• $13,5513
  • €15,1222
  • 777.583
  • 1983.18
23 Kasım 2017 Perşembe

Beyaz lümpenlerin gettoları

1 - Yukarıdaki başlığı görenler, özellikle burada kullanıldığı anlamıyla ‘beyaz’ kelimesiyle, lümpen ve getto kelimesinin yan yana kullanılmasını anlamsız ve çelişik görebilirler.

Ancak; söz konusu kelimelerin maksada uygun şekilde tanımları bir daha gözden geçirilirse…

2 - Getto kelimesi başlangıçta Kıta Avrupa’sındaki tecrit edilmiş Yahudi mahalleleri için kullanılmış olmasına rağmen, zamanla daha çok büyük şehirlerin kenarlarına kırsaldan gelip yerleşen kümeler için kullanılmıştır.

Genel tanımı; şehrin herhangi bir arazisine atfen; din, dil, renk, ırk ve sosyal şartlar bakımından ortak özellikleri nedeniyle bir araya toplanmışlığa gettolaşma denir.

Bu tanım burada dursun.

Lümpenlik genellikle bilgisiz ve görgüsüz toplumun en alt katmanları için kullanılsa da, lümpen, kendini bilgili zannedip toplumun diğer kesimlerine ayar çekmeye kalkışabilir.

Tanımı ve donanımı gereği toplumla çatışma halindedir lümpen.

‘Beyaz’lara gelince; toplumun en üst katmanıymış gibi görünse de, kendilerini bilgin vehmettikleri için sürekli toplumu taciz etmeleri, çevreleriyle çatışma içinde bulunmaları, kendilerini başkalarından üstün gören vasıfları nedeniyle lümpenliğe demir attıklarının farkında bile olmayabilirler.

Bizde; şartların ve gelişmelerin gereği onlarca yıl mikrofon hep beyazların elindeydi. Her mitingde (mitingi burada gâvurca aslında olduğu gibi geniş anlamıyla düşünebilirsiniz) konuşmacı onlardı, dinleyiciler ise bila mecburiyet oradaydılar.

Zamanla mikrofon başkalarının eline geçip, başkaları da konuşmaya başlayınca bu kesimin hiç de zannedildiği kadar bilgili olmadığı, toplumdan gayri olduğu, olduğundan fazla gösterildiği ortaya çıktı.

3 - Şimdi; dünün makbul beyazları ipliklerinin pazara çıkması nedeniyle itibar azalmasına uğrayınca bir şaşkınlığa düştüler. Zaten yabancısı olduğu toplumla sürekli çatışır hale geldiler.

Oysa ‘sürekli çatışma’ sürdürülebilir bir şey olamazdı. İşte bu nedenle bizim beyazlarımız daha rahat ve sakin yaşayabilmek adına, birbirleriyle daha fazla dayanışma içine girip, bununla da yetinmeyip şehrin belirli mekanlarında toplanmaya başladılar.

Bu bağlamda İstanbul ölçeğinde, Kadıköy, Şişli, Bakırköy vs. tanımlara uygun bir şekilde ‘beyaz lümpenlerin gettosu’ haline geldi.

Söylenenleri çek etme babında, Kadıköy’ün yerel seçimlerine bakmamız yeterlidir.

Mesela Kadıköy’de yerel yöneticiler hiçbir zaman hizmetleriyle takdir edilmezler veya yerilmezler.

Başlıca hiçbir değişken kale alınmaksızın orada sürekli bir beyaz seçilir.

Sağlıklı düşünenlere düşen vazife bu gettolardan ve burada gettolaşan lümpenlerden uzak durmaktır.

<p> </p>

Muhalefet liderleri neden Sedef Kabaş'ı savundu?

Lahiti açan öldü! Firavunun mezarında lanet mi var?

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Vizesiz kaç gün kalınabiliyor

Her gün yumurta yerseniz ne olur? İşte cevabı