• $17,2451
  • €17,5792
  • 963.355
  • 2408.15
8 Haziran 2017 Perşembe

Acil eylem planından...

Olağanüstü Genel Kongre ile partisinin başına geri dönen R. Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından biri;

Her bakanlıktan, yıl sonuna kadar geçecek zaman diliminde neler yapacaklarına dair bir rapor isteyeceği ve bunların sıkı takip edileceğine dair idi.

1

2002 yılı Kasım ayında kurulan AK Parti hükümetini, mutat olduğu ve beklendiği üzere, Hükümet Programı’nın hazırlanması için sarf edilecek mesai meşgul etmedi birinci derecede.

Çünkü, partinin kuruluşu ile paralel hazırlanan Parti Programı ve Parti Tüzüğü kolayca Hükümet Programı’na dönüştürülecek evsaftaydı.

Kaldı ki, teşkilat binalarının açılışı nedeniyle, başta Genel Başkan sıfatıyla R. Tayyip Erdoğan olmak üzere, partinin bütün kurucu unsurları Anadolu’yu dolaşmaktaydı. Halkla temas halindeydi. Memleketin neye ihtiyacı olduğunun ve milletin ne istediğini yakından biliyordu.

Bütün bu yaşanmışlıklar ve bilmeler sonucu seçimlerden tek başına hükümeti kuracak bir güçle çıktığında AK Parti;

Hükümet Programı gerekenden daha kısa bir sürede ve daha bir zahmetsizce yazılı vermişti.

2

O günlerde AK Parti yönetimini asıl meşgul eden mevzu ‘Acil Eylem Planı’nın hazırlanmasıydı.

Kısa, orta ve uzun vadeli diye üç aşamalı olarak hazırlanan bu plan,

AK Parti’nin, günü ve saati geldiğinde vatandaşın kendisine vereceği karneyi ham olarak hazırlayıp onlara vermesinden başka bir şey değildi.

Bir hükümetin bütün icraatını belirleyecek başlıklar (dersler) o karnede sıralanmış, karşısına da hangi takvim gününde hangi gerçekleşmenin husule geleceği belirtilmişti.

Vatandaş sadece takip etme zahmeti gösterip zamanı geldiğinde notunu verecekti.

Böyle bir uygulama; kendini kendi sözü ile kendini bağlama ve tüm yapıp-etmeleri izleme ve denetime açık hale getirmesi nedeniyle çok iddialı ve çok cesurca ve alışık olunmayan bir uygulamaydı.

Peki AK Parti bu cesaret, bu özgüveni nereden alıyordu?

3

Birinci AK Parti Hükümeti’nin hazırlayıp, kamuoyuna açıklayıp, uygulamaya koyup, içindeki maddeleri bir bir gerçekleştirdiği Acil Eylem Planı’nın arkasında;

Bu planı hazırlayan kadronun sahip olduğu ‘asabiyet’ duygusu vardı.

AK Parti, gerektiğinde ayrıştırılabilerek birbirinin içine geçmiş üç katmanlı bir asabiyetle yola çıktığı içindir ki; sonraki başarılar hasıl oldu.

Söz konusu asabiyet,

Bir: İnanca dayalı asabiyet; bir yönüyle ‘ümmetçilik’ de diyebiliriz.

İki: Memleket ve devlete dair asabiyet; buna da ‘milliyetçilik’ diyebiliriz.

Üç: Merkez-çevre çatışmasına dayanan asabiyet.

(İbn Haldun’dan bahsetmenin neredeyse ‘trend’ haline geldiği bu günlerde zait görünebilir ama burada kastedilenin ‘neseb asabiyeti’ değil, ‘sebep asabiyeti’ olduğunu hatırlatmakta fayda var.)

Üç madede derc ettiğimiz asabiyetin her biri çok önemli ve etkiliyken;

Bir de, bunların birbiriyle iç içe geçmelerinden, yani birbirlerini etkilemeleriyle ortaya çıkacak çarpan etkisini de düşündüğünüzde nasıl bir güçle karşı karşıya bulunduğumuz daha net anlaşılır.

Böyle olduğu içindir ki; AK Parti 15 yıldır başarı üstüne başarı kazanarak yoluna devam edegelmiştir.

4

Her ne kadar, çağrışımları aynı şeye işaret etse de;

Sayın Cumhurbaşkanı’nın sözünü ettiği rapor,

Birinci AK Parti hükümetinin ortaya koyduğu eylem planı gibi bir mahiyet taşımıyor.

Birinci plan tamamen kurucu unsurlardan müteşekkil iken,

Şimdi sözü edilen rapor ise bir düzeltme ve yenileme belgesi olabilir.

Kaldı ki;

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız, Acil Eylem Planı’nın arkasında var olan asabiyet bugün ortalıkta yoktur.

Ancak;

Nasıl mümkün olur bilmem ama;

Eğer dünkü ‘ümmetçiliğin’ yerine bugün için bütün dünya mazlumlarını yazıp koyabilirsek;

15 Temmuz’la birlikte yeni bir safhaya giren milliyetçilik/vatanseverlik/devletçilik vs. algısı ve duygusunu ‘makul’ ve ‘makbul’ değerler ve yöntemlerle sürdürülebilir isek;

En önemlisi de; ülke içinde söz konusu olan çevre-merkez çatışmasını/ilişkisini dünya ölçeğine taşıyabilirsek,

Yani, dünya haderiymiş de (Bozuk dünya) tek bedevi kalmış biz, şehre mahkum olmuş insana bir kez daha toprağı hatırlatabilirsek; söylemiyle ve yöntemiyle bu hatırlatmayı becerebilirsek...

Umulur ki; başta ve önce Türkiye olmak üzere bütün dünyanın/insanlığın hayrına olacak bir asabiyet ortaya çıkabilir.

<p>Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisindeki Oktay rolü ile tanınıp  sevilmişti. Cenk Torun'a Çılgın Bedi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllardır yanlış bilinen gerçeği açıkladı

Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

Türkiye'de 500 bin TL altında alınabilecek otomobiller! Listeler güncellendi

İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı