• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
14 Nisan 2013 Pazar

Kürtlerin Nüfusu Ne Kadar?

"Sayın Demirtaş, 43 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde 3 milyon oy aldınız. En büyük Kürt şehri dediğiniz İstanbul'dan 3 milletvekili çıkardınız! Önünüzde 3 seçenek var: Tam bağımsızlık, özerklik veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı"

Kürt meselesi giderek Yahudi meselesine benzemeye başladı. Her türlü ayrımcılığı, gizli hesapları yapan, komplo, tezgah çeviren Siyonistlerdir. Buna itiraz ettiğiniz zaman hemen anti-semit olarak suçlanırsınız. Şimdi Kürt meselesine ilişkin en ufak sorunuzda bile ayrımcılıkla suçlanabiliyorsunuz. Başlıktaki soru yüzünden bile ayrımcılıkla suçlanabilirim.
Hayır...O kadar değil...
ARTIK bazı konuların üzerine cesaretle gidebilmeliyiz.
BAKINIZ...BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş Cnntürk'te 'Bir 90 yıl da hakim unsur olarak Kürt milleti diyelim, kabul eder misiniz' dedi.
ELBETTE kabul etmem. Neden edeyim.
Demirtaş'a sormak istiyorum.
"İYİ de siz kaç kişisiniz?"
KENDİNİ cumhuriyetin yurttaşı olarak gören ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanmış Kürt kardeşlerim bizden... Ama siz, ayrılıkçı Kürtler kaç kişisiniz?
BUNUN cevabını alabilmek için önce Kürt yurttaşlarımızın sayısını mı bilmemiz gerekiyor?
FUTBOL taraftarlarının 20 milyonuz masalının Kürt versiyonunu bir kenara bırakın ve gerçekler üzerinden konuşalım. Öyle bir algı oluşturuluyor ki sanki % 50-50 eşitiz ve bir halk bu yüzden yok sayılmış.
BİR kişinin bile kültürel ve kimlik hakları için mücadele edilmelidir. Onun hakları asla gözardı edilemez. Ama hadi kabul edelim sayılarda her zaman önemlidir.

GÜNCEL SONUÇ YOK

EN son nüfus sayımında henüz bu kadar 'açılım'lanmamıştık. O yüzden etnik aidiyetlerimiz sorulmadı. İstatistiklere yansımış güncel bir sonuç alamayız.
BU coğrafyada farklı köklerden de gelse kendini Türk olarak tanımlayan/hisseden insan sayısı ile kendinizi hiç ölçtünüz mü?
SAHİ Kürtlerin gerçek nüfusu nedir?
BU sorunun cevabını yazının sonuna saklayayım...Şimdi Kürtlerin örgütlenme tarihine bir uzanalım... Belki onların gelişim süreçleri bize bir fikir verir.
***
GELELİM tarihimiz boyunca Kürt örgütlerine...
KÜRT milliyetçi örgütlenmelerinin kökeni 1900'lü yılların başına kadar uzanır. Temel olarak 5 gruba ayırabiliriz.
BİRİNCİ grup tam bağımsız bir Kürdistan hedefiyle hareket edenler. Buna örnek olarak Cemiyet-i İstiklali Kürdistan'ı verebiliriz.
İKİNCİ Grup Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde bir özerk yapıyı savunanlar. Örnek Kürdistan Teali Cemiyeti
ÜÇÜNCÜ Grup ise İran kontrolünde bir Kürt otonom yapısını savunanlar. Bunun başını da Şerif Paşa gibi bazı Kürt siyasetçiler çekiyordu.
DÖRDÜNCÜ grup: İngilizlerin himayesinde kendi bayrağına sahip olan bir yapıyı hedefliyorlardı. Irak Kürdistan Hareketi'ni bu gruba örnek verebilirim.
BEŞİNCİ Grup ise Osmanlı devleti içinde var olmayı amaçlayan bir gruptu.
BÜTÜN bu gruplar önce siyasal bir hak talebinde bulunmadılar.
1900'de kurulan ve ilk Kürt örgütü kabul edilen Kürdistan Azm-i Kavi Cemiyeti sadece kültürel haklar için çalışma yürütüyordu. Ardından gelen Kürdistan Teavun ve Teali Cemiyeti, Kürdistan Neşri Maarif Cemiyeti, Kürdistan Teşrik-i Mesai Cemiyeti vb.leri de hep kültürel taleplerle faaliyet gösterdiler. Ama ardından 1908 Meşrutiyet devrimi gelince talepleri değişmeye başladı. Ayrılık iddiasını taşıyan örgütler belirmeye başladı.

TALEPLER ARTTI

AYNI durum cumhuriyet döneminde de yaşandı. Önce kültürel hakları için beliren yapılanmalar 1960 İhtilalinden sonra giderek cesaret buldu. 1960 öncesi kendilerine sadece doğulu diyen ayrılıkçı Kürtler giderek da
ha ileri talepler geliştirdiler.
Yani formül şu idi. Önce kültürel talepler geldi sonra bitmek tükenmek bilmez siyasal istekler. Sonu nerede bitecek öngöremediğiniz talepler...

DEVLET HERKESE EŞİT

TALEP Demirtaş'a dönüyorum...
Cnntürk'te "Türk unsuru silinmeye kalkarsa elime silah alırım dağa çıkarım" diyen Hasan Celal Güzel'e "Eğer yakınları ve arkadaşları Diyarbakır cezaevine düşüp o işkenceleri görse idi eline silah almasında bir sakınca yok" diye cevap verdi.
E iyi de bu devlet Kürtçüleri hapse tıkıp eziyet etti de Türkçüleri, solcuları tıkmadı mı? Türkçülüğün başbuğu Alpaslan Türkeş Mamak'ta kaç yıl yattı dersiniz? Ya Muhsin Yazıcıoğlu? Sadece 12 Eylül döneminde 2.5 yıl hücrede yatmadı mı? Ağır işkenceler görmedi mi?
Devlet aygıtı veya yöneticiler zaman zaman acımasız oldular önüne kim gelirse hoyrat davrandılar. Bunun Kürtlükle Türklükle alakası yoktur. Geçiniz.
***
Sayın Demirtaş;
ŞIMARIK bir çocuk gibi istediğinizi alamayınca ortalığı kırıp dökmekle tehdit etmeyin. Ve şu hesabı yapın. 43 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde aldığınız oy sadece 3 milyon. En büyük Kürt şehri dediğiniz İstanbul'da çıkarttığınız milletvekili sayısı sadece 3!
Karar verin...
TAM bağımsız Kürdistan hedefi koyan 'Cemiyeti İstiklali Kürdistan' mı olacaksınız yoksa Türkiye'nin sınırları içinde bir özerkliği savunan Kürdistan Teali Cemiyeti mi?
YA da kültürel haklarının bilincinde hepimiz gibi eşit ve özgür bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı olacaksınız? Söyleyin hangisi?

Gelelim sayılara...

ÖNCE ayrılıkçı örgütlerden başlayalım.
KÜRT Teali Cemiyetinin üye sayısı 340'tı...Evet sadece 340 kişi özerk bir yapıyı savunan Teali Cemiyeti'nin arkasından gidiyordu.Cemiyet-i İstiklali Kürdistan'ın üye sayısı biraz daha fazlaydı. 805!
YANİ ikisini toplasanız bile 2000 kişi etmiyor.
PEKİ toplam Kürt nüfusu ne
kadar?
CUMHURİYET dönemini baz alalım.
1927'den 1965'e kadar olan bütün nüfus sayımlarında ana dil sorusu vardı. Yurttaşları ana dillerinin ne olduğu soruluyordu. 1965'ten sonra bu soru kaldırıldı.
1965 verilerine bakalım.
TÜRKİYE'nin nüfusu 31.391.421 kişidir. Anadilim Kürtçedir diyenlerin sayısı 1.753.000, Kürtçenin bir başka lehçesi sayılan Kırmançi'yi anadili olarak söyleyen 13.000 Zazaca ise 112.700 kişidir.
ZAZALARI bu hesaba katmak yanlıştır ama biz yine de katalım.
1965 nüfus sayımına göre 1.878.000 kişi kürtçe ve onun lehçesini ana dili olarak belirtmiştir. Nüfusumuza oranı sadece % 6'dır.
TABİ burada altını ısrarla çiziyorum. Bu sayı bütün kürt yurttaşlarımızın sayısıdır.
ŞİMDİ bu % 6'yı alın ve her yıl en fazla nüfus (BM raporlarına göre) artış oranı olan yıllık % 2.5'la çarparak günümüze kadar gelin.
ORANLARI ve sayıları abartarak yazıyorum.
KÜRT nüfusun Türkiye nüfusuna oranı %10 dur...
EVET Kürt kökenli yurttaşlarımızın sayısı 7.500.000'dir.
VEEE. Bu sayının yarısından çoğu Cumhuriyetimize sonuna kadar bağlı ve asla bölünme talebi olmayan can kardeşlerimiz Kürt yurttaşlarımızdır.
İŞTE kopardığı fırtınanın yanında küçücük cürmünü her seçimde gördüğümüz PKK/BDP nin ise aldığı oy ortada. 2.800.000. Hadi buna oy kullanamayan çoluk çocuk yaşlı vs. de ekleyin. Olsun size 4 milyon.
Ama arkasına ABD ve İsrail'i almış PKK/BDP  75 milyonu nasıl sıraya çekiyor farkında mısınız?
(BU konuda bir de CIA kaynaklarına bakalım mı ne dersiniz? Ortadoğu'daki her taşın altından çıkan ve Türkiye'yi bölmeye kararlı CIA Kürt nüfusunu arttırmakta da kararlıdır.
2008'deki CIA The World Factbook da Nüfusun % 20'sini Kürt ilan eden CIA World AlmanacandBook of Facts 2012 de % 18'e indirmiş.
YANİ nüfusun % 75'i Türk % 18'i ise Kürt olarak gösteriliyor. Kalan % 7 ise diğer etnik gruplar olarak gösteriliyor.
YANİ nüfusumuzu 75 milyon olarak kabul edersek CIA'nın esnete esnete çıkardığı nüfus bile 13.5 milyonu geçmiyor
AMA yine de bu sayı inandırıcı değildir.
Bu demografik meseleyi zehirli birkaç küçük soruyla bitirelim.
EĞİTİMLİ ve kentli nüfus için yıllarca sürdürülen aile planlaması ve az çocuk kampanyası neyi amaçlıyordu?
Mossad'ın Türkiye'deki nüfus dengelerine ilişkin bir öngörüsü ve raporu var mıydı?
(Eğer sayı önemli değilse bölgede yaşayan Süryanilerin de devlet talebi var. Üstelik Kürtlerin hakimiyet kurmaya çalıştığı topraklarda, o zaman ne diyeceğiz?)

<p class='MsoNormal'>Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından  yaklaşık 300 metre i

İETT otobüsü arızalanınca 300 metre itildi

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!