• $9,4833
  • €11,0313
  • 544.928
  • 1517.61
7 Ekim 2020 Çarşamba

Kafkasya'dan Kıbrıs'a yeni jeopolitik sistem

Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgalden kurtarmak için başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Birbiri ardına Azerbaycan’ın kahraman ordusunun işgalden kurtardığı yerlerin isimlerini duyuyoruz. Azerbaycan devlet aklı çok yönlü ve çok boyutlu olarak planladığı bu “Azatlık” operasyonunu başarıyla yürütüyor.

Murov dağı gibi derinliklerdeki stratejik hedeflerin ele geçirilmesiyle birlikte operasyonun siyasal karar noktaları da belirginleşmeye başladı. Doğu ve batıdaki Azerbaycan kuvvetleri arasında kalan Paşinyan’ın askerleri için artık süreç kesin sonuçlu imha operasyonuyla etkisiz hale getirilmeye doğru dönmüş vaziyette.

Ne karşı taarruz ne de geri çekilebilme imkan kabiliyetleri kalmayan Ermeni askerleri adeta kazdıkları mevzilerde esir durumuna düştüler. Artık askeri açıdan Ermenistan’ın ortaya koyabileceği farklı bir hareket tarzı da kalmadı. Bu operasyonla Azerbaycan aynı zamanda Ermenistan’ın Karabağ’daki askeri kapasitesini de büyük ölçüde yok etti.

Komuta kontrol sistemleri çökmüş, irtibatları olmayan, adeta kör ve sağır durumdaki geride kalabilen Ermenistan askerleri bozgun öncesi panik seviyesine yaklaşmış görünüyorlar.

Bundan sonra Azerbaycan’ın Karabağ operasyonunda Ermenistan’ın beklediği dış desteğin gelme ihtimali çok kolay değil. Bir hafta sonu ABD operasyonuyla başbakan olan Paşinyan’a karşı Rusya’nın mesafesini koruduğunu görüyoruz.

Artık Rusya için Ermenistan’ın kullanışlı bir aparat olma durumu çok mümkün görünmüyor. Muhtemelen Azerbaycan’ın operasyonundan sonra Ermenistan’da Paşinyan yönetimi son bulacak gibi ancak Paşinyan gitse bile yerine Rus yanlısı bir yönetimin gelmesi bu saatten sonra çok zor.

Rusya bunu bildiği için geçmişte sadece Ermenistan’ı destekleme üzerine kuruduğu Kafkas politikasını revize etmiş görünüyor. Azerbaycan-Türkiye ekseni yeni Kafkas jeopolitiğinde diasporasıyla birlikte Ermenistan’dan daha güçlü bir pozisyon üretmekte.

KAFKAS BAHARININ AYAK SESLERİ

Zira Azerbaycan’ın Karabağ operasyonunun aslında bütün Kafkasları etkileyen sosyo-politik sonuçları olacağını Rusya da biliyor. Azerbaycan’ın bu büyük başarısının yıllardır soğutulmuş, adeta dondurulmuş, uyumaya bırakılmış Türk dünyasını ve Türklük bilincini harekete geçirebileceğini kimse görmemezlikten gelemez.

Bu günlerde İran’ın Tebriz kentinde ve Hazar’ın doğusunda Çin’e komşu olan Kırgızistan’da yönetime karşı başlatılan ve zaman zaman şiddet içerikli de olabilen sosyal hareketler adeta daha büyük sarsıntıları tetikleyebilecek muhtemel “Kafkas Baharı”nın ayak sesleri gibi.

Önümüzdeki günlerde artma eğilimi göstermesi son derece muhtemel olan bu tür toplumsal hareketlenmelerin başka sebepleri olduğunu da unutmayalım. Kafkaslar’da aynı zamanda ABD ve Batılı güçlerin FETÖ’yü de kullanmak dahil Rusya ve Çin’le çok yönlü mücadeleler içerisinde olduklarını belirtmekte yarar var.

Bu kapsamda Türkiye’nin bölgede adeta “Pusula” görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca kardeş ülke Azerbaycan’ın, dostumuz Gürcistan’ın ve Azerbaycan’ın bir parçası olan Nahcivan’ın istikrarsızlaşmasına Türkiye’nin asla izin vermeyeceği de düşünüldüğünde, Türkiye-Azerbaycan hattı bölge için hayati önemde jeopolitik istikrar merkezi haline gelmekte.

Dolayısıyla Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı bu “merkez bölge” dışındaki diğer alanlarda yaşanabilecek olası gelişmelere karşı Türkiye’nin hazırlıklı olması son derece önemlidir. Bu nedenle Kafkaslardaki jeopolitik mücadelede bölgedeki Türk devlet ve topluluklarının yanı sıra batı ve doğu eksenlerinin Türkiye’ye olan ihtiyaçlarının arttığı da gözlenmektedir. Aksi takdirde Kafkaslardaki istikrarsızlığın derinleşmesi özellikle Hazarın doğusuna Rusya ve Çin’in müdahalesiyle sonuçlanabilecek süreçleri tetikleyebilir.

Hazarın batısında ise İran’daki gelişmelerin yakinen takip edilmesi önem arz etmektedir. Çünkü bütün bu gelişmelerin yanında seçim sonrası İran’a yönelik ABD baskısının artması beklenmektedir. Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırması dahil bölgedeki hareketlenmelerin tam da ABD seçimlerinden hemen önce yaşanıyor olması adeta seçim sonrası ABD stratejilerinin ip uçlarını vermesi bakımından son derece önemli. Bekleyip göreceğiz.

46 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Bölgemizdeki diğer önemli gelişme ise KKTC’de Kapalı Maraş’ın 46 yıl sonra yeniden iskana açılması kararı oldu. Böylece Türkiye ve KKTC Kıbrıs sorununun çözülmesi için 46 yıl daha beklemeyeceklerini dünyaya bildirmiş oldular. Dünyanın en güzel sahillerine sahip Yavru Vatan’ın bu cennet köşesinin aslı sahipleriyle 46 yıl sonra buluşacak olması çok büyük bir mutluluk.

Ancak Akdeniz Jeopolitiğindeki mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini de görmemiz lazım. Artık eskinin pasif ve zayıf politikalarının geride kaldığı, kendi milli gücüne dayanarak muktedir siyasi iradesiyle bölgedeki dinamikleri yeniden düzenleyen bir Türkiye var. Yıllardır Akdeniz’de Türkiye’yi ve KKTC’yi yok sayanların hesapları tersine döndü.

Ayrıca Maraş’taki hukuki problemlerin çözümü yine KKTC devletinin hukuk sistemi üzerinden gerçekleşeceği için Rum-Yunan-AB üçlüsü bundan sonra isteseler de istemeseler de KKTC’nin hukuksal varlığını tanımak mecburiyetinde kalacaklar.

Bundan sonra KKTC’nin diğer dünya devletleri tarafından daha fazla tanınması için diplomatik gayretlere hız verilerek KKTC’nin dünya ile daha güçlü entegrasyonunu sağlanması gelecek süreçler açısından önemlidir.

Maraş’ın iskana açılacağı 8 Ekim 2020 sadece KKTC tarihinde değil, aynı zamanda bölge jeopolitiğinde de çok önemli bir dönüm noktası olacak.

Milletimize hayırlı olsun.

Dr. D. Eray GÜÇLÜER

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi

<p>Gençler nöbet tutuyor. Sürücüleri  uyarıyorlar. İstanbul Arnavutköy'de uçuran kasis sürücülere zo

Arnavutköy'de uçuran kasis

Rusya'da düzenlenen cenaze hizmetleri fuarından ilginç kareler

NASA açıkladı: Samanyolu galaksisi dışındaki ilk gezegen bulunmuş olabilir

İstanbul'da muhteşem yarımay manzarası