• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
21 Ekim 2016 Cuma

Tarzan zor durumda!

Kime sorsanız sorun Suudi Arabistan, dünyanın en zengin ülkelerinden biridir derler. Ama Suudi Arabistan’ın ekonomi istatistiklerine bakarsanız ekonomik verilerin hele 2008 krizinden sonra çok kötü olduğunu görürsünüz.

The Economist dergisinin son sayfasını açan her kişi görebilir ki, mesela Suudi Arabistan’ın cari denge açığı 2016 yılında milli gelirin oranı olarak yüzde 6.5 kadardır. Açık, oran değil dolar olarak ifade edilirse de, 2016 yılı ilk çeyreğinde 60 milyar dolar kadardır. Ülkenin bütçe açığı da 2016 için milli gelir oranı olarak yüzde 12 civarında bulunmaktadır. Bütçe açığı aslında yüzde 15 kadar bile olabilir. Bu Türkiye’nin 2001krizindeki yıllık bütçe açığı oranı kadardır. Ülkenin GSYİH büyümesi ise 2016 yılı için sadece yüzde 1.1 olarak tahmin edilmektedir. Yani Tarzan zor durumda!

Nitekim Batı medyasına bakıldığında Suudi Arabistan devletinin tarihte aldığı ilk resmi dış borç olan bu haftaki bono borçlanması, 17.5 milyar dolar ile bir rekordur.

Bu bono 5 veya 10 ve de 30 yıllık parçalara ayrılmış bulunuyor ve de bu bonolar sırasıyla yüzde 2.6, yüzde 3.41 ve de yüzde 4.63 düzeyinde faizler taşımakta.

Tabii Suudi Arabistan gibi bir ülkenin bu boyutta borçlanması, bir yandan gelir yaratmakta zafiyeti olduğunu, diğer bir yandan da ülkede bazı şeyleri değiştirmek arzusunun varlığını göstermektedir. Ülke zaten 100 milyar dolarlık petrol dışı kazanç yaratmak istediğini açıklıyor.

Financial Times’a göre ülkenin petrol dışı gelirinin GSYİH oranı olarak yüzde 22 civarına çıkmasının istendiği için plan yapıldığı konuşuluyor.

2014 yılında başlayan ve 18 aydır devam eden petrol fiyatı azalması Suudi Arabistan’ı 2007 yılında bu yana yaşadığı bütçe fazlasından (bir ara yüzde 30 fazla düzeyine gelmişti) 2015 yılında yüzde 15.9 düzeyinde bütçe açığına gelmişti. 2016 yılında da bütçe açığı GSYİH oranının IMF verilerine göre yüzde 13 civarında kalması düşünülüyor.

Suudi Arabistan’ın kamu borç GSYİH oranı da 2013 yılında yüzde 2.2 düzeyinde iken 2017 yılında yüzde 22.9 düzeyine çıkmış bulunuyor. Dış medyaya göre Suudi Arabistan sıkışma başlayınca, 10 milyar dolar kadar banka borcu da almış bulunuyordu.

Bana sorulduğunda hep "Bir ülkede petrol bulunması büyük bir beladır!" derdim de kimseyi inandıramazdım. 2008 krizi bu sözümün doğruluğunu ortaya attı. Tabii petrol fiyatları yükselirse de biz de yeniden cari denge açığı tarafından zorlanırız. Tabii ne kadar zorlanacağımız petrol ve doğalgaz fiyatına bağlı.

<p>Sosyal medyada viral olmuş haftanın en eğlenceli videolarını 'GÖRMELİSİN'!<br></p>

En Zor Çocuk Oyununu 'Görmelisin'!

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!