• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
24 Aralık 2016 Cumartesi

Slovakya Avrupa Birliği'nde de huzursuz!

Dün bu köşede İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan yakında ayrılmak üzere ve 'Euro Bölgesi'ne kendi başına üye olmak üzere hazırlandığını aktarmıştım. İskoçya’nın çıkmaya çalıştığı ve nerede ise 300 yıl üyesi olduğu UK, yuvarlak hesap toplam 65 milyon kişiden oluşuyordu. İskoçya 5.40, Galler 3.09, Kuzey İrlanda ise kabaca 1.85 milyon kişi idi, İngiltere ise 55 milyon nüfusa sahipti.

Ancak Euro Bölgesi, bir yandan iyimser 'girmek isteyenler', diğer yandan da 'çıkmak isteyenler' veya 'mutsuz ve şikayetçi olan ülkeler' tarafından zorlanıyor.

Bugün de Euro Bölgesi'nde 'oldukça parazit çıkartan' dört ülkeden en ateşlisinin, yani Slovakya’nın durumunu aktaracağım. Slovakya'nın çok ilginç bir tarihi var!

Slovakya, Polonya, Macaristan, ve de Çek Cumhuriyeti'nin toplamına 'Visegrad Grup' ülkeleri deniyor. Visagrad Grubu 1991 yılında Polonyalılar, Macarlar ve Çekoslavaklar tarafından kurulduktan sonra, 1993 yılında Çekler ve Slovaklar da birbirinden ayrılmış ve 'Grup' dört ayrı ülke olarak, yeniden ortaklığa geri dönmüş. Toplamı 64.5 milyon nüfus. Bu dört ülke, Euro Bölgesi'nde oldukça huzursuz durumda olan ülkeler!

Bizim Slovakya’yı inceleyerek sayıları oldukça yüksek olan, huzursuz veya mutsuz kişilerin şikayetlerine ve şikayet nedenlerine bakmamız gerekli. Mutsuzlarından başlayalım.

Slovakların tarihine bakıldığında dokuzuncu yüzyılda ülkenin adı Moravia Devleti imiş. Nerede ise 1000 yıl, Macar Krallığı'nda yaşamışlar. Bu da Slovakların Macarlaştırılması gibi bir sonuç vermiş. Bunu da sevmemişler.

1867'de Avusturya–Macaristan İmparatorluğu kurulduktan sonra da İmparatorluğun üyesi olmuşlar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar beraber yaşamışlar. Avusturya –Macaristan İmparatorluğu ortadan kalktıktan sonra da Slovakya Çeklerle birleşmiş, yeni ülke Çekoslavakya adını almış. İki Dünya Savaşı arasında Slovak liderler bağımsızlığı seçmişler gibi davranmışlar ama aslında Slovakya 1939'da Nazi Almanya ile beraber hareket eden bir 'bağımsız ülke' imiş. İkinci Dünya Savaşında Almanya yenilince ise Çekoslavakya yeniden ortaya çıkmış ama bu sefer de Sovyetlerin kontrolundaki bir Doğu Avrupa üyesi olmuşlar.1969 yılında ise Warşova Paktı’nın baskısı altına girmişler. 1989'da Sovyetler gücü kaybedince de demokrasiye geri dönmek istemişler. 1993'te ise Çekler ve Slovaklar tekrar boşanmışlar. Slovakya 2004'te AB ve NATO’ya üye olmuş. 2009'da da Euro Bölgesi'ne girmişler.

Çok uzun zaman bir türlü yere sağlam basamayan Slovakya, hep yeni ortaklıklar kurmuş, çeşitli kültürlerle ortak yaşamaya çalışmış. Bu nedenle de sorunlu bir ülke olmuş. Bugünkü sorunlarını, ekonomisinin yapısını ve son siyasi gelişmeleri ve şikayetlerini, yarın bu köşede aktaracağım.

<p> </p>

'İBB Engelleniyor' algısı neden yapıldı?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (15 Ocak 2022)

Almadan önce etiketteki detaya dikkat! Peynir sahtecilik nasıl yapılıyor

Bear Grylls herkesi böyle kandırdı! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı