• $ 7,8228
  • € 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
Reklamı Kapat

Avrupa‘nın da bir Bankalar Birliği olacak!

Avrupa kolay ve çabuk karar verebilen, ortak davranış sergileyebilen bir kurumsal yapıya sahip değil. Bu durum Avrupa'nın uzun zamandan beri yapmak istediği bankacılık sektöründe yapısal reformu, yani ortak bir Bankalar Birliği (Banking Union) kurulmasını geciktiriyordu. Ancak geçtiğimiz perşembe gecesi sabaha kadar süren 16 saatlik bir toplantı sonrasında nihayet bir karar çıkabildi. Karar Avrupa'da sorunlu veya batma durumunda olan bankaları izlemek ve gerektiğinde yardım ve müdahale etmeyi tek bir merciye bağlamak yönünde bir adımdı ve 2011 ve 2012 yıllarında ortaya çıkan büyük sorunları aşacak bir mekanizma oluşturulmasını içeriyordu. Bu adım da kriz ortamında bankalar ile hükümetler arasındaki riskli ve tehlikeli bağı ortadan kaldırmak üzere yeni bir yapı yaklaşımı getiriyordu.

Fon, seneye çalışmaya başlıyor

Bu karar Avrupa Parlamentosu ve Euro Bölgesi hükümetleri tarafından da kabul edildiği takdirde Avrupa'nın en büyük 130 kadar büyük bankasının ve 200 kadar da hudut ötesi bankanın başı belaya girdiği takdirde ilk desteği vermek için 55 milyar euroluk bir fona zaman içinde sahip olunabilecek ve bu fonun oluşturulması da önemli ölçüde bankaların kendi katkıları dahil 2016 yılında kadar oluşturulmaya başlayacak. Sorunlu bir banka var ise kapatılması ve sorunun maliyetinin alacaklılar arasında nasıl paylaşılacağı konusunda tek bir merci karar verecek. Kararı verecek merci Avrupa Merkez Bankası Başkanı, seçilmiş beş adet sürekli yönetici ve Euro Bölgesi hükümetlerinin temsilcilerinden oluşacak. Son kararı da Avrupa Komisyonu verecek.
Almanya uzun zamandan beri yaklaşımın çeşitli ülkelerin kendi bankacılık sorunları çözüm mekanizmalarından oluşmasını istiyor ve ortak bir fon oluşturulmasını, faturanın kendisine yükleneceği endişesiyle istemiyordu. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ise tek ve ortak bir fon oluşturulmasını ve Brüksel'de tek bir karar mekanizması kurulmasını istiyordu. Sonunda oluşturulan fon hükümet garantilerini ve örneğin Yunanistan'ın kurtarılmasında kullanılan 500 milyar euroluk yardım fonunun kaynaklarını kullanamayacak. Ama bir tek bir Bankalar Birliği Fonu da çabuk tarafından kurulacak. Pazarlıklar sonunda fonun kurulma süresi için 8 yılda karar kılındı. Ulusların katkılarının yüzde 40 kadarı ilk yılda ve geri kalan yüzde 60'ı ise ikinci yılda toplanacak. Bankalar Birliği fonu aynı zamanda gerektiğinde piyasadan borçlanabilme yetkisi sahibi olacak. Fon 2015 yılından itibaren çalışmaya başlayacak.

2020'ye kadar 20 milyar euro

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi “Bu anlaşma çok iyi bir anlaşma ve ileriye dönük çok iyi bir gelişme!” diyerek kararı destekledi. Son altı aydır Bankalar Birliği konusunda karar Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin inisiyatifine bağlı kalmış gibi idi. Tabii gene de ayrılan kaynağın küçük olması eleştiriliyor ve bu fon bu krize değil ancak bir sonraki krize kadar yeterince güç toplayabilir deniyor.
Ayrıca bir ortak mevduat sigortası içermediği için ve Avrupa Komisyonu'na da çok yetki verdiği için de eleştiriler var. 2020 yılında fonda ancak 20 milyar euro kadar fon toplanmış olabilecek. Sadece Dexia'nın batışında 80 milyar euro devlet garantisi kullanılmış olması gibi gerçekler de fonun gücünün oldukça sınırlı olduğu intibasını vermekte. Bu da bankadan alacaklı olanların gene de çözüme katkı yapmalarının talep edileceğini işaret ediyor.