• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
31 Ekim 2016 Pazartesi

ABD üçüncü çeyrek büyümesi çok iyi

ABD Merkez Bankası FED, uzun zamandan beri, hem ABD ekonomisinde teklemeler olması, hem de ABD dışındaki gelişmiş ve gelişen ülkelerdeki sorunlar nedeni ile ABD faiz artışını geciktirmekte idi.

Biz ise faiz artışının Aralık 2016 ayına kadar yapılmayacağını çok uzun zamandır yazmakta idik. Nitekim nerede ise kasım ayına gelindi ve faiz tüm baskılara rağmen artırılmadı. Kasım ayında da ayın sekizinde ABD seçimi var. Hükümet seçim ayında faiz artışı yapılmasını istemez. Bu nedenle de faiz artışı aralık ayına kaldı.

Ancak 28 Ekim 2016 günü ABD’nin 2016 yılı üçüncü çeyreği reel GSYİH büyümesi ilan edildi. Bu ilk açıklama, genelde daha sonra düzeltme de yapılır. ABD yıllıklaştırılmış veri ile, genel beklenti olan % 2.6 yıllık büyümeyi geçti ve yüzde 2.9 yıllık büyümeye ulaştı. Reel GSYİH büyümesi bir yıl öncesine göre yüzde 1.5 daha yüksek. Bu, beklenti üzerindeki büyüme oranı Aralık 2016 tarihinde faiz arttırılması için önemli bir katkı yapmış oldu.

Verilere bakıldığında, üçüncü çeyrek reel büyümesine katkı yapan sektörler tüketici harcamaları, net ihracat ve de stoka üretim oldu.

Özel tüketim, özel şirket yatırımları ve de özel konut inşaatı verileri bir araya getirildiğinde ve gidişata yıllık olarak bakıldığında, üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüme gerçekleşmiş. Bu veriler geçen yılda, yüzde 1.9 büyümüştü. Veya son iki yıla bir arada bakıldığında, bu veriler iki yılda toplam yüzde 2.6 büyüme sağlamıştı.

Açıklanan verilere göre GSYİH fiyat endeksi ise üçüncü çeyrekte yıllıklaştırılmış veri olarak yüzde 1.5 artmış. Hatırlanırsa enflasyonun yüzde 2 değerine çıkması temel hedefi oluşturuyordu.

Nominal GSYİH (reel büyüme artı enflasyon demektir ) 2016 üçüncü çeyrekte yüzde 4.4 artmış bulunuyor. Bu da geçen yılki değerinden yüzde 2.8 artmış bir sayı. Hele iki yıl öncesine bakılırsa da son iki yılda, bu veri yıllık bazda yüzde 3.0 daha yüksek.

Özetle üçüncü çeyrekteki yüksek büyüme oranı ve enflasyondaki son gelişmeler Aralık 2016 tarihinde faiz artışını kuvvetle gündeme getiriyor.

<p>Sosyal medyada viral olmuş haftanın en eğlenceli videolarını 'GÖRMELİSİN'!<br></p>

En Zor Çocuk Oyununu 'Görmelisin'!

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!