• $9,2954
  • €10,8226
  • 527.557
  • 1415.07
9 Mayıs 2013 Perşembe

Yeni Sendikalar ve İş Güvenliği Yasası Türkiye'yi ILO'da uçurur

Önümüzdeki Haziran ayında toplanacak olan 102. ILO Çalışma Konferansı'na Türkiye bu yıl eli çok güçlü bir şekilde gidiyor... Türkiye hazırlanan 'Yeni Sendikalar ve İş Sağığı ve Güvenliği' yasaları ile konferansta eski imajını silmeye çalışacak. Ayrıca kuruluş kara liste uygulamasını bu yıl bırakacağını açıkladı...

Bu yıl Haziran ayında 102. ILO Çalışma Konferansı toplanacak. Bu konferans 1919 yılından bu yana, her yıl olduğu gibi İsviçre'nin Cenevre şehrinde ülke temsilcilerini bir araya getirecek.
Bu yılki toplantı öncesinde ILO Genel Müdürü ile biraraya gelen Çalışma Bakanı  Faruk Çelik, Türkiye'nin yeni Sendikalar Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile çalışma yaşamında önemli aşamalar kaydettiğini ve bu yıl yapılacak toplantıda Türkiye'nin bu yönüyle olumlu olarak değerlendirileceğini ifade etti.
Gerçekten de geçen yıl en çok eleştiri alacağımız konularda yasal çalışmaların tamamlanması Türkiye'yi bu sene daha güçlü bir konumda Konferansa götürecek. Ancak son yaşanan 1 Mayıs olayları ve genel olarak grev yasakları konusu da bu yıl başımızı ağrıtacak konular olabilir. 

ADRES CENEVRE
ILO Konferansı İşçi ñİşveren Devlet Temsilcilerini buluşturuyor.
182 ülkenin işçi - işveren ve devlet temsilcileri Cenevre'de buluşacaklar. ILO üçlü bir yapı içerisinde kurulmuş bir uluslararası örgüt. Birleşmiş Milletler çatısı altında ILO dışında üçlü bir mekanizmaya sahip olan başka bir örgütlenme yok. ILO içerisinde her düzeydeki yönetim organı içerisinde de işçi- işveren-devlet temsilcileri yer almakta. Nitekim her yıl Haziran ayında toplanan ve ILO'nun en önemli organlarından birisi olan Konferansta üçlü yapı hakim. İşveren ve işçi temsilcileri bu konferansta hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına sahip.
Bu yıl da bu Konferansta uluslararası asgari çalışma standartları ve ILO'nun genişletilmiş politikaları ele alınacak. Konferansta ayrıca, dünyada çalışanların durumu ve sosyal konulardaki sorunlar ile ilgili tartışmaların yapıldığı uluslararası forumlar da olacak. Her üye ülkenin, toplam iki hükümet temsilcisi, bir işveren ve bir işçi temsilcisi ile konferansa katılma hakkı var. Bu delegeler, bağımsız olarak söz almakta ve oy kullanmakta.

90 senede 200 sözleşme yapıldı
Her yıl Uluslararası Çalışma Konferansı'nda tavsiye sözleşmeleri kabul edilmekte. 90 yıllık süreçte bu sözleşmelerin sayısı 200'ü buldu. Bunlar iç hukuk metni olarak kabul edildiği için bağlayıcılıkları var. Türkiye'de ILO iç mevzuatla çatışırsa ILO sözleşmeleri esas kabul ediliyor. Ek olarak ILO sözleşmelerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Her yıl konferansta işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan 'aplikasyon komitesi' de buna dikkat ediliyor ve ILO sözleşmelerine uymayan ülkeler listeye alınıyor. Geçen seneki 49 ülkelik listede sendikal pazarlık ihlalleri yüzünden Türkiye'de vardı.Geçen sene ise kara liste uygulaması 87 yıldan sonra ilk kez gerçekleşmedi Tasarılarla elimiz bu yıl daha güçlü.

Bu sene sosyal koruma ve diyalog konuşulacak
102. Uluslararası Çalışma Konferansının bu yılki teması "Düzgün İş İle Dünya'nın Geleceğini Şekillendirmek". Bu doğrultuda konferansta "Yaşlanan Dünyada Sosyal Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi" konuları üzerinde durulacak. Konferans sonunda oluşturulacak raporların da içeriği genel olarak bu tema etrafında şekillenecek. +Buna göre; "kamu sektöründe toplu sözleşme süreci", "yeni demografik yapıda istihdam ve sosyal korumanın planlanması", "yeşil işler ve sürdürülebilir kalkınma" konferans sonunda ortaya çıkarılacak raporların başlıkları.

Az sendikacı öldürüldü diye listeye alınmadılar
Aslında baktığımız zaman gelişmiş ülkelerin bir bölümü ILO'nun temel sözleşmelerine imza koymamış durumda. Örneğin ABD en temel ILO Sözleşmelerini onaylamadı. Biz ise bu anlaşmaları imzalamakla beraber, başımız da hep bu sözleşmelerin uygulaması ile dertte. Oysa bu ülkeler yani ABD gibi ülkelerle ilgili bir yaptırım yok.
Bu noktada işe siyasetin karışmasına ait geçen seneden kalan bir örneği vereyim; Kolombiya geçen yıl uzun listeye girmedi. Aslında ABD girmelerini istememiş. Türkiye ise hak ihlali yapan ülkelerin yer aldığı bu uzun listeye girdi. Kolombiya'nın listeye girmemesinin en önemli sebebi; önceki yıllara göre daha az sendikacının öldürülmesi. Komik ama gerçek, maalesef ILO'da böyle şeyler de olabiliyor.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Haftanın gündemine oturan en önemli gelişmelerden biri Uzay Yolu

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor | TeknoZone #5

Kargaların şaşırtıcı zekası ve alet kullanabilme becerisi

Dev şirketlerinin logolarındaki gizli anlamlar

Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı