• $13,539
  • €15,3341
  • 789.14
  • 1979.83
26 Şubat 2013 Salı

İşçiyle fark açıldı, memur emeklilikten kaçıyor

Devlet memurlarının emekliliğinde hem maaşı hem de ikramiyesi işçilere göre çok daha düşük. Bir öğretmen brüt maaşının yüzde 50'si kadar emekli maaşı alabiliyor. İşçiler ise brüt maaşının yüzde 66'sı kadar aylığa sahip. Ortalama bir memurun emeklilik ikramiyesi 55 bin lira civarındayken işçinin aldığı aylık tutarı yaklaşık 104 bin lira...

Devlet memurları emeklilik aşamasında iki kere düşünüyor. Devlet memurları bakımından, emeklilikteki en büyük adaletsizlik, çalışırken aldıkları maaş ile emekli aylıkları arasındaki farktan kaynaklanıyor. Birçok devlet memuru çalışma yaşamındayken döner sermaye, ek ödeme, ek ders ücreti, makam tazminatı gibi isimler altında farklı ödeme kalemlerinden faydalanıyor. 

AYLIKTA EKSİK HESAP!
DEVLET memurları için bir genelleme yapılacak olursa, maaşların ortalama yüzde 30-40'ı bu tip ödemelerden meydana geliyor. Emekli aylığı hesap edilirken, bu ödemeler dikkate alınmıyor ve bu nedenle de memurun aldığı son maaş ile emekli aylıkları arasında önemli bir fark ortaya çıkıyor. Sırf bu sebeple, memurlar, görevdeyken aldıkları maaşın çok altına düşmemek için, emekli olmayı reddediyor. 
ANCAK belirtmekte fayda var, ek ödemelerin dikkate alınmaması uygulaması 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren yasayla değişti. Bu tarihten sonra memur olanların emekli aylıkları hesap edilirken bu ödemeler de emekli aylığı hesabında dikkate alınacak. Burada sorun 1 Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanlar...
ASLINDA Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, memur- işçi-esnaf ayrımını sosyal güvenlik açısından ortadan kaldırmak niyetindeydi. Özellikle emeklilikte yaşanan farklılıkları gidermek temel amaçlardan birisi olarak ortaya çıktı. Ancak çıkarılan yasa verilmiş en üst haklar düzeyinde eşitlik getireceği yerde, özellikle memurların emeklilik koşullarını işçilerle eşitleme yoluna gitti. Diğer bir deyişle, en düşük haklar çerçevesinde eşitlik sağlanmış oldu.

SENDİKALAR BASTIRDI
EN son olarak Devlet Personel Rejiminin tartışıldığı Abant toplantısında bu konu da gündeme geldi. Memur konfederasyonları bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini ilgililere aktardılar.  
ORTADA bir adaletsizliğin olduğu, emekli aylıklarının son derece düşük kaldığı gerçeği karşısında umarız ekonomi yönetimi ve ardından Sosyal Güvenlik Kurumu düzeyinde bir adım atılır ve 1 Ekim 2008 öncesinde devlet memuriyeti bulunanlar bakımından da sorun çözülür.

İşçi ikramiyesi yüzde 89.7 daha fazla
    Öğretmen (1/4)    İşçi    Fark    Fark
    35 Yıl Hizmet    35 yıllık     TL    (%)
    Üni. Mezunu    çalışma
Brüt Maaş    3.347,17 TL    3.347,17 TL    0    0
Emekli maaşı    1.681,05 TL    2.214,06 TL    533,01 TL    31,7
Emekli ikram.    55.024,00 TL    104.400,00 TL    49.376,00 TL    89,7

İkramiyede de aynı sorun var
DEVLET memurları açısından emekli ikramiyesi de işçilere göre daha düşük seviyelerde belirleniyor. Çünkü memurların emekli ikramiyesi hesaplanırken 30 yıldan sonraki çalışmalarının dikkate alınmaması nedeniyle, 30 yılın üzerinde kamu hizmeti bulunan memurlar, işçilere göre çok daha az emekli ikramiyesi alabiliyorlar.

Memurlar bu işten hayli zararlı çıktı
BU konuda, memur konfederasyonlarının yaptığı araştırmalar, emeklilik sonrası devlet memurlarının, aldıkları aylıklar bakımından oldukça zor durumda ve adaletsiz bir yapı içerisinde bulunduklarını ortaya koyuyor. Nitekim 1 Ekim 2008 sonrasında adaletli bir düzen tüm çalışanlar açısından çıktı derken, ortaya memurların zarar göreceği bir yapı çıktı.

Aynı koşullardaki işçi ve memur arasında derin fark
KAMU-SEN'İN araştırmasına göre; 1 Ekim 2008 sonrası şartlarıyla,  "brüt maaşları ve çalışma süreleri aynı olan bir memur ile işçinin emekli olması durumunda, işçinin emekli aylığının memurdan %15 ila %60 oranında daha fazla olduğu" sonucu ortaya çıktı. Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yapmış olduğu bu araştırmanın sonuçları da şöyle; l 35 YIL çalışmış, ek ders ücretini tam olarak alan, ek ödeme ve sosyal yardımlardan faydalanan ve brüt ücreti 3.347,17 lira olan bir öğretmenin emekli olduğunda alacağı emekli maaşı 1.681,05 lirayken, aynı şartlardaki bir işçinin emekli aylığı 2.214,06 lira. lDEVLETTE çalışan bir öğretmen brüt maaşının ancak yüzde 50'si kadar emekli maaşı alabiliyor. Aynı koşullardaki bir işçi brüt maaşının yüzde 66'sı kadar emekli aylığına sahip.

İkramiye farkı 49 bin TL
ARAŞTIRMAYA göre; l 35 YILLIK bir öğretmen 55 bin 24 lira emekli ikramiyesi alabiliyor. Aynı sürelerdeki işçinin ikramiyesi (kıdem tazminatı) ise tam 104 bin 400 lira. Yani bir öğretmen, özel sektördeki işçiye göre 533 TL daha az emekli aylığı alabiliyor. Emekli ikramiyesi de aynı koşullardaki işçinin kıdeminden 49 bin 376 lira daha az.

Doktorlar için de özel ve kamu ayrımı var...
DEVLET hastanesinde döner sermaye ve ek ödemesi olan ve brüt 6.575,86 TL ücret alan bir doktor ile aynı miktarda brüt maaşı olan ve herhangi bir özel hastanede görev yapan doktor arasında emekli aylığı ve emekli ikramiyesi bakımından farklılık şu şekilde ortaya çıkıyor;  Yine 35 yıllık çalışma süresini temel alırsak, devletten emekli doktor 2.826,99 TL emekli aylığı alabilecek, ancak aynı şartlarda özel hastaneden emekli olacak bir doktorun emekli aylığı 2,904 TL olacak. Kamu hastanelerinden emekli olması durumunda ancak 68.873 TL emekli ikramiyesi alabilen bu doktor, özel hastaneden emekli olması halinde ise kıdem tazminatı tavanı olan 108.692 TL emekli ikramiyesine hak kazanıyor.

<p>Ezgi Aşık <span style='font-size: 1.6rem;'>soruyor, Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr. </span><

Omikron ile Kovid-19'un şiddeti azalıyor mu?

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan 2000 dolara satın aldı

Tesla'nın koltuğunu kestiler! Bakın içerisinden neler çıktı