• $13,6189
  • €15,4747
  • 773.235
  • 1880.06
28 Mart 2013 Perşembe

'Çalışan temsilcisi' olmayana kişi başı 1.078 liralık ceza var

Diğer maddeler gözden kaçtı. Bunlardan en önemlisi çalışan temsilcisi zorunluluğu. Yasaya göre 2 ila 50 kişi arasında çalıştıran bir işyerinde 1 çalışan temsilcisi olmak zorunda. Bu sayı 501 işçi çalıştıran işyerinde 4'e çıkıyor. Temsilcisi olmayan işyerlerine ceza yolda

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Meclis'ten geçeli neredeyse bir yıl olacak. Birçok maddesi 2013 yılı başında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, henüz kanunun çalışanlara ve işyerlerine ne gibi zorunluluklar getirdiği tam olarak anlaşılamadı. İş güvenliği uzmanı, doktor, sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bu kanunun en çok dile getirilen tarafı. 

İki kişiye bile şart!
ÖNEMLİ maddelerden biri de, tüm işyerlerinin 2013 yılının başı itibarıyla, çalışan temsilcisi seçme veya atama zorunluluğu. Bir işyerinde 2 kişi de olsa, 2.000 kişi de olsa, kanun gereği, temsilci seçilmek zorunda. 
KANUNDA çalışan temsilcisi şu şekilde tarif edilmiş: iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan. Çalışan temsilcisi, işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sürecin içinde yer alarak, verilecek karar ve uygulanacak yöntemlere ilişkin temsil hakkına sahip olacak.

Ne iş yapacak?
ÇALIŞAN temsilcileri işyerlerinde önemli görevler üstlenecek. Eğer temsilci onaylamazsa işverenin seçtiği uzman veya doktor değiştirilecek. İşyerlerinde kanuni zorunluluk olarak getirilen risk değerlendirme çalışmalarında bu temsilciler görev alacak. İşyerlerinde alınacak iş güvenliği tedbirleri, koruyucu malzeme gibi seçimlerinde bu temsilcilerin önceden görüşünün alınması şart.

Çalışan sayısına göre ceza
İŞYERİNDE çalışan sayılarına göre çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi halinde işverenler 1.078 TL idari para cezası ödeyecekler. Ayrıca, yine çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve gerekli imkânların sağlanmaması durumunda işverenlere her bir çalışan temsilcisi için 1,078 TL idari para cezası kesilecek. Örneğin işyerinde iki temsilci varsa bu durumda ceza miktarı 2,156 TL olacak.

Tam gün süreli işyeri hekimi
YENİ kanun gereğince az tehlikeli işyerlerinden 1000 ve daha fazla çalışanı olanlar, tehlikeli işyerlerinden 750 ve daha fazla çalışanı olanlar ile çok tehlikeli grupta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri tam gün sürelerle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştıracaklar. Bu personelin istihdamı zorunlu hale geldi. Aynı zamanda bu işyerleri için zorunlu olan bir diğer husus da, bu işyerlerinin İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmaları.

Patron işten atamaz
ÇALIŞAN temsilcisi, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması sebebiyle, Çalışma Bakanlığı'na doğrudan şikâyette bulunabilecek. İşveren bu yüzden çalışan temsilcisinin haklarını kısıtlayamayacak. Eğer sırf bu nedenle temsilciyi işten çıkarırsa tazminat ödeyecek.

Seçim nasıl olacak
İŞVEREN, temsilciyi çalışanların kendi aralarında yapacakları seçimle belirleyebilir. Ancak işveren seçim yapılmasını istemezse doğrudan da çalışan temsilcisini tespit edebilir. Birden fazla temsilci olması durumunda baş temsilci seçmek gerek. Eğer işyerinde sendika temsilcisi varsa, bu kişi çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

<p> </p>

Ali Babacan casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ı nasıl savundu?

Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı!

Tahtaköprü Barajı'nda korkutan görüntü! Su seviyesi yüzde 2'ye düştü

Milli Deniz Topu'nun test atışı gerçekleşti! Tam isabetle vurdu