• $9,3362
  • €10,8606
  • 533.462
  • 1429.49
2 Nisan 2013 Salı

Avrupa Birliği'nde hem istihdam düştü, hem de iş kalitesi azaldı

Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarında Gelişme Kurumu (EUROFOUND), 2013 yılı 'Ekonomik Kriz Süresince İş Kalitesi Raporunu' yeni yayımladı. Raporda 2008 ekonomik krizinin istihdam ve işsizlikte yarattığı önemli sonuçlara yer veriliyor.

RAPORUN en çarpıcı tespiti, 4 yıl öncesine göre, 27 Avrupa Birliği ülkesinde şu an 5 milyon daha az kişinin çalışıyor olması. Yani istihdam sayısında bu kadar bir azalma meydana gelmiş. Bir diğer önemli tespit ise, 4 yıl öncesine göre, şu an çalışanların maddi olmayan haklarında üç misli azalmanın meydana gelmesi. Daha önce nitelikli, maddi imkânları daha yüksek işlerde çalışanların daha düşük profilli işlerde çalışmaya razı oldukları da bir başka tespit.

KÜRESEL kriz, istihdamı en çok orta ve düşük ücret seviyesindeki sektörlerde olumsuz olarak etkiledi. İstihdam kaybının en çok yaşandığı sektörler olarak, ücret seviyelerinin diğer sektörlere göre daha düşük olduğu inşaat ve imalat sektörleri ön plana çıkıyor. İnşaat sektörünün krizden ilk etkilenen sektör olması beklenen bir durum olarak göze çarpıyor.

LOKOMOTİF İNŞAAT

Nİtekİm bahis ettiğimiz sektör ekonominin lokomotifi durumunda. Bunun yanında imalat sektörü de krizden etkilendiği gibi, bu sektördeki asıl sorun, ücret seviyelerinin toparlanma sürecinde dahi kriz öncesi seviyeye dönememiş olması. Öte yandan EUROFUND araştırmasında ortaya çıkan bir diğer önemli nokta ise Türkiye'deki özel sektörünün  kendine has işgücünü yaratma ihtiyacı olarak göze çarpmakta.

Düşük  ücretli sektörlere ağır darbe

Şu sıralar Güney Kıbrıs'ın yaşadığı ekonomik kriz bütün Euro Bölgesi'ni düşündürüyor. Çünkü Güney Kıbrıs'taki mevduatların önemli bir bölümü Almanya ve Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerden fonlanmış durumda. Bu süreçte, sadece 2011'in ikinci çeyreği ile 2012'nin aynı çeyreği arasında AB ülkelerinde 700 bin iş kaybı yaşanmış durumda. İş kayıplarının en çok yaşandığı sektörlerin başında yine düşük ücret seviyesine sahip inşaat ve imalat sektörlerinin olduğu göze çarpıyor.

Türkiye'deki toplam memur sayısı 390 bin kişi arttı

TÜRKİYE'DE de ekonomik kriz süresince AB'ye benzer bir trendin yaşandı. 2009'dan bu yana memur sayısı 390 bin kişi artmış. Yani küresel krizin yaşandığı 4 yılda memur sayısında yüzde 20 oranında artış olmuş. Krizin işsizlik etkisi Türkiye'de AB'ye kıyasla daha az yaşandı. Kriz yıllarında bile önemli büyüme rakamlarının yakalanmış olmasının bu sonuçta etkisi olduğu muhakkak. Türkiye'nin kamu istihdamındaki artış da çok önemli.

Nitelikli işgücüne talepler çoğaldı

Avrupa'da kriz sonrası yüksek ücret vaat eden işler daha çok eğitim ve bilgi teknolojileri gibi sektörlerde ortaya çıkıyor. Bunlar içinde iş danışmanlığı, bilgi sistemleri- enformatik, sağlık gibi alt sektörler yer alıyor. Nitekim yeni yayınlanan rapora göre, AB ülkelerinde 2011 - 2012 döneminde bilgi yoğun sektörlerde ve daha çok Ar - Ge üreten işletmelerde 400 bin yeni iş imkânı yaratılmış. Rapor ayrıca, yaratılan bu işlerin genellikle yüksek ücretli işler olduğunu da söylüyor. Yani kriz sonrası ilk toparlanmanın görüldüğü sektörler bilgi yoğun ve yüksek ücret seviyesine sahip sektörler.

Özel sektör kriz ile daha cazip oldu

RAPORA göre Avrupa'daki ekonomik kriz ile birlikte yüksek ücretli bazı işler yeniden özel sektör için son derece cazip bir hale geldi.

<p class=''>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu  dostları tarafından iyice köşeye sıkıştırıldı. Açı

HDP'den Millet İttifakı'na Öcalan şartı

MTA Yerleşkesinde patlama oldu

Dünya'ya devasa bir asteroid çarpınca neler yapılacak?

WhatsApp'tan yeni güncelleme! Yedekler de korunacak