• $9,7437
  • €11,3723
  • 563.193
  • 1479.93
7 Nisan 2013 Pazar

123 hasta şifayı gurbette buldu kasadan 65.5 milyon TL çıktı

2012 yılında 123 sigortalı tedavi amacıyla yurt dışına gönderildi. Yurt dışına gönderilenlere 2012 yılı içinde yapılan harcama tutarı 65 milyon 500 bin TL. Türkiye'den gönderilen hastaların hasta maliyeti SGK rakamlarına göre ortalama 150 - 200 bin euro arasında. Ayrıca bu hastaların belirli periyotlarla kontrolleri için de ayrıca para ödeniyor. Bugüne kadar Türkiye'den yurt dışına en çok akciğer nakli için sigortalı gönderildi. Bu hastaların önemli bir bölümü de Avusturya'da tedavi görmüş. Ancak son dönemde Avusturya'daki hastanenin daha az Türk hasta kabul etmesi nedeniyle hastalar Almanya ve ABD'ye de gönderilmeye başlandı. 2012 yılında yine en çok sigortalı hasta Avusturya, Almanya ve ABD'ye akciğer nakli için yollandı. Akciğer naklini kemik iliği ve kök hücre tedavisi takip ediyor. Bunların da hasta maliyeti SGK'ya ortalama 300 bin euro olarak yansımış. Bu hastalıklardan başka kanser, kalp nakli, implant çıkarımı, gen tedavisi vb. gruplarda da sigortalılara yurt dışında tedavi olma imkânı veriliyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre yurtdışına hasta gönderimi belirli durumlarda mümkün:

YURTDIŞINA işverenleri tarafından bir iş için görevlendirilen işçiler ile kamuda memur olarak çalışanların yurtdışında görevlendirilmeleri halinde, bulundukları ülkede rahatsızlanmaları nedeniyle oluşan tedavi giderleri karşılanıyor. Ancak yurt dışına geçici görevle (6 aydan az süreli)  gönderilenlerin sadece acil hallerdeki tedavi giderleri karşılanıyor. Sürekli görevle gönderilenler (altı aydan fazla süreyle) ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları eşi ve çocuklarının tedavi giderleri ise acil olup olmadığına bakılmaksızın yine SGK tarafından karşılanıyor.

Türkiye'de rapor alınmalı

YURTİÇİNDEKİ hastanelerde tedavi olma şansı yoksa ve bu nedenle sigortalı yurt dışına gönderilecekse ilk yapılması gereken ise "sağlık kurulu raporunun" alınması. Örneğin bu rapor organ nakli için alınacaksa, bu konuda yetkilendirilmiş bir hastaneden alınması gerekli. Eğer bu rapor organ nakli dışında bir tedavi için alınacaksa, üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca düzenlenmesi şart.

Yurt dışında tedavi için ikinci adım alınan sağlık kurulu raporlarının Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce teyidinin yapılması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması.

22 ÜLKEYLE ANLAŞMA VAR

BUGÜNE kadar Türkiye ile 22 ülke arasında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış. Bu ülkelerde bulunan bir Türk vatandaşı hastalandığı zaman, yapılan sağlık harcamaları o ülke tarafından karşılanıyor ve daha sonra ülkeler kendi aralarında mahsuplaşıyorlar. Aynı şekilde bu ülkelerden Türkiye'ye gelen yabancılar için de aynı işlemler yapılıyor.

Konaklama ve yol parası da ödeniyor

YURTDIŞINDAKİ tedavisi için hastadan para alınmıyor. Yurtdışındaki tedavi giderleri hasta tarafından karşılanmış ise fatura bedelinin tamamı hastaya geri ödeniyor. Yurtdışındaki hastane tedavi öncesi hastadan avans talep ediyorsa, bu avans da konsolosluklarımız vasıtasıyla hastanelere ödeniyor. Ayrıca talep edilmesi halinde hasta ve refakatçisinin yol, gündelik ve yurt dışı konaklama bedeline mahsuben hastaya avans da ödeniyor.

10 hasta hava ambulansıyla gitti

2012 yılında 10 hasta yurt dışına hava ambulansları ile gönderildi.  Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın kendisine ait hava ambulansları ile nakil yapılan hastalar da mevcut. Hastalara hava ambulans bedeli olarak 20 bin Euro kadar ödeme yapılıyor.

<p class='MsoNormal'>Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından  yaklaşık 300 metre i

İETT otobüsü arızalanınca 300 metre itildi

Galatasaray'ın Nef Stadı'ndaki taraftara açık antrenmanından fotoğraflar

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı