• $15,9066
  • €16,8151
  • 928.317
  • 2394.83
26 Mayıs 2014 Pazartesi

TEOG ve YGS’de büyük değişiklik

“13 Mayıs’ta Soma’da yaşanan maden kazasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK, TEOG ve YGS’nin içeriğinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Geçen hafta içinde Bakanlık yetkililerinden aldığım bilgiye göre, Soma sonrası Başbakanlık’tan gelen özel talimatla MEB’de özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünün gelişmesi amacıyla, ilkokul, ortaokul ve lise müfredatlarında değişiklik yapılması planlanıyor. Kaza, risk, tehlike, önleme, düzeltme, acil durum vb kavramların öncelikle ilkokul müfredatına nasıl yerleştirileceği konusunda dünya üzerindeki iyi uygulamaların belirlenmesinin ardından ders kitaplarında revizyona gidilecek. Öğretmenlerin İSG konusundaki hizmet içi eğitimleri için ayrı bir planlama yapılacak. Fatih Projesi kapsamında üretilecek e-ders materyallerinde İSG boyutunun eklenmesine özellikle öncelik verilecek. Ailelerin İSG konusunda eğitilmesi için ayrıca programlar geliştirilecek.
Ortaokul seviyesinde ise 6., 7. ve 8. sınıf müfredatına zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği dersi eklenecek ve TEOG sınavlarında İSG dersinden de sorular sorulacak. MEB yetkilileri, öğretmen, veli ve öğrencilerin TEOG’da soru çıkan dersleri daha çok önemsediklerini belirterek, İSG’nin önemi nedeni ile TEOG’u devreye alacaklarını söylüyorlar.
Lise müfredatında öngörülen en önemli değişiklik, Lise 1’de tüm öğrencilerin alması gereken zorunlu İSG dersi. Haftada 3 saat olması planlan derste özellikle risk analizleri ve acil eylem planları konusuna odaklanılması planlanıyor. Lise 2 ve 3’te açılacak ve projeye dayalı olacak İSG Uygulamaları 1-2 dersleri ise seçmeli olacak.
İSG konusunda ders verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi konusundaki planlama çalışmaları henüz tamamlanmadı. Oluşacak ihtiyacın karşılanması için yeni öğretmen kadrolarının açılması gündeme gelecek. MEB yetkilileri, kadro tahsisi ve bütçe konusunda Başbakanlık talimatıyla ilgili bakanlıkların çalışmaya başladıklarını belirttiler.
MEB’dekine benzer şekilde YÖK’te kurulan özel çalışma grubunda da İSG kültürünün gelişmesi için alınacak kalıcı önlemler üzerinde çalışmalara başlandı. ÖSYM temsilcilerinin de bulunduğu çalışma grubunun önerisine göre, birkaç sene içinde YGS’de dört yerine beş test olacak. Kırkar soru sorulan Temel Matematik, Sosyal Bilimler, Türkçe, Fen Bilimleri testlerinin yanı sıra 20 sorudan oluşan İSG testi ile YGS’de toplam soru sayısı 180 olacak, süre de 180 dakikaya uzayacak. İSG testinin LYS puanlarına katkısının %5 ile % 12 arasında (bölüme göre farklılaşacak şekilde) olması planlanıyor.
YÖK çalışma grubunda öne çıkan bir diğer uygulama üniversitelerde müfredata eklenecek olan seçmeli İSG dersi. 2547 sayılı kanunun 5(ı) maddesi çerçevesinde yürütülecek bu dersin yanı sıra, özellikle mühendislik bölümlerinde İleri İSG Uygulamaları adında zorunlu bir ders olacak. Bu konuda üniversite senatolarının 2014-2015 akademik yılı başına kadar müfredat revizyonlarını sonuçlandırması gerekiyor.”

Yukarıdakilerin doğru olmasını gönülden dilerdim. Ancak tamamı uydurma. “Keşke olsaydı” diye kendimce kaleme aldığım şeyler. Ancak planlanamayacak, hayata geçirilemeyecek şeyler değil. Yeter ki samimi bir niyet olsun, ciddi ve ısrarlı bir çalışma sürdürülsün. “Mış gibi” değil “içi dolu” kişi ve kurumlarla bu işin peşine düşülsün.
Değerli Okurlar. İş Sağlığı Güvenliği’nde esas olan önlemektir. Testinin kırılmamasıdır. Testi kırıldıktan sonra parçaların yapıştırılması değildir.
Önlemek, daha sıkı mevzuat, daha sıkı denetim, daha yüksek ceza demek değildir. Elbet bunlar gereklidir ancak yeterli değildir. Esas olan eğitimdir, kültürdür.
MEB ve YÖK’ün bir an önce İSG konusunda yapacaklarını kamuoyuyla paylaşması dileğiyle…

<p>Earle Dickson, 1920'li yılların başında genç ve oldukça sakar bir kadınla evli olan bir şirket ça

Yara bandı nasıl icat edildi? | İcat Çıkarma #7

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama