• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
4 Ağustos 2022 Perşembe

Vefa sadece bir semt adı değil

Vefa, aynı zamanda İstanbul'un özü Suriçi'nin önemli tarihi şahsiyetlerinden, gönüller fatihi Şeyh Ebülvefa'nın adı...

Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid döneminde yaşayan Ebulvefa, devrinin yönetici, alim, şair, mutasvvıf, aydın kadrosu içinde yıldız gibi parlayan, medeniyet dünyamızın kurucu büyüklerinden...

İstanbul'un en eski semtlerinden birine yerleşip, vefat edinceye kadar (1490), ilim ve ihya faaliyetlerinde bulundu.

Öyle ki yaşadığı semt, onun adıyla anılmaya başladı: Vefa...

Onunla aynı çağda yaşamış Hızır Çelebi de devrinin en şöhretli âlimlerinden...

İstanbul'un fethinden sonra yeni başkentin ilk kadısı oldu.

Osmanlı İstanbul'unda adliye, belediye, emniyet ve imar hizmetlerinde önemli düzenlemelerde bulundu.

İstanbul'un fethinden sonra Türk İstanbul'unun madden ve manen inşasında üstün katkıları olan bu iki âlimin hayatlarını konu alan bir kitap yayınlandı.

Eski Türk ve İslam Eserleri Müzesi müdürlerinden Abdülkadir Erdoğan'ın 'Fatih Devri İstanbul'unda Bir Bilge Bir Bilgin/Şeyh Ebülvefa ve Hızır Bey' adlı eseri, Fatih Belediyesi tarafından okura sunuldu. Kitabı yayına hazırlayan ise Mustafa Kirenci...

Belediyenin bir başka neşriyatı ise 'Veziriazam Davut Paşa ve Külliyesi' adlı eser.

Tarihçi İbrahim Akkurt tarafından kaleme alınan kitapta, Koca Davut Paşa hakkında arşiv kaynaklarına ve kroniklere dayalı bilgiler yer alıyor.

Muhtevası itibariyle eserin kuru bir biyografiden ibaret olmadığını, aynı zamanda dönemin tarihine ışık tutan bir çalışma olduğunu da hatırlatalım.

Koca Davut Paşa, Devlet-i Aliye'nin yükselmesinde emeği geçen önemli isimlerden biri...

Dolayısıyla, onun hayatının müstakil bir çalışmaya konu olması mühim.

Özellikle onun şahsında, bir saray okulu olan Enderun'da verilen eğitimin gücünün vurgulanması ve burada yetişen birinin neler yapabileceğinin genç nesillere tanıtılması bakımından önem arz eden bir eser...

Fatih Belediyesi'nin (semtin tarihi sâkinlerine) vefası da yerinde bir kadirşinaslık.

<p>Esenköy beldesinde kıyıların ve açıklarında çok sıkılıkla görülen yunuslar bu kez drone ile kamer

Yalova'da ortaya çıktılar... Görsel şölen böyle görüntülendi

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da market ve restoranları denetledi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı! TCG Anadolu Gemisi geçit törenine hazır

Kastamonu'da şaşırtan olay! Söğüt ağacının gövdesinde kiraz ağacı büyüdü