• $8,0974
  • €9,6945
  • 450.903
  • 1409.19
13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:17 | Son Güncelleme:

Müslüman hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemeli

Müslüman hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemeli

Her şeyin Allah'ın takdiri olduğuna inanan kimse, başına gelecek bütün işlerin bir yazgı olduğuna itimat etmelidir. Allah'a olan güvenci tam olmalıdır, asla karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmemelidir.

İnsaf ve merhametten yoksun bir anlayış ve uygulamanın neticesinde yeryüzünde ve özellikle Müslüman toplumlarda yapılan katliamlar, akan gözyaşları, yetim ve öksüzlerin dilhun bakışları, mazlumların çaresizliği umut kulvarında büyük gedikler açmaya devam ediyor. Evrende, Müslümanların karşılaştığı olumsuzlukların, baskı ve zulümlerin, söz konusu imtihanın bir parçası olduğunu kabul etmekle birlikte, böyle bir perdenin arkasına sığınarak çaresizliğe, ümitsizliğe ve gevşekliğe düşülmesinin isabetli olmayacağını da vurgulamak gerekir. Kur’an, şartlar ne olursa olsun inananlara sürekli umut aşılamakta ve karamsarlığa düşülmemsini tavsiye etmektedir.

ALLAH’IN RAHMETİ

Kendi nefislerine karşı haddi aşan ve haksızlık edenlere Kur’an, Allah’ın rahmetinden, bağışlamasından ve lütfunden ümit kesmemelerini şöyle dile getirir. “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” (Zümer, 39/53).

ÜMİTSİZLİĞİN PANZEHİRİ

Görüldüğü gibi, bir kimse şirk hariç olmak üzere ne kadar günah işlerse işlesin, Allah’ın bağışlamasından, rahmetinden yine de ümidini kesmemelidir.

Ümitsizliğin, karamsarlığa düşmemenin panzehiri imandır. İman, en büyük güç ve umut kaynağıdır. Bütün dertler ve kederler imanla sükûn bulur. Uhud Savaşı’nda zarar gören ve kısmi mağlubiyet yaşayan Hz. Peygamber ve müminler çok üzülmüştü. Bunun üzerine onları teselli etmek ve moral vermek için şu âyet indirilmiştir. (Vâhidî, a.g.e., s. 92). “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.” (Âl-i İmrân, 3/139)

HER ZORLUĞA KARŞI BİR ÇIKIŞ YOLU VARDIR

Allah’tan korkan ve O’na derin saygısı olan bir kimse inanır ve bilir ki, Yüce Yaratıcı kendisine itimat eden ve saygı duyanları mahrum etmez. Maddi ve manevî sıkıntılar karşısında onu yalnız bırakmaz. O, kendisine şah damarından ve herkesten daha yakındır. (Kaf, 50/16; Vâkıa, 56/85) Nerede olursak olalım, bizimle beraber olduğuna inandığımız Allah (Hadîd, 57/4), samimi kullarını başkalarının eline ve insafına terk etmez. Allah’ın emirlerini yerine getirmeye ve yasakladığı şeylerden sakınmaya gayret eden ve hayatını bu ilahî prensipler üzerine inşa eden mü’min, hiçbir zaman karamsarlığa düşmez. Zira Allah ona hangi şartlar olursa olsun bir çıkış, bir kurtuluş yolu gösterir. Nitekim bu konuda şöyle buyrulmuştur. “…Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.” (Talak, 65/2).

<p>Kamu çalışanlarıyla ilgili tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımland

Kamu çalışanlarına yönelik tedbirler neler?

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Erzurum'un asırlık camilerinde Kovid-19 nedeniyle ramazan buruk geçiyor

Bakan Çavuşoğlu, NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e geldi